Rotterdam University of Applied Sciences

Kenniscentra en lectoren

This text is only available in Dutch!

Om in het praktijkgericht onderzoek focus en massa aan te brengen kiest Hogeschool Rotterdam voor onderstaande 5 maatschappelijke thema’s waarop zij wil excelleren. Deze thema’s zijn ontleend aan de centrale aandachtspunten voor de regionale ontwikkeling en bieden de basis voor multidisciplinair onderzoek dat zich goed kan verbinden met een breed scala aan opleidingen.

Innovatief Ondernemerschap

De kenniscentra zijn de thuisbasis van de lectoren. De lectoren geven samen met het onderwijs en de praktijk richting en invulling aan de programmering van het praktijkonderzoek. Zij werken in teamverband, met elkaar en met docenten, aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

De lector heeft een grote expertise en geniet intern en extern gezag op het inhoudelijke domein. Hij/zij heeft vijf resultaatsgebieden: onderzoek doen, bijdragen aan het onderwijs, professionalisering, kennis delen met de beroepspraktijk en externe middelen genereren. De lector is rolmodel voor docenten en onderzoekers en is zichtbaar voor studenten in het onderwijs.

Alle lectoren hebben, naast hun aanstelling bij Hogeschool Rotterdam, een aantoonbare substantiële verbinding met de relevante beroepspraktijk.