Universitair Docent toetsing, FHML, Onderwijsinstituut, vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch

Universitair Docent toetsing, FHML, Onderwijsinstituut, vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch

Geplaatst Deadline Locatie
7 mei 26 mei Maastricht
In het studentgecentreerde onderwijs binnen de FHML is het ontwerpen van passende toetsprogramma’s een belangrijk speerpunt. De binnen FHML ingestelde Taakgroep vervult een belangrijke rol bij het ondersteunen van onderwijsmakers in het ontwerp en implementatie van (innovatieve) toetsprogramma’s.

Functieomschrijving

 • de kwaliteitsborging van toetsing binnen de diverse opleidingen FHML coördineert en ondersteunt, meer specifiek binnen de context van onderwijs in academische en praktische vaardigheden, teamtrainingen en simulaties;
 • in staat is een kartrekkersrol te vervullen bij ontwikkeling en implementatie van toetsprogramma’ s en toetsinstrumenten;
 • voorstellen formuleert voor het te volgen beleid betreffende toetsing;
 • actief bijdraagt aan ontwerp van docentprofessionaliseringstrajecten op het gebied van toetsing, en deze (mede) uitvoert;
 • contacten onderhoudt en samenwerkt met de Examencommissies en Managementteams FHML, en docenten verantwoordelijk voor toetsing;
 • (mede) aansturing geeft aan onderwijsondersteunend personeel, ten behoeve van kwaliteitszorgtaken op het gebied van toetsing;
 • als teamplayer een actieve bijdrage levert aan de taakgroep toetsing;
 • een bijdrage levert aan uitvoering van onderwijs binnen FHML (verrichten van onderwijsrollen);
 • onafhankelijk onderzoek verricht, resulterend in (inter)nationale publicaties.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • beschikt over een afgeronde masteropleiding, bij voorkeur in de sociale wetenschappen (onderwijswetenschappen/onderwijspsychologie of ander relevant domein)
 • is gepromoveerd
 • heeft expertise op gebied van toetsing en in het bijzonder kennis van en/of affiniteit met toetsing van vaardigheden en teamperformance in (simulatie-) onderwijs
 • heeft ervaring en affiniteit met docentprofessionalisering
 • beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • is een teamwerker met eigen initiatieven
 • heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/um-medewerkers

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Onderwijsinstituut FHML

In het Onderwijsinstituut Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (OI-FHML) zijn alle facultaire onderwijstaken voor de opleidingen Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen incl. European Public Health en Biomedische Wetenschappen ondergebracht. Het OI-FHML is bij de uitvoering van de onderwijstaken zowel verantwoordelijk voor de inhoud als voor de uitvoering, logistiek, beheer en planning.

Het OI-FHML bestaat naast de Directie uit vier afdelingen: Onderwijszaken, Bedrijfsbureau, Marketing, en Strategie & Beleid.

Additionele informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Dr. Marjan Govaerts (marjan.govaerts@maastrichtuniversity.nl)

 

Bijlagen

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderwijs
 • Gezondheid
 • 28.8—32 uur per week, bepaald
 • €3637—€5656 per maand
 • Universitair
 • AT2019.093

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 GR, Maastricht

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie richten aan: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

 

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

 

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2019.093 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie richten aan: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

 

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

 

Solliciteer uiterlijk op 26 mei 2019.