Docent/Vakdidacticus Godsdienstwetenschap (0,3 fte)

Docent/Vakdidacticus Godsdienstwetenschap (0,3 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
7 mei 28 mei Groningen
De belangrijkste taken voor de uitvoering van deze functie betreffen:
• het in overleg en afstemming met collega-opleiders voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs Godsdienst en Levensbeschouwing in de educatieve master- en de minoropleidingen
• het ve

Functieomschrijving

De belangrijkste taken voor de uitvoering van deze functie betreffen:
• het in overleg en afstemming met collega-opleiders voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs Godsdienst en Levensbeschouwing in de educatieve master- en de minoropleidingen
• het verrichten van periodieke lesobservaties bij studenten G&L tijdens hun schoolstage
• het onderhouden van contacten met scholen en collega’s G&L
• het onderhouden van contacten met de faculteit Godgeleerdheid.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

• een voor het schoolvak afgeronde relevante opleiding op masterniveau
• een eerstegraads lesbevoegdheid met daarnaast leservaring in het eerstegraadsgebied
• ervaring met het begeleiden en coachen van (aanstaande) leraren
• affiniteit met de opleiding en ontwikkeling van (aanstaande) leraren en enige bekendheid met de meest recente ontwikkelingen op dat gebied
• een expliciete visie op onderwijs en docentschap
• in het bezit van BKO of de bereidheid om zich hiervoor te kwalificeren
• sterke teamspeler
• aantoonbare bereidheid om over de grenzen van het eigen vak/de eigen discipline samen te werken
• bekendheid met het (noordelijke) onderwijsveld
• afgeronde promotie strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:
- een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van € 3.637,- tot maximaal € 4.978,- bruto per maand bij volledige werktijd (schaal 11 Nederlandse Universiteiten),
- 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% over het bruto salaris
- een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatie in te sturen vóór 29.05.2019 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

U dient de volgende documenten aan te leveren:
1. een motivatiebrief
2. een up-to-date curriculum vitae
3. namen en contactinformatie van 2 referenties.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de RUG. De faculteit is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. Onze theoretisch en methodologisch stevig gefundeerde kennisdomeinen - psychologie, sociologie, pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek – willen we blijven ontwikkelen.

De faculteit streeft naar een toonaangevende positie in het onderzoeken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen die mensen in hun dagelijkse leven ervaren. Onze ambitie is om wetenschappelijk onderbouwde interventies te ontwikkelen en te evalueren, in samenspraak met maatschappelijke partijen. De facultaire infrastructuur voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek willen we uitbouwen tot internationaal topniveau.

De Lerarenopleiding is een afdeling van de faculteit GMW. Wij verzorgen, in samenwerking met andere faculteiten van de RUG en een groot netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs in de noordelijke regio, de opleiding tot eerstegraads leraar voor veruit de meeste schoolvakken. Daarnaast heeft de afdeling een onderzoekstaak en verricht zij onderzoek naar Hoger Onderwijs, naar de ontwikkeling van leraren, en op het terrein van de vakdidactiek. Tenslotte is de lerarenopleiding actief op het terrein van de professionalisering en nascholing van leraren.

Vanwege het vertrek van een collega is zijn wij op zoek naar een vakdidacticus Godsdienst en Levensbeschouwing (G&L).

We zoeken een enthousiaste collega/vakdidacticus (0,3 fte) die zorg draagt voor het vakdidactiekonderwijs G&L dat deel uitmaakt van de lerarenopleiding. Het betreft zowel onderwijs aan bachelorstudenten (educatieve minor, resulterend in een beperkte tweedegraads bevoegdheid) als aan masterstudenten (eerstegraads).

We bieden een dynamische en inspirerende werkomgeving die een beroep doet op en ruimte geeft aan eigen initiatief. Het onderwijs is intensief en kleinschalig en het werk vindt plaats in een context waarin goede samenwerking tussen studenten en docenten en tussen collega’s onderling centraal staan.

Additionele informatie

Drs. D.W. Maandag (Directeur Onderwijs)
d.w.maandag@rug.nl

Specificaties

  • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week, bepaald
  • max. €4978 per maand
  • Universitair
  • 219289

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 28 mei 2019.