PhD - Leren en ontwikkelen van nieuwe vormen van kleinschalige jeugdhulp

PhD - Leren en ontwikkelen van nieuwe vormen van kleinschalige jeugdhulp

Geplaatst Deadline Locatie
14 mei 9 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus Effectieve organisatie van nieuwe vormen van kleinschalige jeugdhulp (0,8 - 1 fte)

Functieomschrijving

Wil jij wat betekenen voor jongeren in moeilijke opvoedsituaties en hun ouders? En ontrafelen hoe het onderwijs en de hulp voor deze doelgroep effectief kan worden vormgegeven en georganiseerd? En werk je graag samen in een team? Dan zoeken we jou voor een praktijkgericht onderzoek naar nieuwe vormen van kleinschalige jeugdhulp.

Functie-omschrijving
In verband met de afbouw van gesloten jeugdzorg en om beter aan te sluiten bij de behoeften van jongeren worden er op dit moment nieuwe kleinschalige vormen van jeugdhulp met verblijf ontwikkeld. Kleinschalige jeugdhulp bestaat onder andere uit gezinshuizen en leefgroepen voor 4 à 6 jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het doel van kleinschalige jeugdhulp is om jongeren, die vanwege diverse problemen niet thuis kunnen wonen, een meer individuele, integrale, specialistische aanpak te bieden, die berust op maatwerk, met veel aandacht, contact en zorg. In dit project ga je als promovendus onderzoek uitvoeren naar deze nieuwe vormen van jeugdhulp.

De taken die je tijdens het onderzoek zal uitvoeren zijn:
 • Het verder uitwerken van het onderzoeksplan voor jouw promotieonderzoek, waarin je het onderzoek aan kan passen aan jouw expertise en interesses;
 • Het verzamelen van data in de praktijk, o.a. door middel van vragenlijsten en interviews met jeugdigen, ouders en hulpverleners, en innovatief casusonderzoek (Single-Case Experimental Design) met digitale apps;
 • Het analyseren van de verzamelde kwalitatieve en/of kwantitatieve data;
 • Het schrijven van wetenschappelijke publicaties;
 • Actieve participatie in het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp;
 • Het presenteren van onderzoeksresultaten op (inter)nationale congressen en voor maatschappelijke partners (o.a. jeugdhulp instellingen engemeentes);
 • Het geven van onderwijs tijdens de eerste 4 jaar voor 15% van de aanstelling en de mogelijkheid om een BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen;
 • Het volgen van cursussen en trainingen die aansluiten bij jouw interesses en het onderzoeksproject.

Je voert het onderzoek uit vanuit de EUR en in nauwe samenwerking met het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp (zie https://www.awrj.nl/consortium-kleinschaligheid/). Dit consortium is opgericht om de landelijke ontwikkeling van kleinschaligheid in de jeugdhulp zo goed mogelijk vorm te kunnen geven door kennis te verzamelen, te delen en te ontwikkelen. Het consortium bestaat o.a. uit de Academische Werkplaats Risicojeugd, verschillende jeugdhulp instellingen (o.a. iHUB, Levvel, Parlan, Pluryn, Almata, Schakenbosch, Via Jeugd, VIGO, Elker, Jeugdhulp Friesland), AmsterdamUMC, Erasmus Universiteit en het Nederlands Jeugdinstituut. We hebben vanuit het consortium een vijfjaren ontwikkel- en onderzoeksagenda opgesteld, bestaande uit vijf thema’s, namelijk: 1) de diversiteit van het kleinschalige aanbod, 2) de kwaliteit en effectiviteit van kleinschaligheid, 3) het integrale dagprogramma (inclusief onderwijs), de 4) financiële randvoorwaarden en 5) personele randvoorwaarden van kleinschalige jeugdhulp. Voor dit project zoeken we een promovendus om onderzoek te doen naar de organisatie van kleinschalige jeugdhulp en financiële en personele randvoorwaarden.

Tijdens dit project werk je nauw samen met de andere promovendus die op dit project is aangesteld. Je wordt begeleid door een promotieteam, die in elk geval bestaat uit Annemiek Harder (Erasmus Universiteit Rotterdam; EUR), Eva Mulder (Universiteit van Amsterdam/Nederlands Jeugdinstituut/Pluryn) en Karin Nijhof (Pluryn). Je rondt het onderzoek na 4 jaar af met een proefschrift en PhD-graad.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zoeken iemand:
 • Met een afgeronde (research)master in gedrags- en maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting arbeids- en organisatiepsychologie, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, of aanverwante master;
 • Die sterke affiniteit heeft met jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen en met hulpverleners werkzaam binnen de jeugdhulp;
 • Die goede organisatievaardigheden en een pro-actieve houding heeft;
 • Die flexibel is en goed om kan gaan met stressvolle situaties;
 • Die affiniteit heeft met het uitvoeren van praktijkonderzoek;
 • Met goede kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksvaardigheden blijkend uit een goede beoordeling van de masterthesis en/of wetenschappelijke publicaties;
 • Met goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • Die een goede beheersing heeft van de Nederlandse en de Engelse taal;
 • Die goed in een team, maar ook in grote mate zelfstandig kan functioneren.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is in overleg. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.770,- bruto per maand (schaal P), conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 - 1 fte.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

Ons departement bestaat uit 6 teams en bevat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen; drie nauw verwante disciplines met elk een eigen profiel. De verschillende psychologische specialisatiegebieden van DPECS richten zich op het begrijpen van cognitief, fysiek, en sociaal functioneren en welzijn in de context van mentale gezondheid, onderwijs en werk. De onderwijswetenschappen richten zich op vraagstukken over effectiviteit en inclusie in het primair, secundair en tertiar onderwijs. De pedagogische wetenschappen richten zich op vraagstukken over de dagdagelijkse en de problematische ontwikkeling en opvoeding binnen gezinnen, op school en in de jeugdzorg. De disciplinaire perspectieven van DPECS vullen elkaar aan en delen de missie om maatschappelijke impact te genereren met wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken, en met gebruik van innovatieve methoden en technieken en open science. De bachelor- en masterprogramma's van DPECS bouwen voort op deze missie en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals voor de samenleving van de toekomst.

Meer informatie over het onderzoek bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/information/researchers/lab-society

Meer informatie over de onderwijsprogramma’s bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/essb/onderwijs

Our departement heeft ook toegang tot een uitstekend laboratorium voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Het Erasmus Behavioural Lab biedt uitmuntende faciliteiten, waaronder video observatie, EEG, eye-tracking, virtual reality, experience sampling, en biofeedback: https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/erasmus-behavioural-lab

Jeugd & Gezin
Toekomstige generaties verdienen de best mogelijke kansen op persoonlijke groei, levensgeluk en mentale gezondheid. Bij het team Jeugd en Gezin genereren we de theoretische kennis, toepassingen en professionele kunde die nodig is om invloedrijke omgevingsfactoren te optimaliseren. Dat doen we met fundamenteel onderzoek en met actie- en toepassingsgericht onderzoek, samen met praktijkpartners. Daarvoor gebruiken we verschillende innovatieve onderzoeksmethoden zoals observaties, dagboekstudies, kwalitatief onderzoek en co-design en longitudinaal vragenlijstonderzoek. Teamleden verzorgen onderwijs in de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, en de masterspecialisaties Orthopedagogiek en Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 32 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4308

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you