Promovendus Tranzo (1,0 fte)

Promovendus Tranzo (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
16 mei 17 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Voor het onderzoek “Improving healthy decision making in military personnel with mental health or substance abuse problems. A mixed-method study on social stigma as a barrier for health, wellbeing and sustainable employability” zoeken wij een promovendus.

 

Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat militairen een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van psychische –of verslavingsproblemen, maar dat circa 60% hier geen hulp voor zoekt, mede door het stigma op deze problemen. Stigma belemmert bovendien ook het bespreken van gezondheidsproblemen in de werkomgeving, waardoor eventuele werkaanpassingen niet mogelijk zijn. Zo lopen militairen met deze gezondheidsproblemen door stigma op twee manieren extra risico om vroegtijdig uit te vallen, terwijl er goede gezondheidszorg beschikbaar is. In dit promotieonderzoek wordt gekeken naar hoe militairen beter ondersteund kunnen worden in het nemen van twee belangrijke beslissingen: wel of niet hulp zoeken, en wel of niet hierover praten in de werkomgeving. Het onderzoek omvat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en richt zich op cognities, attitudes, kennis, gedrag en behoeften van militairen.

 

Van de promovendus wordt verwacht dat hij/zij zeer goede contacten onderhoudt met de samenwerkingspartners van Defensie, waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Hij/zij is proactief in het opzetten, coördineren en uitvoeren van het onderzoek en aanverwante activiteiten. Hij/zij voert (met ondersteuning) de kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit en schrijft Engelstalige wetenschappelijke artikelen. Het onderzoek resulteert in een proefschrift, bestaande uit de wetenschappelijke artikelen. Daarnaast verwachten we dat de promovendus zich proactief inzet voor kennisuitwisseling met geïnteresseerde personen en instanties uit de praktijk, in het bijzonder met Defensie.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een afgeronde academische opleiding in de gezondheidswetenschappen, gedrags- en sociale wetenschappen of medische wetenschappen met affiniteit voor het onderwerp stigma. U bent sociaal vaardig, nauwkeurig, zelfstandig en proactief, u houdt van organiseren en bent een harde werker. Eerdere onderzoekservaring, zoals met veldwerk, is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangesteld bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een dienstverband volgens het UFO-profiel (universitair functie ordenen) promovendus, met een inschaling bij aanvang van € 2.222,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Indiensttreding geschiedt (bij voorkeur) per 1 september 2018. De aanstelling geldt eerst voor 12 maanden en bij goed functioneren en voortzetting van de financiering wordt het contract verlengd met 3 jaar.

Afdeling

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

 

Tranzo

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling wordt beoogd het evidence-based werken te bevorderen. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (als zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de burger of de patiënt (de vraagzijde).

 

Binnen Tranzo wordt structureel samengewerkt met meer dan 70 partners in zogenaamde academische werkplaatsen. Binnen academische werkplaatsen wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt met partijen uit het veld aan een langlopend onderzoeksprogramma en een infrastructuur voor kennisuitwisseling. Bij Tranzo werken 160 (parttime) medewerkers aan onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten, waaronder 90 onderzoeksprojecten en meer dan 10 symposia per jaar.

Specificaties

  • Promotieplaatsen
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 40 uur per week, tijdelijk
  • Universitair
  • 13782

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps