Promovendus FHML, CAPHRI, HAG vervolgproject 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst'.

Promovendus FHML, CAPHRI, HAG vervolgproject 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst'.

Geplaatst Deadline Locatie
1 feb morgen Maastricht
Promovendus bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences, school CAPHRI, ‘Vervolgonderzoek De Gezonde Basisschool van de Toekomst’

Functieomschrijving

De Universiteit Maastricht zoekt een promovendus voor het vervolgonderzoek van “De Gezonde Basisschool van de Toekomst”. De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een grootschalig traject dat in samenwerking met onderwijsstichting MOVARE en GGD Zuid-Limburg sinds 2015 wordt verricht op scholen in de Regio Parkstad, Zuid Limburg. Een multidisciplinair onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht evalueert de effecten, het proces en de juridische implicaties van deze onderwijsvernieuwing. Ook enkele scholen en kindcentra in Noord-Limburg hebben interesse getoond in De Gezonde Basisschool van de Toekomst. De promovendus richt zich op dit vervolgonderzoek in Noord-Limburg. De belangrijkste maatschappelijke doelstelling van Lekker in je vel is om verduurzaming en verdere uitrol van De Gezonde Basisschool van de Toekomst mogelijk te maken middels concrete evidence-based aanbevelingen en resultaten. Voor een brede uitrol zijn o.a. de volgende onderzoeken van belang: inzicht in de overdraagbaarheid van De Gezonde Basisschool van de Toekomst, implementatieonderzoek, effectiviteit op verscheidene uitkomstmaten en kosteneffectiviteit. Tevens is een vergelijking van effectiviteit met andere reeds bestaande Nederlandse interventies benodigd. Om aan deze doelstellingen te voldoen is het onderzoek opgedeeld in meerdere deelstudies.

 

Uw werkzaamheden bestaan uit het opzetten, verzamelen, analyseren en interpreteren van de procesevaluatie, effectevaluatie en kosteneffectiviteit evaluatie van de aanpak in Noord-Limburg. De onderzoeksopzet wordt nauw afgestemd met de desbetreffende kernpartners (o.a. deelnemende scholen, kinderopvangcentra, Gemeente en Provincie) en met de onderzoekers die reeds betrokken zijn bij De Gezonde Basisschool van de Toekomst. De onderzoeksmethodes zijn van kwantitatieve en kwalitatieve aard. U neemt deel aan en heeft een belangrijke bijdrage aan de diverse overleggen en bijeenkomsten die in het kader van het onderzoek zullen plaatsvinden. Tevens voert u literatuuronderzoek uit en adviseert u de scholen waar nodig bij het selecteren en implementeren van de verscheidene interventie-componenten. Het onderzoek moet resulteren in wetenschappelijke artikelen en een proefschrift, en bijdragen aan kennisdeling en maatschappelijke impact. Hiertoe zal u uw onderzoeksresultaten presenteren voor (inter)nationale belanghebbenden. Het onderzoek dient binnen 4 jaar te resulteren in een proefschrift.

 

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken voor deze functie een enthousiaste, leergierige en zelfstandige collega met een afgeronde WO-Master in de Gezondheidswetenschappen, Sociale wetenschappen en/of Gezondheidsbevordering. U heeft bij voorkeur kennis van implementatie van interventies op het gebied van de gezondheidsbevordering. Ook kennis over de analyse en interpretatie van een effectevaluatie en/of kosten effectevaluatie binnen het gezondheid bevorderende domein is een pré. U beschikt over uitstekende communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden. Pro-activiteit, nauwkeurigheid en daadkracht zijn eigenschappen die u kenmerken. U kunt prima zelfstandig werken, en bent in staat om de Universiteit Maastricht te vertegenwoordigen gedurende overleggen met verschillende doelgroepen (o.a. schooldirecteuren, gezondheidsprofessionals, overheidsfunctionarissen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau). Analytisch vermogen en goede schrijf- en presentatievaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels, zijn essentieel, evenals een gedegen kennis van kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en analyses. Aantoonbare onderzoekservaring is een pré, evenals affiniteit met het onderwerp en de doelgroep. Beschikking over eigen vervoer is een pré in verband met de werkbezoeken naar verschillende scholen in Noord Limburg.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor de periode van 4 jaar bij de School CAPHRI, Care and Public Health Research Institute met als thuisbasis de vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Het salaris bedraagt € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.972,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal promovendi, bij een fulltime dienstverband.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl, onder Support/UM-medewerkers/Arbeidsvoorwaarden.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

CAPHRI, Huisartsgeneeskunde

Het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) is de grootste van zes schools binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences dat onderdeel is van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

CAPHRI verricht kwalitatief, multidisciplinair onderzoek naar zorgvraagstukken en volksgezondheid. De focus ligt op interventies binnen de zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot revalidatie en ouderenzorg. Onderzoek dat ten dienste staat van de samenleving heeft onze hoogste prioriteit. Als academische partner investeren we in samenwerkingsverbanden met lokale zorgorganisaties in de provincie Limburg. Transdisciplinair onderzoek voortkomend uit samenwerking met institutionele, regionale en internationale partners is onze kracht. CAPHRI trekt topwetenschappers uit de hele wereld aan en biedt een uitgebreid PhD-programma voor jonge getalenteerde onderzoekers aan.

www.caphri.nl

Afdeling Huisartsgeneeskunde

U heeft als thuisbasis de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Het spectrum van huisartsgeneeskundig onderzoek is net zo breed als het vakgebied Huisartsgeneeskunde. De vakgroep Huisartsgeneeskunde draagt zorg voor de verbinding tussen onderwijs, opleiding en onderzoek, inclusief zorginnovatie. Het kan gaan om preventie en leefstijl, (vroeg)diagnostiek, effectiviteit van behandelingsmethoden, palliatieve zorg en ziektebeloop.

Additionele informatie

Heeft deze informatie iets bij u los gemaakt? Dan zien we uw reactie graag tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Dr. Maartje Willeboordse, e-mail: maartje.willeboordse@maastrichtuniversity.nl, Tel: 043-3884103 of

Prof. Dr. Onno van Schayck, e-mail: onno.vanschayck@maastrichtuniversity.nl, Tel: 043-3882150.

Meer informatie over De Gezonde Basisschool van de Toekomst vindt u op de website: http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl.

 

 

Specificaties

  • Promotieplaatsen
  • Gezondheid
  • 36—40 uur per week, tijdelijk
  • €2325—€2972 per maand
  • Universitair
  • AT2019.033

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

 

 De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

 

 De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 17 feb 2019.