Promovendus ‘Het organiseren van inclusief ondernemen’ (1,0 fte)

Promovendus ‘Het organiseren van inclusief ondernemen’ (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 nov 10 dec Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de UU is op zoek naar een promovendus 'Het organiseren van inclusief ondernemen'. Interesse in deze functie? Lees hier meer en solliciteer.

Functieomschrijving

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht zoekt een promovendus voor het project ‘Het organiseren van inclusief ondernemen’. Dit project maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Public Matters’ van USBO. Binnen deze onderzoekslijn vindt onder meer onderzoek plaats naar de publieke dimensie van Strategisch Human Resource Management in publieke en private organisaties. De promovendus levert een bijdrage aan dit onderzoek. Het project sluit voorts aan bij de Future of Work Hub binnen het strategisch onderzoeksthema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht.

 

Het begrip ‘inclusief ondernemen’ verwijst naar inspanningen van publieke en private organisaties om de arbeidsparticipatie van wat in het algemeen worden aangeduid als ‘kwetsbare groepen werkzoekenden’ te bevorderen. Inclusief ondernemen heeft consequenties voor het HRM-beleid in organisaties want algemeen wordt verondersteld dat het ‘staande’ HRM-beleid van organisaties juist één van de factoren is die groepen werkzoekenden ‘kwetsbaar’ kan maken. Inclusief ondernemen vraagt dan ook om een kritische analyse van, en mogelijk aanpassingen in, een breed aantal terreinen van HRM-beleid: werving en selectie, functie-ontwerp, begeleiding en coaching op de werkvloer, opleiding en ontwikkeling, organisatiecultuur, enzovoorts.

 

Organisaties kunnen diverse redenen hebben om inclusief te ondernemen. Zo maakt het deel uit van een breder streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarnaast speelt, zowel in Nederland als in andere landen, sociaal beleid van de overheid een rol. Dat beleid zet onder meer in op bevordering van arbeidsparticipatie en het vergroten van de rol en verantwoordelijkheid van organisaties daarbij (‘employer engagement’). Op welke kwetsbare groepen het inclusief ondernemen zich in het bijzonder richt, hangt deels af van de nationale beleidscontext waarin organisaties opereren. Zo ligt in Nederland de focus momenteel sterk op mensen met een arbeidsbeperking.

 

In het project staan twee vraagstukken centraal. Allereerst betreft dat het vraagstuk welke HRM uitdagingen organisaties ervaren bij het in dienst nemen van kwetsbare werkzoekenden, en welke HRM-aanpassingen zij noodzakelijk achten en doorvoeren. Het tweede vraagstuk betreft factoren die inclusief ondernemen – en het dienovereenkomstig inrichten van het HRM-beleid – bevorderen of belemmeren. Het kan daarbij gaan om factoren op het niveau van de organisaties zelf (zoals kerntaken en –functies, grootte van de organisatie, HR-architectuur binnen de organisatie, missie en visie van de organisatie). Ook factoren in de institutionele context waarin organisaties opereren zijn mogelijk relevant (de markt en sector waarin organisaties actief zijn, de rol van overheidsbeleid, de infrastructuur van organisatienetwerken, e.d.). De precieze uitwerking van deze vraagstukken in een concreet promotieonderzoek is onderdeel van het promotietraject.

In dit project werkt de Universiteit Utrecht (prof. dr. P. Boselie, dr. Rik van Berkel) nauw samen met ‘De Normaalste Zaak’, een netwerk van werkgevers/organisaties actief op het gebied van inclusief ondernemen. Daarnaast wordt rond de thematieken van inclusief ondernemen en employer engagement nauw samengewerkt met universiteiten in Nederland (o.a. Tilburg) en in het buitenland (o.a. Groot Brittannië, Denemarken, Noorwegen).

De taken van de promovendus bestaan uit:

 • uitvoeren van literatuurstudie;
 • ontwikkelen van een projectvoorstel dat wetenschappelijk relevant is en maatschappelijke impact kan genereren;
 • ontwerpen van onderzoeksinstrumenten, data-verzameling en data-analyse;
 • schrijven van artikelen voor wetenschap (Engels) en praktijk (Nederlands);
 • organiseren van activiteiten gericht op het bevorderen van de maatschappelijke impact en praktijkrelevantie van het onderzoek;
 • presenteren op nationale en internationale conferenties;
 • bijdragen aan onderwijs binnen USBO (max. 0,1 fte).

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand met:
 • een (bijna) afgeronde masteropleiding op universitair niveau in HRM-wetenschap, Organisatiewetenschap, of een andere vergelijkbare studie in de Sociale Wetenschappen;
 • een (bijna) afgeronde onderzoeksmaster (research master) is een pré;
 • hoge gemiddelde cijfers;
 • affiniteit en ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
 • affiniteit met de maatschappelijke functie, rol en verantwoordelijkheid van private/publieke organisaties en HRM-beleid;
 • vaardigheid in het schrijven van wetenschappelijke artikelen (aantoonbaar met bachelor scriptie, master scriptie en/of andere publicaties);
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • de vaardigheid om, binnen de aangegeven kaders, zelfstandig plannen uit te werken, uit te voeren en binnen de oplevertijd tot een goed einde te brengen;
 • een open, flexibel werkhouding, goede contactuele en communicatieve eigenschappen en de voorkeur om in teams te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijke aanstelling (1,0 fte) voor 1,5 jaar met – bij goed functioneren - uitzicht op een verlenging van 2,5 jaar (4 jaar in totaal). Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.266,- en maximaal € 2.897,- (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast mag je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) is een faculteit die midden in de samenleving staat en sterk verbonden is met maatschappelijke vraagstukken. Met Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie hebben we een combinatie van wetenschappelijke disciplines in huis die elkaar aanvullen en versterken. Die bundeling van krachten maakt onze faculteit uniek.

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is één van de departementen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie. USBO richt zich op de studie van besturen en organiseren, gericht op publieke vraagstukken en in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Medewerkers leveren zowel een bijdrage aan de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Bachelor, Master, Executive Master), als aan het gemeenschappelijk onderzoeksterrein (i.c. onderdelen daarvan), onder de noemer ‘Public Matters’, en aan de ambities van het departement op het terrein van maatschappelijke impact. In onderwijs en onderzoek is ruimte voor verschillende disciplines, theoretische perspectieven en onderzoeksmethodes.

Specificaties

 • Promotieplaatsen
 • 38—40 uur per week, bepaald
 • €2266—€2897 per maand
 • Universitair
 • 1012948

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC, Utrecht

Bekijk op Google Maps