Decaan Erasmus School of Philosophy

Decaan Erasmus School of Philosophy

Geplaatst Deadline Locatie
20 apr 13 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 mei 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De faculteit wordt integraal en direct aangestuurd door een vierhoofdig faculteitsbestuur, onder eindverantwoordelijkheid van de decaan.
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid, het HRM-beleid, het onderwijsprogramma en het onderzoek (zowel de organisatie als de kwaliteit). Het faculteitsbestuur bestaat naast de decaan uit een onderwijsdirecteur en een onderzoeksdirecteur en een bestuurssecretaris. De decaan mandateert de verantwoordelijkheid voor de onderwijsprogramma’s en de inzet van wetenschappelijk personeel in het onderwijs aan de onderwijsdirecteur. De secretaris, de facultaire controller en een student hebben in het faculteitsbestuur een adviserende rol. Het algeheel facultair beleid wordt met de facultaire gemeenschap besproken in halfjaarlijkse bijeenkomsten van de gehele academische staf.  

Recentelijk is de interne organisatiestructuur aangepast en is de faculteit platter georganiseerd ten einde met het facultaire beleid meer sturing te kunnen geven aan beleidsontwikkeling en aan personele investeringen. Er is een stevige verjongingsslag van het personeelsbestand in gang gezet en is er ruimte geschapen voor het aantrekken van enkele jonge tenure trackers. De plattere organisatiestructuur impliceert dat de decaan de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert met alle hoogleraren, UHD’s en UD’s. De decaan laat zich bij bevorderingen en tenure beslissingen adviseren door een vaste commissie Personeelsbeleid, bestaande uit hoogleraren van wie 50% van buiten de eigen faculteit komt.

De verantwoordelijkheid van de decaan gaat verder dan de faculteit: samen met de decanen van de zes andere faculteiten en twee instituten, zoals verenigd in het College van Decanen, draagt de decaan bij aan interfacultaire samenwerking alsmede aan de verdere ontwikkeling van de universiteit als instelling.

In algemene zin gaat de voorkeur uit naar een hoogleraar die het decanaat in deeltijd, 0.6 fte (0,4fte decaan ESPhil, 0,2fte Decaan Honours Academy) combineert met een andere (bestuurlijke) functie binnen of buiten de EUR, dan wel een filosoof-ethicus die kan bogen op een succesvolle wetenschappelijke loopbaan zonder de ambitie te hebben een eigen onderzoeksprogramma van substantiële omvang in de lucht te brengen/houden binnen de faculteit ESPhil.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De nieuwe decaan

 • onderschrijft de ingezette koers, positionering en ambitie van de faculteit;

 • is of wordt een aan de EUR verbonden hoogleraar in de wijsbegeerte of aanpalende disciplines; beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van het universitair bestuur en beheer;

 • heeft natuurlijk gezag op basis van zijn of haar wetenschappelijke profiel en wordt niet gehinderd door de belangen van deeldisciplines binnen de wijsbegeerte;

 • is een geboren netwerker die (de belangen van) een relatief kleine faculteit effectief kan vertegenwoordigen maar te allen tijde warme relaties met andere EUR-faculteiten kan onderhouden;

 • ziet en benut kansen in de samenwerking met partners buiten de universiteit;

 • heeft ervaring met het aanboren van alternatieve financieringsbronnen binnen en buiten de universiteit;

 • heeft een natuurlijke focus op human capital development en met name ook grote vaardigheid in talentscouting en –ontwikkeling;

 • onderschrijft en stimuleert het belang van medezeggenschap en inspraak;

 • beheerst de Engelse taal op een uitstekend niveau.

Persoonsprofiel

De nieuwe decaan

 • is sociaal en communicatief zeer vaardig en staat op natuurlijke wijze boven de partijen;

 • is een inspirerende en standvastige persoonlijkheid zonder persoonlijke agenda;

 • heeft een stijl van leidinggeven die zich kenmerkt door open dialoog en het vermogen zowel bruggen te bouwen als knopen door te hakken;

 • denkt strategisch en bouwt aan het nieuwe profiel van de faculteit, creëert daarvoor draagvlak, luistert goed naar argumenten, verbindt de verschillende disciplines en bindt de professionals;

 • geniet het vertrouwen en gezag van de professionals van de faculteit en van de facultaire gemeenschap, vertegenwoordigd in de faculteitsraad.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstellingsvorm

U wordt voor onbepaalde tijd aangesteld als hoogleraar en voor een periode van vier jaar benoemd tot decaan. Een decaan kan in principe eenmaal voor vier jaar worden herbenoemd.

Werkgever

De universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. De wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam, dat daarbij veelal fungeert als een levend stadslaboratorium. De EUR is een universiteit met lef en heeft de ambitie om excellentie na te streven om aantrekkelijk te zijn voor toptalent maar tegelijkertijd ook toegankelijk te blijven voor brede groepen. Zij onderscheidt zich door goede studiesuccessen, arbeidsmarktrelevantie van haar opleidingen, full career aanbod, een scherpe focus in het onderzoek en wijdvertakte samenwerking onder wetenschappers. Belangrijke waarden voor de EUR zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend onderwijs en onderzoek en streven naar succes.

Het onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Het onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Dankzij de onderzoeksimpact en de kwaliteit van de opleidingen kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten.

De universiteit telt ruim 26.000 studenten (waarvan ongeveer 5.500 met een niet-Nederlands paspoort), circa 2.850 medewerkers, bijna 500 hoogleraren en een jaaromzet van ongeveer € 540 miljoen.

De EUR kent zeven faculteiten (Erasmus School of Economics, Rotterdam School of Management, Erasmus School of Law, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Erasmus MC, Erasmus School of Philosophy, Erasmus School of History, Culture and Communication) en twee instituten (Institute of Social Studies en Institute of Health Policy and Management). In de Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus werkt de EUR samen met de Universiteit Leiden en de TU Delft op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie in de vorm van acht gezamenlijke centres en gemeenschappelijke opleidingen.

 

Afdeling

Erasmus School of Philosophy (ESPhil)

De Erasmus School of Philosophy telt een veertigtal medewerkers en biedt twee bacheloropleidingen aan: de Bachelor Filosofie en de Engelstalige Bachelor Double Degree with Philosophy. Voor studenten in de masterfase biedt de faculteit de MA Philosophy en de Research Master in Philosophy and Economics aan. De EUR Honours Academy is ondergebracht bij ESPhil.

Medio 2017 is door de ad-interimdecaan advies uitgebracht over de toekomstige positionering van deze faculteit binnen de EUR. De hoofdlijn van dit advies luidt: een zelfstandige positie van de Erasmus School of Philosophy met een centrale onderwijsopdracht (en een daaraan ontleende onderzoeksopdracht) ten dienste van de gehele Erasmus Universiteit. Deze onderwijsopdracht behelst, naast een regulier aanbod van bachelor, master en research master Wijsbegeerte, het aanbieden van een bachelor Wijsbegeerte als tweede studierichting aan getalenteerde en gemotiveerde studenten van andere EUR-faculteiten, het zogenaamde Double Degree (DD) programma. Studenten kunnen in dit DD-programma instromen na succesvolle afronding van het eerste jaar van de bacheloropleiding van hun hoofdstudierichting. Dit advies is door het College van Bestuur overgenomen en de interim-decaan voert dit nu uit. 

Organisatie en functie

De faculteit wordt integraal en direct aangestuurd door een vierhoofdig faculteitsbestuur, onder eindverantwoordelijkheid van de decaan.

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid, het HRM-beleid, het onderwijsprogramma en het onderzoek (zowel de organisatie als de kwaliteit). Het faculteitsbestuur bestaat naast de decaan uit een onderwijsdirecteur en een onderzoeksdirecteur en een bestuurssecretaris. De decaan mandateert de verantwoordelijkheid voor de onderwijsprogramma’s en de inzet van wetenschappelijk personeel in het onderwijs aan de onderwijsdirecteur. De secretaris, de facultaire controller en een student hebben in het faculteitsbestuur een adviserende rol. Het algeheel facultair beleid wordt met de facultaire gemeenschap besproken in halfjaarlijkse bijeenkomsten van de gehele academische staf.

Recentelijk is de interne organisatiestructuur aangepast en is de faculteit platter georganiseerd ten einde met het facultaire beleid meer sturing te kunnen geven aan beleidsontwikkeling en aan personele investeringen. Er is een stevige verjongingsslag van het personeelsbestand in gang gezet en is er ruimte geschapen voor het aantrekken van enkele jonge tenure trackers. De plattere organisatiestructuur impliceert dat de decaan de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert met alle hoogleraren, UHD’s en UD’s. De decaan laat zich bij bevorderingen en tenure beslissingen adviseren door een vaste commissie Personeelsbeleid, bestaande uit hoogleraren van wie 50% van buiten de eigen faculteit komt.

De verantwoordelijkheid van de decaan gaat verder dan de faculteit: samen met de decanen van de zes andere faculteiten en twee instituten, zoals verenigd in het College van Decanen, draagt de decaan bij aan interfacultaire samenwerking alsmede aan de verdere ontwikkeling van de universiteit als instelling.

In algemene zin gaat de voorkeur uit naar een hoogleraar die het decanaat in deeltijd, 0.6 fte (0,4fte decaan ESPhil, 0,2fte Decaan Honours Academy) combineert met een andere (bestuurlijke) functie binnen of buiten de EUR, dan wel een filosoof-ethicus die kan bogen op een succesvolle wetenschappelijke loopbaan zonder de ambitie te hebben een eigen onderzoeksprogramma van substantiële omvang in de lucht te brengen/houden binnen de faculteit ESPhil.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Management; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 24 uur per week
 • Gepromoveerd
 • fw-20042018

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you