Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS/HvA))

Speerpunten

This text is only available in Dutch.

De HvA is de hogeschool van, voor en met Amsterdam. Het praktijkgerichte onderzoek is erop gericht om bij te dragen aan de stad Amsterdam. Daarom focust de HvA zich op thema's die aansluiten bij actuele vraagstukken in de stad Amsterdam en het werkveld; de speerpunten.

De speerpunten zijn domeinoverstijgend en multidisciplinair. Er wordt dus vanuit verschillende disciplines samen gewerkt aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. De kern van een speerpunt ligt in het onderzoek, maar er is altijd onderwijs aan gekoppeld.

Op dit moment heeft de HvA vier speerpunten benoemd: Amsterdam Creative Industries, Urban Management, Urban Technology en Urban Vitality.

Naast de speerpunten zijn er nog twee andere thema's waarop de HvA zich focust. Dat zijn Urban Education en Ondernemerschap.


 • Amsterdam Creative Industries
  Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise is binnen de Metropool Regio Amsterdam de plek voor toegepast onderzoek en kennisontwikkeling voor studenten en onderzoekers, op het gebied van creatieve industrie en ...

 • Ondernemerschap
  Als ondernemende hogeschool wil de HvA ondernemers en student ondernemers helpen hun bedrijf verder te laten groeien. Samen met ondernemers doet de hogeschool daarom onderzoek naar hoe zij het beste kunnen inspelen ...

 • Urban Education
  Van leraren en pedagogen in de grootstedelijke omgeving wordt veel verwacht. Zij krijgen in hun werk te maken met een zeer diverse populatie aan leerlingen, kinderen en ouders. Zij zullen steeds meer gaan samenwerken ...

 • Urban Management
  Urban Management ontwikkelt oplossingen voor problemen die zich in de grote stad aandienen.

 • Urban Technology
  De uitdagingen in de toekomstige steden zijn groot, de oplossingen moeten daarom slim zijn. Onderzoeksprogramma Urban Technology van de HvA richt zich op deze uitdagingen door het ontwerpen en realiseren van slimme, ...

 • Urban Vitality
  Een stad waar bewoners gezond leven, voor elkaar zorgen en zelfstandig participeren. Dat is het vitale Amsterdam dat de Hogeschool van Amsterdam met het speerpuntprogramma Urban Vitality voor ogen heeft.