Universitair Docent /Docent-Onderzoeker Staats- en bestuursrecht (1,0 fte)

Universitair Docent /Docent-Onderzoeker Staats- en bestuursrecht (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
7 mei 2 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 jun 2019).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Universitair Docent /Docent-Onderzoeker Staats- en bestuursrecht (1,0 fte)
De capaciteitsgroep Publiekrecht bestaat uit een dynamische groep van medewerkers, waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, waar zelfontplooiing wordt gewaardeerd en ambitie wordt gestimuleerd. Daarbinnen is de functie vacant van: Universitair Docent /Docent-Onderzoeker Staats- en bestuursrecht

Functieomschrijving

Het betreft één functie die we afhankelijk van de uitkomst van de procedure ofwel invullen als UD, dan wel als docent/onderzoeker.

De aanstelling als UD geschiedt in tenure track; de aanstelling als Docent/Onderzoeker is eveneens in beginsel op tijdelijke basis waarbij een vast dienstverband afhankelijk is van de voortgang/voltooiing van een proefschrift.

Van de UD wordt verwacht dat deze onderzoek doet op het vlak van constitutionele rechtsvergelijking en doorwerking van het EU recht/globalisation, zowel passend binnen de facultaire prioriteiten (Global Justice), als binnen het bereik van het Montesquieu instituut.

Degenen die vanwege de afwezigheid van een proefschrift aanstelling als Docent/Onderzoeker ambiëren wordt gevraagd om een onderzoeksplan voor een binnen de aangeduide onderzoeksprioriteiten passend promotieonderwerp mee te zenden.

 

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Het onderwijs verzorgen in de bachelor fase in de vakken (Inleiding) Staats- en Bestuursrecht, alsmede in de bachelor en master fase voorkomende vakken als Privacy, Europees Nationaal Constitutioneel recht en Openbaar Bestuur;

Van de UD/Docent-Onderzoeker verwachten we een afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid met bij voorkeur een specialisatie in het staats- en bestuursrecht, dan wel constitutionele rechtsvergelijking of (institutioneel) Europees recht.

Voor de aanstelling als UD is een afgeronde promotie noodzakelijk, eveneens bij voorkeur op de aangegeven gebieden.

Voor de aanstelling als Docent/Onderzoeker zal de voorbereiding van een proefschrift op het terrein van het nationale constitutionele recht, ook en vooral in rechtsvergelijkend perspectief dan wel met betrekking tot aspecten die zien op de doorwerking van het EUrecht van belang zijn.
Kennis van het Engels en vermogen ook in het Engels les te geven, en onderzoek te doen, worden zeer aanbevolen. Dat geldt ook voor onderwijservaring bij voorbeeld als student-assistent, promovendus of docent.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op vast dienstverband.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn opgenomen in de Collectieve Arbeids Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Ook zijn de lokale UM bepalingen van toepassing. Voor meer informatie zie de website: www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM medewerkers.

Gepromoveerde kandidaten krijgen een tijdelijk dienstverband als UD 2 met vastgestelde ontwikkelcriteria die nauwgezet opgevolgd worden. Vijf jaar na de aanstelling, of eerder zodra aan de ontwikkelcriteria is voldaan, wordt een dienstverband voor onbepaalde tijd verleend als UD 1. Op verzoek van de medewerker kan de beslissing worden uitgesteld indien sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of langdurige ziekte.

Aanstelling als UD: De hoogte van het salaris is tussen minimaal € 3.637,00, schaal 11 (UD2) en maximaal € 5.656,00, schaal 12 (UD1) bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Niet-gepromoveerde kandidaten krijgen een tijdelijk dienstverband als docent/onderzoeker voor een periode van vier jaar. De functie is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in docent niveau 4. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 10 (minimaal € 2.709,00 en maximaal € 4.274,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

www.maastrichtuniversity.nl/

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is met ruim 3000 studenten één van de grotere faculteiten van de UM. De faculteit is een pionier in kleinschalig en innovatief onderwijs en is met bijna 50% buitenlandse studenten de meest internationale rechtenfaculteit in Europa. De faculteit verzorgt uitstekend onderwijs in drie bachelor- en tien masterprogramma’s en heeft een sterk onderscheidend onderzoeksprofiel. Bij de faculteit werken ongeveer 315 medewerkers (250 fte). In 2018 heeft de faculteit een nieuw strategisch programma aangenomen dat in de komende jaren zal worden geïmplementeerd. Een excellente bedrijfsvoering en financieel beheer zijn voorwaarde voor het realiseren van de hoge ambities van de faculteit op het terrein van onderwijs en onderzoek.

www.maastrichtuniversity.nl/law/

Specificaties

  • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
  • Recht
  • max. 38 uur per week
  • €2709—€5656 per maand
  • Universitair
  • AT2019.171

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you