Coördinerend onderzoeker transdisciplinair werken en cocreatie (0,8 fte)

Coördinerend onderzoeker transdisciplinair werken en cocreatie (0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
11 jun 30 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij affiniteit met het onderwerp transdisciplinair werken en living labs? Wij zoeken een coordinerend onderzoeker transdisciplinair werken en cocreatie.

Functieomschrijving

Heb jij affiniteit met het onderwerp transdisciplinair werken en living labs? Wil jij als coordinerend onderzoeker het transdisciplinair werken verder professionaliseren binnen onze faculteit? Wij zoeken een collega die ons helpt bij het verder verfijnen en versterken van onze expertise op dit gebied en daarmee onze maatschappelijke impact helpt vergroten.

Functie-omschrijving
Binnen de Erasmus School of Social & Behavioral Sciences (ESSB) streven we naar het doen van hoogwaardig, innovatief onderzoek en het verzorgen van excellent en relevant onderwijs dat een positieve impact heeft op de samenleving. Daarom zoeken we voortdurend naar manieren om deze impact verder te vergroten en bij te dragen aan het beter begrijpen van maatschappelijke vraagstukken, het oplossen of beheersbaar houden ervan.

Binnen onze projecten combineren we traditionele onderzoeksmethoden met innovatieve benaderingen gericht op design en co-creatie. Transdisciplinair werken wordt hierin steeds belangrijker, bijvoorbeeld in Living Labs, waar gelijkwaardigheid centraal staat in de samenwerking tussen kennisinstellingen en andere belanghebbenden. Samen streven we naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen, waarbij we actief zoeken naar wat werkt en wat niet, om zo bij te dragen aan een betere wereld.

Transdisciplinair werken en living labs worden op een veelvoud aan terreinen binnen onze faculteit toegepast, bijvoorbeeld in het onderzoek naar het welzijn van jongeren, de veerkracht van wijken, het vergroenen van pleinen en straten, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen binnen de gemeentelijke organisatie, het verbeteren van de biodiversiteit in agrarisch gebied of het omgaan met superdiversiteit in steden.

Om het transdisciplinair werken verder te professionaliseren, willen we een coördinerend onderzoeker aantrekken die ons helpt bij het verder verfijnen en versterken van onze expertise op dit gebied en daarmee onze maatschappelijke impact helpt vergroten. Ook willen we onze bestaande activiteiten op dit terrein beter organiseren en positioneren. Om deze professionaliseringsslag te maken zijn wij op zoek naar een coördinerend onderzoeker transdisciplinair werken en cocreatie.

Deze rol behelst de volgende taken en activiteiten:
 • Het opzetten, organiseren en doorontwikkelen van het vormgeven aan cocreatie en transdisciplinair onderzoek in het domein van de sociale en gedragswetenschappen;
 • Het organiseren van de verbinding tussen transdisciplinair werken in het onderzoek met en het onderwijs binnen de ESSB;
 • Het (aanjagen van) de ontwikkeling van een gezaghebbende methodologie voor de toepassing van transdisciplinaire en op cocreatie gerichte methoden, zoals living labs, in impactgedreven wetenschappelijk onderzoek;
 • Het faciliteren van collega’s binnen de ESSB die deze methoden in hun onderwijs of onderzoek willen toepassen;
 • Het in samenwerking met collega’s tot stand brengen van een aantal inspirerende, interdisciplinaire living labs als showcases in de regio Rotterdam (rondom de thema’s veerkracht van jeugd en maatschappelijke ongelijkheid);
 • Het versterken van het netwerk van wetenschappers en practitioners rond transdisciplinair werken;
 • Het (helpen) vormgeven van een duurzame inbedding van het op cocreatie gerichte onderzoek en onderwijs binnen de ESSB.

De functie is ingebed binnen het cluster Onderzoeksondersteuning van het faculteitsbureau. Je werkt nauw samen met de facultaire coördinator ontwerpend onderzoek, die een soortgelijke rol vervult in een ander domein, dat echter regelmatig overlap heeft met het domein van transdisciplinair werken.

In deze functie bieden wij jou:
 • Een enthousiast en interdisciplinaire groep van onderzoekers en een breed palet van sociale onderzoeksprojecten waarin transdisciplinair werken en cocreatie wordt toegepast;
 • Een maatschappelijk netwerk in de regio Rotterdam en daarbuiten waarmee de ESSB op tal van manieren samenwerkt;
 • Een academische context waarin op dit moment diverse initiatieven worden ontplooid om ons onderzoek en onderwijs te innoveren en meer impactvol samen te werken met partijen in onze omgeving;
 • Een inspirerende werkomgeving binnen de ESSB waarin gezamenlijk gezocht wordt hoe we onderzoek en onderwijs gericht op actuele maatschappelijke vraagstukken meer impactgedreven kunnen organiseren;
 • Een baan die grotendeels zelfstandig vormgegeven kan worden.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Ruime ervaring met transdisciplinar werken of het bestuderen hiervan in het domein van de sociale en gedragswetenschappen;
 • Bij voorkeur gepromoveerd in een voor de ESSB relevant wetenschapsgebied;
 • Een ondernemende instelling en organisatorisch talent;
 • Het vermogen om over de grenzen van vakgebieden heen samen te werken;
 • Een netwerk in de wereld van transdisciplinair werken en/of living labs of tenminste het vermogen dit netwerk verder te ontwikkelen en uit te bouwen;
 • Passie voor het professionaliseren van impactgericht onderzoek en het verbinden daarvan met onderwijs;
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met ontwerpend onderzoek;
 • Goede beheersing van zowel Nederlands als Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is in overleg. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 4.332 en € 5.929 bruto per maand schaal 11, conform de CAO-NU. Afhankelijk van kennis en ervaring kan schaal 10 als aanloopschaal worden gehanteerd. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van een jaar, en kan bij goede prestaties en onveranderde organisatieomstandigheden omgezet worden in een vast dienstverband.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 4.100 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Specificaties

 • Postdoc
 • max. 32 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4339

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you