Het Promovendi Netwerk Nederland

EURODOC

EURODOC (the European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) is de Europese Raad voor promovendi en jonge onderzoekers. Het is een federatie van alle nationale lidstaten (alleen de nationale organisaties die promovendi vertegenwoordigen kunnen lid zijn) en per land nemen er twee nationale afgevaardigden zitting in EURODOC. Jaarlijks wordt er een conferentie georganiseerd door een van de lidstaten, aansluitend aan deze conferentie vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waar ook een nieuw dagelijks bestuur wordt gekozen. Het PNN is als nationale promovendi-organisatie lid van EURODOC (meer info op hun website).

Location

Lange Viestraat 6-I, 3511 BK, Utrecht

View on Google Maps