Thema-manager thema Netwerk Governance

Thema-manager thema Netwerk Governance

Geplaatst Deadline Locatie
7 mei 26 mei Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | University Services is op zoek naar een Thema-manager thema Netwerk Governance binnen de Universiteitsbrede Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart (0,5 -0,6 fte) voor de Divisie Academic Services, afdeling Knowledge Transfer Office (KTO), locatie Tilburg. Duur arbeidsovereenkomst 12 maanden, met verlenging tot maximaal 36 maanden.

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan de maatschappelijke betekenis van Tilburg University en werk maken van vraagstukken op het gebied van brede welvaart met wetenschappers en maatschappelijke partners? Heb jij ervaring met publiek-private samenwerkingsverbanden en affiniteit met wetenschappelijk onderzoek? Dan is dit jouw kans om impact te maken!

De Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen zijn een nieuwe werkvorm waarin Tilburg University samen met maatschappelijke partners inhoud geeft aan haar kerntaak om van maatschappelijke betekenis te zijn; de derde kerntaak van universiteiten naast onderwijs en onderzoek. In de Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen werken onze onderzoekers en studenten in co-creatie met maatschappelijke partners aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken op kernthema’s van Tilburg University: besturen op brede welvaart, sociale energietransitie en klimaat, inclusieve arbeidsmarkt en digitale gezondheid. Voor deze vacature zoeken we een thema-manager die ondersteuning gaat bieden op het thema netwerk-governance binnen de Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart. 

Organisaties bewegen mee met de veranderingen in de maatschappij en vormen steeds vaker netwerken om samen te werken aan vermeerdering van kennis (lerend netwerk), het verhogen van de efficiëntie (shared services) of het verhogen van de effectiviteit (organisatienetwerk). In de huidige maatschappij is alles in hoge mate onderling verbonden (‘interconnected world’). De vele spelers, met elk de eigen belangen en afhankelijkheden, variëren van overheidsorganisaties en bedrijven tot individuen. En het speelveld varieert van internationaal tot lokaal. De vele verbindingen maken dat er een complex geheel aan relaties ontstaat dat per onderwerp en omgeving anders in elkaar steekt. Deze complexiteit brengt ook dynamiek en snelle veranderingen met zich mee, zowel wat betreft de inhoud van vraagstukken als de betrokken actoren rondom die vraagstukken. De problemen die opgelost moeten worden zijn ook hierdoor veelal complex en (minder) gestructureerd. 

De thema-manager van het thema netwerk-governance is gericht op de opbouw van en netwerkvorming binnen en buiten Tilburg University met wetenschappers, mensen en organisaties uit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en andere kennisinstellingen die een bijdrage (willen) leveren aan het netwerk rond om “netwerk governance” en draagt bij aan het maatschappelijke en wetenschappelijke resultaat dat het thema nastreeft. Zij/hij ondersteunt de leiding van de themalijn, bestaande uit 2 hoogleraren, en bewaakt de samenhang, integraliteit en inclusiviteit van de netwerkactiviteiten en de netwerkvorming. Zij/hij signaleert, initieert, stimuleert en monitort netwerkactiviteiten en de borging van resultaten daarvan bij partners en doet dit in nauw overleg en samenspraak met de projectmanager van de Academische Werkplaats (be)sturen op Brede Welvaart. 

De werkzaamheden van thema-manager zijn geconcentreerd rond de volgende taken:

 • Samen met de academische trekkers verzorg je de dagelijkse aansturing van het thema. De thema-manager is verantwoordelijk voor de coördinatie en bedrijfsvoering.
 • Je werkt in het team programma Brede Welvaart waarbinnen je samenwerkt met projectmanagers van het programma.
 • Opbouwen en onderhouden van het netwerk, alsmede uitvoering geven aan stakeholdermanagement van de externe partners die betrokken zijn bij het thema. Als ‘makelaar’ help je bij de acquisitie van externe partners en met de vertaling van behoeften tussen de externe partners en het thema.
 • Zorgdragen voor het inhoudelijk voorbereiden en organiseren van management meetings, netwerkbijeenkomsten, seminars en domein overstijgende advies- en klankbordgroepen.
 • Het communiceren en rapporteren over de bijdrage van de themalijn aan de oplossing van vraagstukken rondom brede welvaart (kennisdisseminatie en externe legitimiteit).
 • Signaleren van kansen voor onderzoek, onderzoeksaanvragen en toepassing van kennis over netwerkgovernance. 

De thema-manager is organisatorisch gepositioneerd binnen het Knowledge Transfer Office (KTO) van Tilburg University. Het KTO bundelt de professionele ondersteuning aan studenten en wetenschappers om maatschappelijke impact te creëren in en samen met de maatschappij en is onderdeel van de divisie Academic Services. Naast de projectmanagers voor de Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen is binnen het KTO ondersteuning georganiseerd op het gebied van ondernemerschap, ecosystemen, contract management en universiteitsbrede impact projecten. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Jouw kwalificaties 

 • Je bent in het bezit van een afgeronde academische opleiding, kennis van en ervaring met netwerkmanagement, strategisch beleid is een pre;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten en de coördinatie van complexe projecten;
 • Je hebt affiniteit met vraagstuk/doelstelling van netwerkgovernance en brede welvaart;
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen, bent stressbestendig en kunt snel schakelen;
 • Je bezit goede communicatieve vaardigheden. In verband met het internationale karakter van de universiteit beschik je over een goede kennis van de Engelse taal (in woord en geschrift).
 • Je bent zelfstandig, initiatiefrijk en proactief; je ziet kansen en weet die ook te benutten;
 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en impact;
 • Je bent in staat verbindend op te treden tussen verschillende instellingen, personen en functies op het scheidsvlak publiek/privaat.

Jouw talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving;
 • Je hebt overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en je bent besluitvaardig.
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen in context van netwerkstructuren binnen en buiten de universiteit

Naast de 0.5 fte aanstelling als netwerk manager bestaat ook de mogelijkheid voor een promotietraject op het gebied van netwerk governance als externe (0.5fte) PhD student.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,5 tot 0,6 fte (20 tot 24 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal € 4.332,- en maximaal € 5.929,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Projectmanager 4 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub b Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden op basis van projectfinanciering. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Voorzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Service

Specificaties

 • PhD; Beleid- en staf
 • 20—24 uur per week
 • €4332—€5928 per maand
 • Universitair
 • 22284

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you