Promovendus in het NWO Vidi Project “Unravelling pornographic stereotypes''

Promovendus in het NWO Vidi Project “Unravelling pornographic stereotypes''

Geplaatst Deadline Locatie
19 apr 31 mei Rotterdam
Wil jij bijdragen aan baanbrekend onderzoek naar pornografische stereotypen en hun impact op jongeren?

Functieomschrijving

Word promovendus in het spannende project “Unravelling Pornographic Stereotypes” binnen het Erasmus Love Lab! Het NWO Vidi-project “Unravelling Pornographic Stereotypes” (PORN-TYPES), onder leiding van dr. Samira van Bohemen, biedt een uitdagende positie aan voor een promovendus. In dit project wordt een interdisciplinaire multimethodenbenadering ontwikkeld om te begrijpen waarom zoveel mensen met diverse sociale achtergronden genieten van het kijken naar stereotypen in online porno.

Om dit te analyseren combineert het onderzoeksteam geavanceerde statistische technieken, waaronder de nieuwste ontwikkelingen in ‘machine learning’, met kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die met name jonge mensen geven aan verschillende stereotypen in de pornografie.

Functie-omschrijving
Als promovendus zul je, in nauwe samenwerking met de onderzoeksleider, werken aan twee subprojecten. Hierbij zul je:

#1 Diepte-interviews en co-creatiemethoden gebruiken om te begrijpen hoe jonge mensen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar naar deze stereotypen kijken.
#2 Een Randomized Controlled Trial (RCT) uitvoeren rond een nieuw programma voor pornografische geletterdheid, om zo effectieve manieren te vinden om schadelijke effecten van deze stereotypen op de seksuele ontwikkeling van jongeren te voorkomen.

Daarmee bouw je deels voort op twee andere subprojecten, waarbij een postdoc en een software engineer achtereenvolgens:

#3 Structural Topic Modelling toepassen op gegevens over miljoenen video’s van populaire streamingplatforms zoals Pornhub, om populaire stereotypen in het huidige online pornografische landschap te identificeren.
#4 Experimenten in surveys en fysiologische metingen gebruiken om te achterhalen welke mensen, met welke sociale achtergronden, plezier beleven aan het kijken naar deze stereotypen.

Als promovendus zul je deel uitmaken van de interdisciplinaire onderzoeksomgeving van het Erasmus Love Lab (ELL) en het Erasmus Institute on Culture and Stratification (EICS). Onder begeleiding van de projectleider ben je verantwoordelijk voor het:
 • Uitwerken van onderzoeksontwerpen, het verzamelen van data en het uitvoeren van analyses voor de genoemde subprojecten.
 • Schrijven van een proefschrift gebaseerd op wetenschappelijke artikelen voor toonaangevende internationale tijdschriften.
 • Samenwerken met andere onderzoekers die direct en indirect betrokken zijn bij dit project (zoals de postdoc, software engineer en andere onderzoekers van het ELL en EICS).
 • Deelnemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, (inter)nationale conferenties en seminars van de afdeling.

Naast je werk binnen dit project draag je voor ongeveer tien procent van je werktijd bij aan het onderwijs van de afdeling Bestuurskunde en Sociologie.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Een afgeronde masteropleiding (te voltooien vóór 1 september 2024) in Sociologie, Seksuologie, Pedagogiek, Communicatiewetenschap of een gerelateerd vakgebied (bij voorkeur een Research Master);
 • Ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • Uitstekende schrijfvaardigheden;
 • Uitstekende beheersing van zowel het Nederlands als het Engels;
 • Een sterke motivatie om sociaal-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren;
 • Flexibiliteit en toewijding;
 • Een creatieve, open persoonlijkheid met uitstekende analytische, communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Het vermogen om zowel goed in een team als autonoom te werken.

Kandidaten die (nog) niet voldoen aan alle functie-eisen maar wel enthousiast zijn over het project en vertrouwen hebben in een goed verloop worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 September 2024. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 2.770,- en € 3.539,- bruto per maand schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, met na goed functioneren een verlenging van nog eens 3 jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Afdeling
De faculteit ESSB en DPAS kennen een teamstructuur. DPAS werkt met vier teams, waarvan Governance en Pluralism (G&P) er één is. Het team bestaat nu uit ongeveer 60 leden. De teamleden beoordelen complexe, (inter)nationale en multilevel bestuursproblemen met betrekking tot een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen (afgekort: governance) en pakken sociale verdeeldheid en conflicten aan waarbij verschillende sociale lagen, levensstijlen en identiteiten betrokken zijn (afgekort: pluralisme).

Additionele informatie

Meer informatie over de EUR en ESSB vind je op eur.nl/essb

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij Dr. Samira van Bohemen via vanbohemen@essb.eur.nl.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4247

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Je kunt tot en met 31 mei 2024 solliciteren via AcademicTransfer onder vermelding van Promovendus in het NWO Vidi Project “Unravelling pornographic stereotypes”.

We vragen je om 2 PDF-bestanden in te dienen met daarin:
 • een motivatiebrief (bestand 1);
 • je CV, inclusief contactgegevens van twee referenties (bestand 2);
 • een lijst van gevolgde cursussen voor je masterdiploma (en, indien relevant, cursussen gevolgd voor je bachelordiploma), inclusief de behaalde cijfers voor elke cursus (bestand 2);
 • een onderzoeksplan (1 tot 2 pagina's) waarin je uitlegt wat zowel de academische als maatschappelijke relevantie is van het eerste subproject, en waarin je bespreekt wat essentieel is om rekening mee te houden om het voorgestelde project succesvol af te ronden (kritiek en wijzigingen op de beknopte schets hierboven zijn van harte welkom) (bestand 2).

De sollicitatieprocedure bestaat uit een of meerdere gesprekken. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 24. We zien je sollicitatie graag tegemoet.

EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt tot en met 31 mei 2024 solliciteren via AcademicTransfer onder vermelding van Promovendus in het NWO Vidi Project “Unravelling pornographic stereotypes”.

We vragen je om 2 PDF-bestanden in te dienen met daarin:
 • een motivatiebrief (bestand 1);
 • je CV, inclusief contactgegevens van twee referenties (bestand 2);
 • een lijst van gevolgde cursussen voor je masterdiploma (en, indien relevant, cursussen gevolgd voor je bachelordiploma), inclusief de behaalde cijfers voor elke cursus (bestand 2);
 • een onderzoeksplan (1 tot 2 pagina's) waarin je uitlegt wat zowel de academische als maatschappelijke relevantie is van het eerste subproject, en waarin je bespreekt wat essentieel is om rekening mee te houden om het voorgestelde project succesvol af te ronden (kritiek en wijzigingen op de beknopte schets hierboven zijn van harte welkom) (bestand 2).

De sollicitatieprocedure bestaat uit een of meerdere gesprekken. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 24. We zien je sollicitatie graag tegemoet.

EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Solliciteer uiterlijk op 31 mei 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).