Staflid Cultuurwetenschappen Koninklijk Nederlands Instituut Rome (1,0 fte)

Staflid Cultuurwetenschappen Koninklijk Nederlands Instituut Rome (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 mei 24 mei Groningen
Een gepromoveerde docent-onderzoeker met een ruime onderzoek- en onderwijservaring op het terrein van de cultuurwetenschappen, en een specialisatie in de kunst- en cultuurgeschiedenis van het post-klassieke Italië. De kandidaat is goed bekend met de Nederlandse wetenschappelijke

Functieomschrijving

Een gepromoveerde docent-onderzoeker met een ruime onderzoek- en onderwijservaring op het terrein van de cultuurwetenschappen, en een specialisatie in de kunst- en cultuurgeschiedenis van het post-klassieke Italië. De kandidaat is goed bekend met de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur op het terrein van de humaniora, i.h.b. de cultuurwetenschappen, en onderhoudt contacten met de erfgoedsector in Nederland en Italië. Op grond van haar/zijn academische ver-diensten is de kandidaat in staat de belangen van de Nederlandse cultuurwetenschappen in het buitenland succesvol te ondersteunen en bevorderen.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

- in samenwerking met de andere leden van de academische staf van het KNIR verzorgen van (interdisciplinaire) cursussen voor Nederlandse studenten (in het Nederlands en Engels) en bijdragen aan door anderen op het KNIR georganiseerde cursussen
- actieve begeleiding van studenten (BA, MA en RMA) en promovendi; ondersteuning van de overige gasten in de uitvoering van hun onderzoeksprojecten
- wetenschappelijk onderzoek conform daarover te maken afspraken; publicatie van de resulta-ten in toonaangevende wetenschappelijke media
- organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op het KNIR; initiëren van activiteiten in samenwerking met zusterinstellingen in Nederland en Rome / Italië
- dienstverlening en het verschaffen van wetenschappelijke informatie op het vakgebied aan onderzoekers en instellingen, in het bijzonder in Nederland en Rome
- opzet en redactie van instituutspublicaties
- initiëren en bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Italiaanse instanties (Weten-schappelijke Adviesraad, Honours Programmes, Graduate Schools, Romeinse/Italiaanse zuster-instellingen, universiteiten, musea en overige erfgoedinstellingen).

Overige functievereisten
- actieve kennis van het Nederlands, Engels en Italiaans; goede beheersing van de overige mo-derne talen strekt tot aanbeveling
- aantoonbare didactische ervaring blijkend uit een BKO certificaat
- aantoonbare organisatorische en redactionele ervaring
- aantoonbare bereidheid tot interdisciplinaire samenwerking en dienstverlening
- sociale vaardigheden, teamworker
- zelfstandigheid, enthousiasme, flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Voor benoeming komen in aanmerking kandidaten met een dienstverband voor onbepaalde tijd bij een van de zes universiteiten die samen het NWIB-verband vormen (= Nederlandse Weten-schappelijke Instituten in het Buitenland): de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

Aanstelling geschiedt door detachering tot 1 januari 2023, met de mogelijkheid van verlenging met twee jaar. Het salaris is conform de huidige aanstelling bij de detacherende universiteit in de scha-len 11 of 12 (Universitair Docent, maximum € 5.656,- bij een volledig dienstverband), aangevuld met de voor het KNIR vastgestelde toelageregeling. De vakantietoelage bedraagt 8% en de einde-jaarsuitkering 8,3%. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling.

Solliciteren:
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen tot 25 mei 2019 uitsluitend aan de hand van het digitale sollicitatieformulier.
Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 27 juni 2019.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, ach-tergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicita-tiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Afdeling

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) bevordert de contacten tussen Nederlandse on-derzoekers en de Italiaanse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen te Rome. Het KNIR voert daartoe een interuniversitair onderwijs- en onderzoeksprogramma uit onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het KNIR richt zich daarbij op het wetenschapsdomein van de humaniora, met bijzondere aandacht voor de oudheidkunde/archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis. Het interuniversitaire programma wordt vanuit Nederland ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad. Deze bestaat uit leden afkomstig van de universiteiten die in het KNIR participeren en buitenuniversitaire leden.
Naast het op de humaniora gerichte interuniversitaire programma, organiseert hets KNIR extra activiteiten gericht op aanvullende doelgroepen. Hierdoor ontstaat verbreding van de inhoud naar andere disciplines. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat, werkt verrijkend voor de betrokken studenten en docenten.
Het KNIR kent een wetenschappelijke en een ondersteunende staf van in totaal 12 personen on-der leiding van een wetenschappelijk directeur. Deze staf is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle activiteiten in het mooie instituutsgebouw aan de rand van de Villa Borghese waarin meer dan 30 gasten tegelijkertijd kunnen verblijven.
Per 1 januari 2020 is ruimte voor een staflid Cultuurwetenschappen.

Additionele informatie

Prof dr H. Hendrix (directeur van het KNIR)
+39 06 3269 621
haraldhendrix@knir.it

dr. B. Wiersema (directeur bedrijfsvoering van het KNIR)
06-51258955

Specificaties

  • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
  • Economie
  • max. 38 uur per week, bepaald
  • max. €5656 per maand
  • Gepromoveerd
  • 219293

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 24 mei 2019.