Universitair Docent Ontwikkeling/ondersteuning academische leergemeenschappen

Universitair Docent Ontwikkeling/ondersteuning academische leergemeenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
5 feb 17 mrt Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het betreft een tijdelijke vacature voor de functie van Universitair docent Onderwijswetenschappen met een speciale focus op de ontwikkeling en ondersteuning van academische leergemeenschappen (Academic Learning Communities: ALCs). In 2015 heeft de Rijksuniversiteit Groningen de

Functieomschrijving

Het betreft een tijdelijke vacature voor de functie van Universitair docent Onderwijswetenschappen met een speciale focus op de ontwikkeling en ondersteuning van academische leergemeenschappen (Academic Learning Communities: ALCs). In 2015 heeft de Rijksuniversiteit Groningen deze ALCs universiteitsbreed ingevoerd. Naar aanleiding van de positieve ervaringen in de afgelopen zullen de ALCs in de komende jaren nog intensiever worden ingebed in het onderwijs van de Faculteit GMW en in het bijzonder de afdeling “Pedagogische en Onderwijswetenschappen”. De activiteiten omvatten een verdere ontwikkeling van de ALC werkvorm alsmede het realiseren van de student en docentondersteuning; een achtergrond in de onderwijswetenschappen en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie is gewenst. Initiatief op het vlak van onderwijs en onderzoek wordt op prijs gesteld, evenals het initiëren en continueren van samenwerking met de praktijk.
Er wordt van de functionaris verwacht dat hij/zij in staat is te werken in een team van docenten en onderzoekers. Daarnaast wordt ook gevraagd zelfstandig werk te leveren. De aanstelling zal voor 0,6 fte bestaan uit onderwijsactiviteiten en 0,4 fte uit onderzoek. Het zwaartepunt van de onderwijsactiviteiten omvat het ontwikkelen en ondersteunen van studenten en docenten bij de ALC werkvorm. Daarnaast zal de functionaris bijdragen aan de verschillende bachelor- en masterprogramma’s (colleges, begeleiding werkgroepen, stages, theses, coördinerende taken) met de nadruk op onderwijswetenschappen en/of ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Het wetenschappelijk onderzoek dat hij/zij zal verrichten is nauw verbonden met de activiteiten die worden ontplooid in het kader van de ontwikkelings- en ondersteuningsactiviteiten bij de ALC werkvorm (bijv. onderzoek naar “waardecreatie” (value creation) dat mogelijke leeruitkomsten van ALCs benadert vanuit een breder perspectief dan traditionele studievoortgangsindicatoren). Het wetenschappelijk onderzoek dient te leiden tot relevante en gevaloriseerde output in de vorm van (peer-reviewed) internationale en nationale publicaties, presentaties op nationale en internationale conferenties, enz.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

We zoeken een ambitieuze Universitair Docent die bij voorkeur voldoet aan de volgende functie-eisen:
• gepromoveerd in een van de gedragswetenschappen, bij voorkeur de onderwijswetenschappen, op een voor de functie relevant onderwerp
• aantoonbare kennis van ontwikkelings- en onderwijspsychologie
• ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van student- en docentondersteuning (bijv. in de vorm van handleiding, cursusontwerp, workshops en trainingen)
• ervaring in het onderwijs geven aan en de begeleiding van studenten (colleges, theses) en bereidheid zich verder te bekwamen op didactisch vlak (o.a. de bereidheid om de BKO te behalen); het bezit van een BKO strekt tot aanbeveling
• gedegen kennis van onderzoeksopzetten en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden
• affiniteit met het hoger onderwijs en aantoonbare kennis van onderzoek naar leren en instructie, in het bijzonder academische leergemeenschappen, samenwerkend leren en/of leernetwerken (bijv. d.m.v. het proefschrift)
• wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften
• goede communicatieve vaardigheden en zelfstandigheid in het doen van onderzoek in een praktijksituatie, in nauwe samenwerking met anderen
• goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 29 maanden.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.637,- (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand en maximaal € 5.656,- (schaal 12) bij volledige werktijd. De Rijksuniversiteit Groningen biedt 8% vakantietoelage en 8,3% eindejaarsuitkering en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1,0 fte voor een periode van in totaal 2 jaar en 5 maanden. Een aanstelling van 0,8 fte is bespreekbaar.

Datum van indiensttreding: 1 augustus 2019

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatie in te zenden als ‘motivatiebrief’ vóór 18 maart 2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Uw reactie dient te bestaan uit 1 PDF-bestand met als inhoud:
1. Een Engelstalige sollicitatiebrief, waarin u motiveert waarom u onderzoek wilt doen
2. Een CV in het Engels, inclusief publicaties en presentaties (indien van toepassing)
3. Een officiële copy of scan van uw MA diploma (of equivalent) en academic record
4. Namen en contactgegevens van twee academische referenten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers.

Specificaties

  • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • max. €5656 per maand
  • Universitair
  • 219059

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps