Junior onderzoeker 'Geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg' (0,4 fte)

Junior onderzoeker 'Geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg' (0,4 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
7 mrt 27 mrt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Achtergrond

In de eerstelijns palliatieve zorg worstelen veel mensen met vragen op het gebied van zingeving. Als mensen met ongeneeslijke kanker of een progressieve aandoening zoals COPD of orgaanfalen opgenomen worden in een zorginstelling, zijn geestelijk verzorgers beschikbaar ter verkenning van deze vragen. In de eerstelijns palliatieve zorg is geestelijke verzorging structureel niet ter beschikking. Verschillende Netwerken Palliatieve Zorg kunnen voor verwijzing zorgen, maar dat geldt lang niet overal. Bovendien is er geen passende interventie voor deze doelgroep ontwikkeld. Onlangs heeft de minister van VWS besloten dat er voor de eerstelijns (palliatieve) zorg structurele financiële ondersteuning komt. En ongeveer gelijktijdig heeft ZonMw drie onderzoeksprojecten (in het kader van het grotere project Palliantie) goedgekeurd die verschillende, op elkaar aansluitende aspecten van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg gaan onderzoeken. Dit project – PLOEG 2: ‘In gesprek met je levensverhaal’ – is één van die drie projecten. Het is een project van drie jaar, dat per 1 april 2019 van start gaat, waarbij TiU, de VU, de PThU en het LUMC samenwerken, in nauwe verbinding met een aantal Netwerken Palliatieve Zorg, enkele brancheorganisaties en patiëntenverenigingen. Het doel van deze trial is om een interventie (individueel en groep) van geestelijke verzorging verder te ontwikkelen, te toetsen en te vergelijken met het bestaande aanbod van geestelijke verzorging.

Binnen de Tilburg School of Catholic Theology zoeken we daarvoor een jonge onderzoeker, parttime (0.4 fte), voor een periode van drie jaar.

 

Taken

 • Opbouw en organisatie van contacten met Netwerken Palliatieve Zorg en verwijzers (o.a. huisartsen, thuiszorg, Patz-groepen), en van structurele inbedding van geestelijke verzorging in bijv. Patz-groepen.
 • Werven van geestelijk verzorgers die of getraind worden in de nieuwe interventie of die hun bestaande praktijk van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg analyseren.
 • Samen met een tweede aan te stellen onderzoeker en de projectbegeleiders de interventie finetunen en de methodologie van het onderzoek uitwerken.
 • Het houden van interviews met geïncludeerde patiënten en met betrokken geestelijk verzorgers en het analyseren hiervan.
 • Publiceren en bijdragen aan de publicatie van de onderzoeksresultaten en aan de implementatie en borging van deze resultaten.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

De onderzoeker beschikt over:

 • een achtergrond in een relevante discipline zoals theologie, humanistiek, religiewetenschappen, of een aanverwante discipline, zoals antropologie of psychologie;
 • aantoonbare onderzoekservaring aantonen op het terrein van geestelijke verzorging en/of (eerstelijns) palliatieve zorg;
 • kennis van en ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve methoden van onderzoek;
 • affiniteit met zingevingsvraagstukken, geestelijke verzorging en palliatieve zorg;
 • ervaring met het organiseren van netwerken en verwijzingsstructuren in de eerste lijn;
 • ervaring met het verrichten van semigestructureerde interviews in het kader van palliatieve zorg;
 • goede communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een inbedding van het onderzoek in een team van gekwalificeerde onderzoekers op het gebied van geestelijke verzorging en/of palliatieve zorg.
 • Aanstelling bij het departement Praktische Theologie en Religiewetenschappen van de Tilburg School of Catholic Theology van Tilburg University
 • Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar. Na positieve eerstejaars beoordeling een verlenging van twee jaar.
 • Het betreft een dienstverband volgens het UFO-profiel (universitair functie ordenen) van onderzoeker 4, met een inschaling van minimaal € 2709,-  tot maximaal € 4274,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring
 • Het betreft een part-time positie voor 0,4 fte
 • Tilburg University staat bekend als één van de beste non-profit werkgevers in Nederland en kent een prima arbeidsklimaat en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een ruim aantal verlofdagen, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en een keuzemodel arbeidsvoorwaarden.
 • De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.
 • De voorkeur gaat uit naar een indiensttreding per 1 mei 2019 of spoedig hierna.
 • Uren zijn flexibel in te delen.
 • Standplaats is Utrecht.

Afdeling

Tilburg School of Catholic Theology
Tilburg School of Catholic Theology (TST) verricht wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de theologie met het oog op het doorgeven van de katholieke traditie vanuit de bronnen naar de hedendaagse cultuur en samenleving. Zij staat open voor allen die hun geloof willen verdiepen en kritisch willen doordenken. De faculteit heeft vestigingen in Utrecht en Tilburg en is een door de bisschoppen erkende instelling die onder meer studenten voorbereidt op een ambt of functie waaraan een kerkelijke goedkeuring is verbonden. De kleinschalige faculteit wordt gekenmerkt door korte lijnen en een open, ongedwongen sfeer.

 

Tilburg School of Catholic Theology  

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Taal en cultuur
 • max. 16 uur per week, tijdelijk
 • HBO+
 • 16231

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwegracht 61, 3512 LG, Utrecht

Bekijk op Google Maps