Rotterdam University of Applied Sciences

Visie op onderzoek

This text is only available in Dutch!

Een grote omvang van hoogwaardig praktijkgericht onderzoek is nodig om het onderwijs goed te bedienen. De samenhang tussen het onderzoek en het onderwijs moet groter worden om de impact op het onderwijs te versterken en de kwaliteit daarvan te verhogen. Daarvoor is het noodzakelijk om een aansprekende partner voor innovatie in (regionale) netwerken te zijn.

De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking tussen opleidingen en kenniscentra. Zij ontwikkelen in interactie met de beroepspraktijk een gezamenlijke visie op de toekomst en uitdagingen van het betreffende werkveld en de betekenis daarvan voor huidige en toekomstige professionals. Die visie geeft richting aan de ontwikkeling van het onderwijs en aan de programmering van het onderzoek.

Praktijkgericht onderzoek