Hogeschoolhoofddocent Gedragsverandering

Hogeschoolhoofddocent Gedragsverandering

Geplaatst Deadline Locatie
17 mei 16 jun Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Hogeschool Utrecht wil bijdragen aan de kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving. Belangrijke routes zijn via het terugdringen van gezondheids- en welzijnsverschillen, en via het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Gedragsverandering in de brede context van gezondheid en duurzaamheid speelt hierbij een centrale rol. Kennisontwikkeling op dit thema is dan ook van groot belang binnen onderzoek en onderwijs. We brengen praktijkgericht onderzoek in verbinding met de beroepspraktijk en het onderwijs. In samenwerking met mede-onderzoekers, studenten, onderwijsprofessionals en de beroepspraktijk kun je daadwerkelijk impact maken in de regio.

Functieomschrijving

Wat ga je doen

Als hogeschoolhoofddocent (HHD) Gedragsverandering vorm jij een brug tussen onderzoek en onderwijs op het gebied van gedragsverandering in de brede context van gezondheid en duurzaamheid. De taak is om, samen met andere experts op het gebied van gedragsverandering, een sterke themagroep te vormen binnen het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en andere kenniscentra, waarbij kennis ontwikkeld wordt in onderzoeksprojecten en direct toegepast wordt in de praktijk. Intensieve samenwerking met verschillende lectoraten en opleidingsinstituten is daarbij van essentieel belang. Hiernaast is de taak om dit thema structureel in te bedden in relevante opleidingen van de HU en hierdoor te werken aan de bewustwording van de rol en impact van gedragsverandering op maatschappelijke vraagstukken. Het aanvragen van subsidies, valt ook onder de taken van deze HHD. Belangrijk is dat hiervoor contacten worden onderhouden met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten de Hogeschool Utrecht.

Je taken zijn primair op kennisontwikkeling en kennisverspreiding gericht. Je thuisbasis is het Instituut voor Bewegingsstudies en het lectoraat Innovatie van Beweegzorg. Hiernaast werk je zeer nauw samen met andere (senior) onderzoekers op het gebied van gezond en duurzaam gedrag uit andere lectoraten van de HU, met name binnen het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven Ook werk je samen met andere hogeschoolhoofddocenten, oa andere op gebied van Voeding en Gezonde Leefomgeving.

Kortom jouw taken bestaan uit het:

 • Initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten op het gebied van gedragsverandering in de brede context van gezondheid en duurzaamheid.
 • Je begeleidt promovendi, treedt op als penvoerder of mede-aanvrager in aanvragen en vervult de rol als projectleider.
  Bijdragen aan de kennisontwikkeling en innovatieagenda’s van de HU.
 • Ontwikkelen, coördineren en implementeren van onderwijs gericht op gedragsverandering in de brede context van gezondheid en duurzaamheid, bv in minoren en interprofessionele projecten.
 • Participeren in landelijke en internationale netwerken en samenwerkingsverbanden op het gebied van gedragsverandering in de brede context van gezondheid en duurzaamheid.
 • Ontwikkelen van trainingen en professionaliseringstrajecten voor docenten en (zorg)professionals op het gebied van gedragsverandering.
 • Onderhouden en opbouwen van relaties met verschillende instituten en opleidingen waar thema gedrag(verandering) passend is.
 • Dissemineren van onderzoeksresultaten en bevindingen via publicaties, presentaties en bijdragen aan conferenties en symposia.

Jouw werkplek

Je werkt in eerste instantie bij het Instituut voor Bewegingsstudies en het lectoraat Innovatie van Beweegzorg. Aan het instituut voor Bewegingsstudies, met de bacheloropleidingen Fysiotherapie (voltijd en deeltijd) en Oefentherapie Cesar (in uitfasering) en de bijbehorende Masteropleidingen, studeren ruim 2000 studenten en zijn 190 collega’s werkzaam.
Het lectoraat 

‘Innovatie van Beweegzorg’ heeft als missie de fysieke zelfredzaamheid van mensen te optimaliseren, thuis, in de wijk, rond ziekenhuisopnames, met inzet van beweegzorg. Onder fysieke zelfredzaamheid verstaan we het vermogen om fysiek veilig en onafhankelijk van anderen te functioneren in de eigen omgeving. Om deze missie te realiseren werken we samen met een groot aantal partijen uit zorg, welzijn, onderwijs, onderzoek, beleid, kennisinstellingen en private partijen.

Samen kijken we hoe we de geboden zorg kunnen innoveren om ook in de toekomst aan de behoeftes van alle betrokkenen te blijven voldoen. Het lectoraat bestaat uit 27 enthousiaste en gedreven onderzoekers, bezig met praktijkgericht onderzoek binnen verschillende onderzoekslijnen. Het maakt deel uit van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven met in totaal 13 lectoraten en meer dan 150 onderzoekers. Verbinding met het onderwijs en praktijk staat centraal in het praktijkgericht onderzoek

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wie ben jij? 

 • Je bent gepromoveerd, bij voorkeur in een onderwerp gerelateerd aan gedragsverandering in de brede context van gezondheid en/of duurzaamheid.
 • Je hebt een stevige theoretische basis in gedragswetenschappen en hebt een visie over onderzoek op het gebied van gedragsverandering.
 • Je hebt affiniteit met praktijkgericht onderzoek en HBO-onderwijs.
 • Je hebt ervaring met het initiëren, uitvoeren en dissemineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 • Je hebt ervaring met het leiding geven en met het werven van projecten.
 • Je bent in staat om interdisciplinair te werken aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken in de maatschappij.
 • Je hebt een sterk netwerk in de zorgsector en/of duurzaamheidssector en bent in staat om nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten en te onderhouden.
 • Je bent communicatief vaardig en kunt zowel in het Nederlands als in het Engels uitstekend schriftelijk en mondeling uit de voeten. 
 • Je hebt een proactieve houding en bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd.

Wat bieden wij jou? 

Een uitdagende baan met een missie waarin je met jouw kennis en gedrevenheid echt het verschil kan maken. In eerste instantie een jaarcontract (D3) met een omvang van 0,8 -1,0 fte, na de eerste contractperiode is de intentie om te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. Interne kandidaten behouden hun contract vorm.

Bij een voltijdaanstelling bedraagt het brutosalaris minimaal € 5.7451,15 en maximaal € 6.997,66 (schaal 13 CAO hbo, Hogeschoolhoofddocent 2). Daarboven:

 • Ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de zorgverzekering van € 300,00 bruto per jaar en een internet vergoeding van €37,50 netto bij een voltijd-aanstelling.
 • Een NS Business Card zodat al je OV-reizen (voor werk en privé) kosteloos zijn. Kom je toch liever met de auto of de fiets? Dan krijg je een uitstekende kilometervergoeding.
 • Wij hebben daarnaast uitstekende studie en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Bij een fulltime dienstbetrekking bestaat de mogelijkheid tot wel 428 uur (=53,5 dagen) verlof per jaar.
 • Uiteraard een smartphone en een laptop en leuke extra’s zoals fietsplan en kortingen bij onder andere verzekeringen, software en fitness.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Taal en cultuur; Gedrag en maatschappij; Gezondheid
 • 32—40 uur per week
 • €5745—€6997 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT HU 20240517

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 7, 3584 CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you