Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen

Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen

Geplaatst Deadline Locatie
7 feb 3 mrt Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

U geeft samen met de manager Zorg en Bedrijfsvoering leiding aan de afdeling ICV. Als hoofd draagt u eindverantwoordelijkheid voor de afdeling ICV op het gebied van de patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs opleiding en alle in- en externe, regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden.

Specificaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Functie-eisen

- Een antegraad opgeleide, gepromoveerde intensivist. U bent hoogleraar binnen het vakgebied, dan wel beschikt u over een CV op grond waarvan u tot hoogleraar kunt worden benoemd.
- Een afdelingshoofd met een persoonlijkheid en ervaring om op een motiverende, inspirerende en verbindende wijze leiding te geven aan de afdeling ICV. En is in staat zowel binnen als buiten de afdeling draagvlak te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.
- Een ambitieus, communicatief sterk afdelingshoofd, die samen met de staf en verpleegkundigen verder bouwt aan de afdeling ICV om deze regionaal en ook (inter)nationaal verder te profileren voor 3e en 4e lijns zorg.
- Een clinicus met een gedegen en geruime ervaring over de volle breedte van het aandachtsgebied intensive care. Als clinicus participeert het afdelingshoofd in klinische taken.
- Een ervaren onderzoeker die bestaand onderzoek faciliteert en nieuw onderzoek initieert. Kennis en expertise op het gebied van de huidige onderzoekslijnen binnen GUIDE-CAPE worden als een duidelijke meerwaarde gezien.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie wordt een passende honorering geboden op basis van kennis en ervaring. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Afdeling

Intensive Care Volwassenen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ligt in de binnenstad van Groningen en heeft meer dan 12.500 medewerkers, werkend in kleine teams. Het UMCG heeft een belangrijke taak en positie als kennisorganisatie. Er is sprake van een nauwe samenhang en wisselwerking tussen de kerntaken (medisch) onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en opleidingen. Theorie en praktijk staan op alle niveaus in het UMCG in een directe relatie met elkaar. 'Bouwen aan de toekomst van gezondheid' is de missie die aan alle activiteiten in het UMCG ten grondslag ligt.

Intensive Care Volwassenen
De Intensive Care Volwassenen (ICV) van het UMCG is een zelfstandige organisatie-eenheid waar patiënten die intensieve zorg en behandeling nodig hebben worden opgenomen. De ICV heeft 44 niveau III bedden, verdeeld over drie locaties. De ICV beschikt tevens over een Mobiele Intensive Care Unit (MICU).

Binnen de drie units van de ICV is een ruime expertise op het gebied van peri-operatieve zorg van thoraxchirurgische, neurochirurgische, chirurgische, trauma, en orgaantransplantatie patiënten. Daarnaast fungeert het als regionaal en landelijk verwijscentrum voor IC patiënten met multi-orgaanfalen, beademingsproblematiek, ernstige neurologische aandoeningen en ernstige infectie/immuunziekten. Per jaar worden ongeveer 3.000 patiënten behandeld.

De ICV is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek betreffende ontsteking, infectie, hemodynamiek, metabolisme en beademing. Aan opleiding en scholing van alle bij de behandeling van IC betrokken medewerkers wordt veel aandacht besteed binnen de IC-Academie die daarvoor speciaal is opgericht.

De Crew Resource Management principes (CRM) zijn belangrijk in onze dagelijkse praktijk en onze verpleegkundige en medische opleidingen. Werken volgens CRM bevordert de samenwerking en de teamprestatie, in kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van zorg voor zowel patiënten als medewerkers. In ons simulatiecentrum wordt wekelijks de multidisciplinaire samenwerking volgens de CRM principes getraind, aan de hand van Kritische Beroeps Situaties. Kritische Beroeps Situaties zijn voorbeelden uit de dagelijkse IC praktijk.

Wetenschappelijk onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling ICV is gekoppeld aan de klinische speerpunten. Het betreft dan ook vooral patiëntgebonden onderzoek en komt samen in CAPE (Critical Care, Anesthesiology, Peri-operative and Emergency Medicine). De focus van het onderzoek ligt op herstel en onderhoud van vitale homeostatische functies bij kwetsbare patiënten, tijdens emergency care, perioperative procedures en critical care. Het doel van het onderzoek van CAPE richt zich voornamelijk op het voorkomen/terugdringen van sterfte en in het bijzonder op morbiditeit tussen IC behoeftige patiënten die emergency care, major surgery and critical care afhankelijk zijn.

Onderwijs
De afdeling ICV participeert actief in het onderwijs van het ‘Curriculum G2020, zowel in de Bachelor als Masterfase. Ook worden studenten begeleid tijdens hun wetenschappelijke stages.

Opleiding
De ICV verzorgt een door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC) erkende opleiding tot intensivist.

Specificaties

  • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Management
  • Gezondheid
  • Universitair
  • 190107

Werkgever

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

Bekijk op Google Maps