Rector Magnificus

Rector Magnificus

Geplaatst Deadline Locatie
31 mei 14 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmus Universiteit is op zoek naar een Rector Magnificus/lid van het College van Bestuur die het boegbeeld kan zijn van onze waarden op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Het College van Bestuur

De Voorzitter, de Rector Magnificus en de Vicevoorzitter vormen samen het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het CvB is verantwoordelijk voor en belast met het besturen en het beheren van de Universiteit. Voor de bevordering van integraal management heeft het College van Bestuur veel bevoegdheden gemandateerd aan de faculteitsbesturen en aan de directeuren van de niet-facultaire eenheden en de ondersteunende diensten.

Het CvB leidt de implementatie en realisatie van de huidige EUR-strategie zodat het beleid en de dienstverlening van de organisatie optimaal ten dienste staan van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en impact & engagement. Het CvB opereert collegiaal onder voorzitterschap van de Voorzitter en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van het CvB worden benoemd door de Raad van Toezicht.

De aandachtsgebieden van de leden van het College van Bestuur zijn evenwichtig verdeeld in portefeuilles. De Voorzitter zit de vergaderingen van het College van Bestuur voor en geeft leiding aan de strategische ontwikkeling van de universiteit. De (financiële) bedrijfsvoering van de universiteit in ruime zin is de primaire verantwoordelijkheid van de Vicevoorzitter. De Rector Magnificus behoren de kerngebieden onderwijs, onderzoek en studenten. Het bewaken van de integriteit en kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek van de EUR staat daarbij in het teken van de impact op en betrokkenheid bij de maatschappij.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wie zoeken wij?

De EUR is op zoek naar een bevlogen hoogleraar met bestuurservaring die staat voor de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en impact, een teamspeler is, sociale veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, goed benaderbaar is voor medewerkers en studenten, die daadkrachtig en inclusief is, en zich bewust is van zijn/haar voorbeeldrol in de universiteit.  Een rector met een sterke affiniteit met de academische disciplines (vertegenwoordigd) in de EUR en met een goed begrip van het belang van convergentie van de Social Sciences en Humanities met medische en technische disciplines.
In de nieuwe EUR Strategy 2025-2030 wordt maatschappelijke impact beschreven als een belangrijke strategische waarde voor de EUR en een sleutelfactor in de interfacultaire en interdisciplinaire initiatieven van de universiteit. Daarbij is samenwerking een belangrijke voorwaarde om impact te bereiken. De samenwerking met TUDelft en het Erasmus MC binnen het verband van de Convergence EUR-TUDelft-Erasmus MC geldt daarbij als een belangrijke wetenschappelijke basis voor de EUR, evenals de samenwerking met de Universiteit van Leiden en TUDelft binnen het LDE verband. Daarnaast is het Europese samenwerkingsverband UNIC, een alliantie van 10 universiteiten waar de EUR penvoerder voor is en dat gericht is op het bevorderen van een inclusieve samenleving door het versterken van maatschappelijke betrokkenheid, van strategisch belang voor de EUR. Om de positionering van de universiteit te bewaken en te versterken bouwt de RM aan een sterk relevant netwerk dat onze wetenschappers en studenten in staat stelt om maximaal bij te dragen aan de maatschappij.

De Rector Magnificus

 • is hoogleraar, leider en boegbeeld van de academische gemeenschap van de Universiteit. Een wetenschapper die nationaal en internationaal uitstekend staat aangeschreven en dus op een geloofwaardige wijze verantwoordelijkheid kan dragen voor de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit van de Erasmus Universiteit;
 • is een inspirerend leider, een gerespecteerd wetenschapper met een achtergrond in onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement, een sterke drive om daarmee impact te realiseren en daarnaast een democratisch bestuurder en teamspeler;
 • is een plezierige bestuurder die zich thuis voelt in een collegiaal bestuur en ruimte kan geven aan anderen, met oog en gevoel voor de gehele werkvloer, en die weet wat er leeft onder studenten en medewerkers;
 • is besluitvaardig en heeft een lange adem om verandertrajecten te dragen, en beschikt over aantoonbare ervaring met de implementatie van besluiten in een complexe omgeving van hoogopgeleide professionals;
 • weet te inspireren en te overtuigen, stimuleert open communicatie en is toegankelijk voor studenten en medewerkers;
 • staat voor hoge wetenschappelijke kwaliteit en integriteit in onderwijs en onderzoek met positieve impact op de samenleving en ontwikkelt deze verder op basis van een visie op de toekomst van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
 • is een bruggenbouwer die de decanen, de diensten, faculteiten en andere geledingen binnen de EUR en externe organisaties en bedrijven verbindt om de ambities van de universiteit in zijn geheel te realiseren en daarover te communiceren;
 • heeft een focus op het bieden van eerlijke onderwijskansen voor huidige en toekomstige studenten waarbij het actief bevorderen van diversiteit en inclusie een sleutelrol spelen;
 • heeft sociale veiligheid hoog in het vaandel staan en weet wat nodig is die te bewaken;
 •  heeft een duidelijke visie op de rol van, en aantoonbare affiniteit met medezeggenschap;
 • onderkent en benut de voordelen van een decentraal ingerichte organisatie zonder de gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen en heeft ruime ervaring met het leiden van complexe (verbeter) processen in onderwijs en onderzoek;
 • is in staat de ambities op het gebied van de strategie uit te dragen in lijn met de Erasmiaanse waarden, is maatschappelijk betrokken en sociaal geëngageerd, respectvol en ruimdenkend.

Het overleg van het College van Bestuur met de decanen biedt voor de Rector Magnificus belangrijke input voor de bestuurlijke richting die betekenis geeft aan de academische waarden. Onderdeel daarvan is het continue gesprek over relevante ontwikkelingen in de maatschappij die de rol en koers van de universiteit mede kunnen bepalen. De rector zit het College voor Promoties voor en heeft een sleutelrol bij de benoeming van hoogleraren.

De opdracht aan de Rector Magnificus (RM)

 • actief leidinggeven aan de vernieuwing van onderwijs, onderzoek en engagement in het kader van de impactstrategie, met transdisciplinaire samenwerking tussen faculteiten en ook met andere instellingen (Convergentie, LDE);
 • stimuleren van ondernemerschap bij wetenschappers en studenten in het kader van het maken van maatschappelijke impact;
 • ontwikkelen van het opleidingsaanbod en het onderwijs in de digitale tijd, waaronder het ontwikkelen van een visie op AI en versterking van de verbinding tussen het interdisciplinaire onderwijs en onderzoek van de EUR met de partners in de Convergentie (TU Delft en Erasmus MC) en in LDE verband (Leiden-Delft-Erasmus);
 • uitbouwen van de kwaliteitscultuur - implementatie van de vastgestelde onderwijsvisie en voorbereiden op de instellingsaccreditatie in 2025/2026;
 • waarborgen bouwen voor de onafhankelijkheid en integriteit van de wetenschap en implementatie van de onderzoeksvisie. Onafhankelijk missie gedreven onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken staat daarbij centraal. De behoeften van de grootstedelijke regio zijn een leidraad;
 • trekken en implementeren van het project ‘Slimmer Academisch Jaar’;
 • actief bijdragen aan de implementatie van Erkennen & Waarderen van wetenschappelijk personeel;
 • bewaken van de invulling en voortgang van de diverse sectorplannen en de starters- en stimuleringsbeurzen;
 • actief contact onderhouden met de studenten- en studieverenigingen verbonden aan de EUR;
 • representeren van de EUR in de (onderwijs)bijeenkomsten in Rotterdam, Universiteiten van Nederland en het rectorencollege;
 • bewaken van de juiste balans in onderwijs en onderzoek tussen de realiteit en wenselijkheid van het deel uitmaken van een (inter)nationale wetenschappelijke gemeenschap. Daarbij uitgaand van de kernwaarden van open & responsible science.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen, met inachtneming van de Wet Normering uit Publieke Middelen Gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

Voor inlichtingen over deze rol, of indien u geïnteresseerd bent in een gesprek, kunt u contact opnemen met Anne-May Janssen, anne-may.janssen@perrettlaver.com

Meer informatie over deze vacature is ook te vinden op: Perrett Laver: Rector Magnificus

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Management

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you