Junior onderzoeker, Forensische psychologie (0,5 fte - 10 maanden)

Junior onderzoeker, Forensische psychologie (0,5 fte - 10 maanden)

Geplaatst Deadline Locatie
8 feb 27 feb Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In het huidige onderzoek staan (poli)klinische forensische patiënten met ADHD problematiek centraal. Patiënten met ADHD hebben een verhoogd risico op delictgedrag en recidive. Daarnaast hebben zij een verhoogde kans op uitval tijdens het behandeltraject en slaan behandelingen minder goed aan bij deze doelgroep. Momenteel lijken bestaande programma’s en interventies om delictgedrag te verminderen onvoldoende gericht op de specifieke leerstijlen, leerproblemen en beperkingen van forensische patiënten met ADHD. De verminderde responsiviteit van deze patiënten zorgt er mogelijk voor dat zij onvoldoende profiteren van reguliere behandelingen binnen de forensische zorg. Meer inzicht in de responsiviteit van forensische patiënten met ADHD is dus gewenst omdat dit enerzijds inzicht geeft in belangrijke individuele verschillen in responsiviteit tijdens behandeling en anderzijds richting kan geven aan de aanpassing van bestaande behandelprogramma’s.

 

In dit project wordt de responsiviteit van forensische patiënten met ADHD nader onderzocht door het uitvoeren van een systematische literatuurstudie. Daarnaast wordt een aantal patiënten (N=15) en hun behandelaars (N=15) geïnterviewd over responsiviteitsfactoren, de therapeutische werkalliantie, oorzaken van behandeluitval en het vergroten van de behandel-compliance. Interviews met forensische patiënten en behandelaars worden gedaan op locaties in Rotterdam, Gent en Antwerpen.

 

De junior onderzoeker is een kernlid van een groter team, bestaande uit onderzoekers en behandelaars. Concrete taken omvatten: het uitvoeren van een literatuurstudie, het houden en uitwerken van interviews, communicatie over het project richting het werkveld. Zij/hij werkt intensief samen met de andere teamleden om deze taken te volbrengen. Tijdens het onderzoek wordt ook samengewerkt met Fivoor en FPCs Gent en Antwerpen. Het project is door een externe beurs van de Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) gefinancierd.

 

Wij bieden een stimulerende en informele omgeving waarin de junior onderzoeker zich kan ontplooien en kan groeien binnen de wetenschap en het forensische veld.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Een master-diploma in de (klinische) psychologie

- Affiniteit met het doen van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek

- Ervaring met het afnemen van interviews en bereidheid om op locatie interviews af te nemen

- Gericht op samenwerking en flexibele instelling

- Proactief en zelfsturend

- Excellente communicatievaardigheden in het Nederlands (gesproken en geschreven) en Engels (geschreven)

- Bij voorkeur interesse in de forensische psychologie

- Klinische ervaring is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket. De cao Nederlandse Universiteiten is op deze aanstelling van toepassing. U wordt aangesteld bij het departement Ontwikkelingspsychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Het betreft een dienstverband van 20 uur per week (0,5 fte), voor de duur van 10 maanden. Het salaris bedraagt op basis van een fulltime aanstelling tussen de € 2.709 en € 4.274 bruto per maand (UFO profiel Onderzoeker 4). We streven naar een ingangsdatum van 11 maart 2019.

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

 

Departement Ontwikkelingspsychologie

Het departement Ontwikkelingspsychologie verzorgt het onderwijs op het gebied van de Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie en de Klinische Forensische Psychologie binnen de master Psychologie van de Geestelijke Gezondheid. Het departement onderzoekt vragen zoals: Waarom neemt vandalisme toe in de puberteit? Hoe ontwikkelt het brein van jongeren? Hoe vormen jongeren een stabiele identiteit? Worden mensen aardiger of minder aardig als ze ouder worden? Als ontwikkelingspsychologen bestuderen we dit soort veranderingen in gedrag over de tijd. In ons departement zijn we geïnteresseerd in individuele verschillen, ieders unieke manier waarop hij/zij in de wereld staat wat betreft gedrag, waarneming en emotie. We proberen ook te verklaren waarom het met sommige mensen goed gaat in de ontwikkeling en met anderen slechter.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/socialsciences/organisatie/departementen/ontwikkelingspsychologie/

Specificaties

  • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 20 uur per week, tijdelijk
  • Gepromoveerd
  • 16189

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps