PhD-onderzoeker op het gebied van cyber security (4 jaar, fulltime)

PhD-onderzoeker op het gebied van cyber security (4 jaar, fulltime)

Geplaatst Deadline Locatie
29 apr 2 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Erasmus School of Law, afdeling Law & Business, is op zoek naar een fulltime PhD-onderzoeker op het gebied van cyber security.

Functieomschrijving

Gedreven door haar ambitie om haar positie als toonaangevend onderzoeksinstituut in Europa uit te breiden, is Erasmus School of Law op zoek naar een PhD-onderzoeker op het gebied van cyber security (fulltime).

Functie-omschrijving
Het PhD-project is geïnitieerd door CLECS, Centre for the Law and Economics of Cyber Security, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De PhD-onderzoeker zal werkzaam zijn bij Erasmus School of Law en deel uitmaken van de Erasmus Graduate School of Law. Daarnaast zal het PhD-project worden ingebed in het LDE (strategische alliantie Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam), meer specifiek het LDE - Cyber Security programma. Deze strategische alliantie brengt de expertise van de drie partners samen in een nieuw cyber security-programma, dat zich richt op multidisciplinair onderzoek en onderwijs en samenwerkingsverbanden met overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland.

Het betreft het volgende PhD-project:

Optimale cyber security op systeemniveau, met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Dit onderzoeksproject is onderdeel van een samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het richt zich op het bevorderen van optimale cyber security op systeemniveau en op het bestuderen van (het wegnemen van) barrières die ervoor zorgen dat optimale cyber security in het systeem als geheel nog niet wordt bereikt. De focus van het promotieonderzoek ligt op de sectoren die vallen onder de volgende beleids-DG's: Luchtvaart en Maritieme Zaken, Mobiliteit, Water & Bodem, en Milieu & Internationaal.

De precieze focus van het project wordt bepaald door de PhD-onderzoeker in samenwerking met de promotoren (prof. H.M. Vletter-van Dort, hoogleraar Financieel recht & Governance, en mr. dr. J.C.G.M. Galle, universitair hoofddocent Financieel recht & Governance).

Tijdens dit promotietraject specialiseer je je in het recht en de economie van cyber security. Binnen dit vakgebied is er een groot tekort aan personeel dat academische kennis kan vertalen naar praktische oplossingen. De vaardigheden die je opdoet door samen te werken met de Erasmus Universiteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het LDE-programma Cyber Security, zullen je dan ook een goede uitgangspositie geven voor een succesvolle carrière in het zeer relevante en actuele onderwerp cyber security.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een kandidaat die:
 • in het bezit is van een masterdiploma in Rechten, Criminologie of een andere discipline die relevant is voor de PhD positie. Een achtergrond in recht en economie is een voordeel;
 • aantoonbaar beschikt over relevante wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, bijvoorbeeld aangetoond door academische publicaties of door de kwaliteit van uw masterscriptie;
 • aantoonbare affiniteit heeft met/bij voorkeur kennis heeft van recht en economie, gedragswetenschappen, en/of (technische) governance vraagstukken gerelateerd aan cyber security;
 • ambitieus, energiek en flexibel is;
 • uitstekend werk kan leveren;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (vereisten: zie het sollicitatieformulier). Voor het project zijn ook uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands vereist.

Huidige masterstudenten, die hun master dit collegejaar zullen afronden, kunnen ook solliciteren. Houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele eis is voor aanstelling.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is voor 4 jaar, met ingang van 1 september of 1 oktober 2024, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, departement Law & Business, Erasmus School of Law (ESL). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.770 en € 3.539 bruto per maand (P), conform de CAO-NU, waarbij elke PhD onderzoeker start in trede 0 van de P-schaal.

De PhD-onderzoeker zal deel uitmaken van de Erasmus Graduate School of Law. De positie start met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze eerste periode bestaat uit een onderwijsprogramma en individueel onderzoek en houdt in dat de voortgang van het onderzoek na een jaar wordt geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode richt de PhD-onderzoeker zich op het onderzoek en de voltooiing van het proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding geboden door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van de Erasmus Graduate School of Law.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Daarnaast biedt Erasmus School of Law 21 masteropleidingen aan in verschillende rechtsgebieden en verzorgt postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt het recht de samenleving en geeft het invulling aan economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel in het wetenschappelijke onderzoek als in het onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinariteit een vanzelfsprekendheid.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4258

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you