Promovendus Tranzo 0,8 fte (5 jaar)

Promovendus Tranzo 0,8 fte (5 jaar)

Geplaatst Deadline Locatie
22 feb 8 mrt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Binnen de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) gaan we uit van drie gelijkwaardige kennisbronnen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking: de kennis van mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun verwanten; de kennis van professionals uit de zorg; en de kennis van onderzoekers. De beschikbare kennis wordt alleen niet altijd gebruikt. Het doel van dit promotieonderzoek is dan ook om na te gaan hoe kennis succesvol geïmplementeerd kan worden in de zorgpraktijk.

 

Het promotieonderzoek zal bestaan uit verschillende deelstudies, waaronder:

 • Onderzoek naar de doorontwikkeling van de methode experience-based co-design waarin wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis wordt geïntegreerd;
 • Onderzoek naar de implementatie van een app gericht op het in kaart brengen van sociale netwerken door mensen met een lichte verstandelijke beperking;
 • Het uitvoeren van een systematische literatuurstudie naar het effectief implementeren van (evidence-based) kennis in onderwijs aan (toekomstige) professionals in de zorg.

 

De taken van de promovendus bestaan uit:

 • Het uitvoeren van een systematische literatuurstudie;
 • Het opzetten en uitvoeren van verschillende empirische deelstudies;
 • Het schrijven van (internationale) artikelen op basis van onderzoeksresultaten;
 • Het presenteren van onderzoeksresultaten op (internationale) congressen.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde academische opleiding in de sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, onderwijskunde of beleid- en organisatiewetenschappen, en kennis en ervaring in zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes. Je hebt geduld, doorzettingsvermogen en een open, flexibele werkhouding. Je werkt methodisch en gestructureerd waarbij je integer omgaat met vertrouwelijke persoons- en onderzoeksgegevens. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en werkervaring in de zorg is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangesteld bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een dienstverband volgens het UFO-profiel (universitair functie ordenen) promovendus, met een inschaling bij aanvang van € 2.325 bruto per maand bij een voltijds dienstverband. Indiensttreding geschiedt bij voorkeur per 1 mei 2019. Uitgaande van 0,8 fte (32 uur) wordt u eerst aangesteld voor 12 maanden en bij goed functioneren en voortzetting van de financiering wordt het contract verlengd met 4 jaar (bij een aanstelling van 0,8 fte).

Afdeling

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

 

Tranzo

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling wordt beoogd het evidence-based werken te bevorderen. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (als zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de burger of de patiënt (de vraagzijde). Binnen Tranzo wordt structureel samengewerkt met meer dan 90 partners in zogenaamde academische werkplaatsen. Binnen academische werkplaatsen wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt met partijen uit het veld aan een langlopend onderzoeksprogramma en een infrastructuur voor kennisuitwisseling. Bij Tranzo werken 160 (parttime) medewerkers aan onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten, waaronder 90 onderzoeksprojecten en meer dan 10 symposia per jaar.

Specificaties

 • Promotieplaatsen
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 32 uur per week, tijdelijk
 • Universitair
 • 16208

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps