Universitair docent ICT en Privaatrecht

Universitair docent ICT en Privaatrecht

Geplaatst Deadline Locatie
13 jun gisteren Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair docent ICT en privaatrecht bent u mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het onderwijs binnen de vaksectie Burgerlijk recht. U ontwikkelt en doceert vakken op het gebied van gegevensbeschermingsrecht en ICT en privaatrecht, maar draagt ook bij aan de overige vakken van de vaksectie Burgerlijk recht.

Uw expertise en/of belangstelling ligt op het terrein van (een onderdeel van) gegevensbeschermingsbeschermingsrecht of ICT en privaatrecht in de brede zin van het woord. U voert zelfstandig onderzoek uit, hetgeen uitmondt in (Engelstalige) wetenschappelijke publicaties die passen binnen het onderzoek van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Verder levert u een bijdrage aan de werving van onderzoeksubsidies door bijvoorbeeld het (mede) indienen van NWO- en WODC voorstellen.

Het onderwijs omvat 55% van uw aanstelling. Daarnaast verricht u voor 35% van uw aanstelling zelfstandig onderzoek. 10% van uw tijd is gereserveerd voor organisatorische taken.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • u bent een gedreven onderzoeker en gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid op een onderwerp op het gebied van ICT en recht of gegevensbeschermingsrecht, of u zit in de eindfase van uw promotie;
 • u bent in staat onderwijs te geven in de verschillende fasen van de studie, eventueel ook in het Engels;
 • u hebt aantoonbare goede didactische vaardigheden, welke gericht zijn op het motiveren, stimuleren/activeren van kritische reflectie en zelfstudie van studenten;
 • u levert actief een bijdrage aan innovatieve ontwikkeling van onderwijs;
 • u heeft aantoonbare affiniteit met ICT en recht of gegevensbeschermingsrecht en wil in de toekomst onderzoek op dit terrein verrichten;
 • u bent wetenschappelijk creatief en gemotiveerd blijkend uit (inter)nationale publicaties;
 • u bent in staat (persoonlijke) onderzoeksfinanciering (mede) te verwerven, bij zowel nationale (NWO, WODC) als internationale (EU) fondsen;
 • u hebt bij voorkeur ervaring met het inhoudelijk begeleiden van studenten, docenten en/of jonge onderzoekers (zoals promovendi);
 • u kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • u bent in het bezit van een BKO-certificaat of dient dit binnen één jaar te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 0,8 - 1,0 fte
 • maximum salaris per maand € 5.656,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 12)
 • inschaling wordt gebaseerd op relevante werkervaringsjaren. De indeling in het genoemde maximumsalaris wordt bereikt bij 10 relevante werkervaringsjaren
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • het toepassen van een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden (schaal 11, max. €4.978,-)
 • indien uw promotietraject in een vergevorderd stadium is behoort een arbeidsovereenkomst als docent tot promotie tot de mogelijkheden
 • contractduur: in beginsel één jaar waarna evaluatie volgt en omzetting in een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden behoort
 • UFO-functieprofiel: Docent, niveau 1

 
Beoogde datum indiensttreding is 1 oktober 2019.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De vaksectie Burgerlijk recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt. De vaksectie Burgerlijk recht verzorgt onderwijs in het Burgerlijk recht in alle fasen van de rechtenstudie. De vaksectie bestaat uit ongeveer 60 medewerkers.
 
Binnen de vaksectie verrichten verschillende medewerkers onderzoek op het gebied van cybersecurity, gegevensbescherming en privaatrecht (onder andere mr. dr. P.T.J. Wolters, UHD Burgerlijk recht, vier promovendi en een aantal fellows). Daarnaast verrichten verschillende medewerkers onderzoek op uiteenlopende thema’s op het gebied van ICT en privaatrecht zoals digitaal goederenrecht (mr. dr. V. Tweehuysen), smart contracts en kunstmatige intelligentie (prof. mr. dr. A.U. Janssen, hoogleraar Europees Privaatrecht).
 
Het door de medewerkers verrichte onderzoek valt onder het OO&R. Het OO&R is een samenwerkingsverband tussen de faculteit en een aantal toonaangevende advocatenkantoren en multinationale ondernemingen, dat onderzoek doet op het terrein van het recht dat van belang is voor ondernemingen.

De faculteit participeert in de Interdisciplinary Hub for Security, Privacy and Data Governance (iHub). De iHub brengt onderzoekers van verschillende disciplines (onder andere informatica, filosofie, sociale wetenschappen en rechten) samen voor interdisciplinair onderzoek op het gebied van cybersecurity en gegevensbescherming.
 
Meer over Vaksectie Burgerlijk recht
Meer over OO&R
Meer over iHub

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
 • Recht
 • 30.4—38 uur per week
 • max. €5656 per maand
 • Universitair
 • 22.17.19

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Comeniuslaan 4, 6525 HP, Nijmegen

Bekijk op Google Maps