Postdoc/senior onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van het Maastricht UMC+/UM

Postdoc/senior onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van het Maastricht UMC+/UM

Geplaatst Deadline Locatie
6 jun 16 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij een gepromoveerd onderzoeker en wil jij binnen het programma Zorginnovatie en digitale transformatie meewerken aan diverse onderzoeken? Wil jij onderzoek doen naar datagedreven zorg en digitale technologie in de zorg om daarmee eigen regie van patiënten te vergroten en de zorg te transformeren en te verbeteren? Wil jij meedoen aan onderzoek naar het meten van brede gezondheidsconcepten? Lijkt het je interessant om in nauwe samenwerking met het MUMC+ bij te dragen aan hun digitale strategie en onderzoek te begeleiden, te initiëren en op te zetten? Werk je ook graag samen met andere disciplines, zoals artsen, ICT-ers, data scientists en juristen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

De vakgroep Health Services Research van de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences zoekt een postdoc/senior onderzoeker gedurende vier jaar.

Functieomschrijving
De zorg heeft te kampen met door toenemende zorgkosten, een stijging van het aantal chronisch zieken, een groeiend aanbod van diagnostische en therapeutische medisch- technologische voorzieningen en een nijpend tekort aan arbeidskrachten. Dit zal de komende decennia zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van de gezondheidszorg onder druk zetten. Het in 2022 verschenen Integraal Zorgakkoord (IZA) stelt dat als we nietsdoen de zorg dreigt vast te lopen. Om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te maken is passende zorg nodig. Dit kan mede gerealiseerd worden door de kracht van digitale technologie en datagedreven zorg te gebruiken en aan te laten sluiten bij de expertise van zorgprofessionals. Er zal om die reden steeds meer worden gekeken naar hybride vormen van zorg: een mix van digitaal (zoals e-health, robotica, smart home services) of datagedreven zorg (zoals door middel van kunstmatige intelligentie en automatisering) en fysiek aangeboden zorg. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Het Maastricht UMC+ zet via een digitale en data-gedreven strategie ‘Digitale Zorg 2025’ sterk in op transformatie naar hybride zorg met als doel om de zorg in de regio in de toekomst te bestendigen.

Voor diverse projecten binnen het zwaartepunt Health Innovation and Digitalisation van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van Maastricht University zijn wij op zoek naar een postdoc/senior onderzoeker. Voorbeeld van projecten waaraan wij werken zijn; Meten van brede benadering van gezondheid (klik hier voor meer informatie), CARRIER (klik hier voor meer informatie ) en DACIL (klik hier voor meer informatie). Het onderzoek is praktijkgericht waarbij we diverse methodes hanteren voor dataverzameling en -analyse. Binnen de projecten wordt nauw samengewerkt met het MUMC+ Zorg Innovatie Lab en diverse klinische afdelingen, data scientists en andere onderzoeksafdelingen binnen de universiteit en Nederland. Ook coördineert onze groep de bachelor richting Digitale Technologie en Zorg binnen de bachelor Gezondheidswetenschappen en de master Health and Digital Transformation.

De postdoc/senior onderzoeker is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van diverse onderzoeksprojecten, de schriftelijke verslaglegging in publicaties en mondelinge presentaties van de resultaten. Samengevat:
 • Je coördineert en voert diverse projecten binnen het zwaartepunt Zorginnovatie en digitaletransformatie door middel van mixed methods onderzoek;
 • Je begeleidt bachelor en masterstudenten en schrijft (mee aan) wetenschappelijke artikelen;
 • Veel van de projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het Zorg Innovatielab van het MUMC+ en andere partners;
 • De standplaats is Maastricht.

Functie-eisen
Als postdoc/senior onderzoeker Zorginnovatie en digitale transformatie coördineer je en voer je diverse projecten uit naar de inzet van datagedreven en/of digitale technologieën in de zorg. Je houdt je daarbij bezig met de (kwantitatieve en kwalitatieve) dataverzameling en – analyse en de logistiek en de organisatie van projectbijeenkomsten. Daarnaast onderhoud je relaties met nationale en regionale stakeholders en begeleid je bachelor- en masterstudenten. Ten slotte schrijf je (mee aan) wetenschappelijke artikelen.
Wij zijn hiervoor op zoek naar een enthousiaste onderzoeker die;
 • Gepromoveerd is in public health, health services research, health technology assessment, gezondheidswetenschappen, (gezondheids)psychologie of aanverwante richting;
 • Ruime ervaring heeft met de toepassing van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • Ervaring heeft met het zelfstandig initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, een flexibele instelling, een zelfstandige en zorgvuldige werkhouding heeft en iemand die goed kan plannen, organiseren en samenwerken;
 • In staat is om multidisciplinair te denken en te werken en deze kennis te delen met opdrachtgevers, maatschappelijke partners en stakeholders in diverse sectoren;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden heeft in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Ervaring met co-creatie technieken is een pré.

Wat biedt de UM?
Als Postdoc/senior onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van het Maastricht UMC+/UM bij Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:
 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 11 conform UFO-profiel Researcher met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen €4332,00 en €5929,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 48 maanden met een omvang van 0,8 FTE.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht?

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst. Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan.

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien.

Voor meer informatie over de UM klik hier.

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)
In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt.

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk.

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten.

CAPHRI – Care and Public Health Research Institute
CAPHRI draagt bij aan een betere gezondheid voor iedereen door middel van innovatieve
oplossingen voor de zorg en de publieke gezondheidszorg. CAPHRI slaat bruggen tussen wetenschap en samenleving door inclusief en participatief onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op preventie en innovatie variërend van publieke - en eerstelijnsgezondheidszorg, tot persoonsgerichte langdurige zorg.

Ons onderzoek heeft een sterke multidisciplinaire aanpak met aandacht voor lokale, regionale en mondiale thema's ingebed in zes onderzoekslijnen: Ageing & Long-Term Care, Creating Value-Based Health Care, Functioning, Participation & Rehabilitation, Health Inequities & Societal Participation, Optimising Patient Care; and Promoting Health & Personalised Care.

Werken bij CAPHRI betekent werkzaam zijn in een actieve en inspirerende academische omgeving, waarbij je samen met je collega’s een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de zorg en de volksgezondheid. CAPHRI trekt topwetenschappers van over de hele wereld aan en staat bekend om haar PhD-programma voor jonge talentvolle wetenschappers.

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Duurzame Zorg
De Academische Werkplaats Duurzame Zorg verbindt beleid en praktijk met onderzoek en onderwijs en brengt verschillende disciplines samen in de uitvoering en evaluatie van innovatieve zorgvernieuwingen. Het praktijkgerichte onderzoek richt zich onder andere op verandertrajecten en signalen die de zorg zelf afgeeft. De uiteindelijke uitdaging is te zoeken naar nieuwe zorgarrangementen die bijdragen tot gepaste zorg op de juiste plaats door de juiste persoon voor de juiste prijs (zie verder https://www.duurzamezorgmaastricht.nl).

Nieuwsgierig?
Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze mooie functie maar heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Prof. Dr. Marieke Spreeuwenberg via m.spreeuwenberg@maastrichtuniversity.nl voor meer informatie.

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuwe Postdoc/senior onderzoeker binnen de Academische Werkplaats Duurzame Zorg van het Maastricht UMC+/UM? Solliciteer dan nu, uiterlijk 16 juni 2024, op deze functie.
Voeg aan je sollicitatie een CV en motivatiebrief toe.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 1 juli.

De vacature staat open voor interne- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • max. 30.4 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 999

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you