Postdoc VICI-onderzoek Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand?

Postdoc VICI-onderzoek Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand?

Geplaatst Deadline Locatie
16 mei 9 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Enthousiaste postdoc-onderzoeker met ESM-ervaring gezocht voor NWO VICI-onderzoek “Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand? Het draait om tijd!”

Functieomschrijving

Voor het NWO VICI-onderzoek “Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand? Het draait om tijd!” zijn we op zoek naar een enthousiaste postdoc-onderzoeker met ervaring met Experience Sampling Methods (ESM) om ons team te versterken.

Ben jij een nieuwsgierige, gedreven, gepromoveerde wetenschapper, heb je uitgebreide ervaring met Experience Sampling Methods, en heb je interesse in onderzoek naar opvoeding en sociale ongelijkheid binnen een leuk, innovatief en interdisciplinair onderzoeksteam, dan zijn we op zoek naar jou!

Functie-omschrijving
Sociale ongelijkheid tussen kinderen groeit. We weten dat verschillen in opvoedgedrag deze ongelijkheid in stand houden, maar we weten nog heel weinig over waardoor dat komt. In dit NWO VICI-project gaan we bestuderen hoe vaders en moeders omgaan met onverwachte gebeurtenissen, om zo nieuwe mechanismes te ontdekken die samenhangen met verschillen in hoe mensen de tijd naar hun hand kunnen zetten. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt een 100-dagen-dagboekstudie uitgevoerd onder 200 ouders in Rotterdam. Deze gegevens worden gekoppeld aan longitudinale data over de ontwikkeling van hun kinderen, en aangevuld met diepte-interviews.

Het Vici-onderzoeksprogramma is opgedeeld in drie deelprojecten.
 • In het eerste deelproject zullen we gebruik maken van rijke kwalitatieve (interview)data om de vraag te beantwoorden hoe moeders en vaders onverwachte gebeurtenissen waarnemen en ermee omgaan (RQ1).
 • In het tweede deelproject maken we gebruik van gegevens die we via ESM verzamelen om de vraag te beantwoorden hoe ouders omgaan met onverwachte gebeurtenissen in het dagelijks leven (RQ2).
 • In het derde deelproject maken we gebruik van inzichten afgeleid uit de inbedding van het ESM-onderzoek binnen onze lopende longitudinale gegevensverzameling om de vraag te beantwoorden in hoeverre sociale klassenverschillen in het vermogen van ouders om met tijd om te kunnen gaan functioneren als onderliggend mechanisme in de intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid (RQ3).

Taken postdoc onderzoeker:
 • Het uitvoeren van onderzoek binnen deelproject 2.
 • Het presenteren van onderzoeksresultaten op internationale conferenties en het publiceren van artikelen in internationale peer-reviewed tijdschriften.
 • Samenwerken met de andere onderzoekers die direct en indirect betrokken zijn bij dit project (zoals de andere postdoc-onderzoeker, de promovendus, en de data- en projectcoördinator).
 • Assisteren bij de organisatie van workshops en andere kennisdeelactiviteiten.
 • Onderwijstaken (bijv. het begeleiden van studenten bij de uitvoering van hun scripties) (10% van de aanstelling)

Daarnaast is er de mogelijkheid om de aanstelling uit te breiden met aanvullende onderwijstaken.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je hebt een afgerond (of bijna afgerond) proefschrift in de sociologie, pedagogiek, of een andere relevante sociale wetenschap;

Je hebt aantoonbare kennis van, en ervaring met, het uitvoeren van onderzoek aan de hand van Experience sampling methods

Je beschikt over goed ontwikkelde onderzoeksvaardigheden, waaronder het vermogen om relevante en creatieve onderzoeksvragen en hypothesen te formuleren, beschrijvende en analytische vaardigheden, en een heldere en overtuigende schrijfstijl, blijkend uit internationale peer-reviewed publicaties

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels, en een proactieve en zelfstandige werkhouding;

Je hebt het vermogen om goed in teamverband te werken, maar hebt tegelijkertijd ook een hoge mate van autonomie

Je hebt een grote interesse in de onderwerpen die in het project moeten worden onderzocht, bij voorkeur blijkend uit eerder werk over soortgelijke onderwerpen;

Je hebt een grote nieuwsgierigheid en enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 01-SEP-2024. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 4.332 en € 5.929 bruto per maand Schaal 11, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte. Verruiming van de aanstelling ten behoeve van onderwijstaken behoort tot de mogelijkheden. Het contract wordt aangegaan voor een periode van een jaar, en kan bij goede prestaties en onveranderde organisatieomstandigheden verlengd worden met twee jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Team Public Issues & Imaginaries (PI&I)

Team Public Issues & Imaginaries (PI&I) bestaat uit meer dan 30 interdisciplinaire docenten en onderzoekers met achtergronden in, onder andere, Sociologie, Science & Technology Studies, Bestuurskunde en Media Studies en met verbindingen zowel binnen als buiten de universiteit. We produceren kennis om vormen van samenleven (menselijk en meer-dan-menselijk) te verbeelden met minder exploitatie, extractie en ongelijkheid en die meer democratisch, duurzaam en bevrijdend zijn. We ontwikkelen onderwijs en onderzoek over grote hedendaagse publieke kwesties (urban politics, work & digitalization, migration, race, gender, class & inequality, global warming & sustainability) om ons zo met een verscheidenheid aan publieken te engageren. Onze manier van samenwerken, voor en met publieken, is op drie manieren onderscheidend:
 1. We zijn kritisch in onze analyses en constructief in onze interventies ten aanzien van publieke kwesties;
 2. We zien onderwijs en onderzoek naar publieke kwesties als manieren om anderen te betrekken bij de productie van kennis en mogelijkheden voor meer rechtvaardige toekomsten;
 3. We willen met onze manier van (samen-)werken de bestaande wetenschappelijke en academische praktijk transformeren door te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit, engagement boven isolement, diversiteit boven monocultuur en goede werkrelaties boven een competitieve ratrace.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4322

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you