Saxion

Kenniscentra en onderzoek

This text is only available in Dutch.

Overzicht kenniscentra

Bij Saxion verzorgen we niet alleen opleidingen, maar doen we ook toegepast onderzoek. We helpen organisaties met vraagstukken waar ze in de dagelijkse praktijk mee worstelen. Ons onderzoek is concreet en toepasbaar, maar ook innovatief. Het succesvol ontwikkelen van innovatieve toepassingen die het leven makkelijker, slimmer, prettiger of betaalbaarder maken, gaat de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen bij al onze opleidingen. Door toegepast onderzoek en multidisciplinaire samenwerking leren we onze studenten innovatieve technologie succesvol toe te passen binnen hun vakgebied. En dat resulteert weer in betere resultaten voor uw bedrijf of onderzoeksopdracht. Gedurende de onderzoeksfase doen we nieuwe kennis op voor u en voor onze opleidingen. Onze opleidingen sluiten daardoor beter aan op de (toekomstige) arbeidsmarkt.

Bekijk het lectorenoverzicht

Onderzoek doen we bij Saxion binnen zes kenniscentra, ieder met haar eigen specialisme:


 • Kenniscentrum Design en Technologie
  Het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie is hét centrum voor praktijkgerichte productontwikkeling en innovatie in technologie. Bij dit kenniscentrum bent u dus aan het juiste adres voor onderzoeksvragen en onderzoeksprojecten op het gebied van productontwikkeling, innovatieve materialen en innovatieve technologie.

 • Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie
  In dit kenniscentrum ligt de focus op het bevorderen van de kwaliteit van leven. Het uit te voeren onderzoek vindt plaats in en samen met de beroepspraktijk. Zorg- en welzijnsinstellingen zijn de belangrijkste doelgroep voor dit centrum. Daarnaast richt het zich op de ondersteuning van het onderwijs binnen Saxion.

 • Kenniscentrum Hospitality
  Het kenniscentrum Hospitality richt zich op bedrijfskundige vraagstukken over innovatie van processen en producten in met name de dienstverlenende sector. De onderzoeksagenda wordt door de lectoraten opgesteld op basis van innovatieve vraagstukken uit de markt. Tussen praktijkgericht onderzoek en de onderwijsprogramma's vindt intensieve uitwisseling van kennis plaats. Onderzoeksthema's zijn Experience in Hospitality & Leisure, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie & Organisatie.

 • Saxion Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap
  De lectoraten SKIO hebben een aanjagende rol in het stimuleren van vakmanschap op het gebied van ondernemendheid, ondernemerschap en innovatie. De afgelopen jaren is een groot aantal initiatieven ontplooid en zijn vele verbindingen met bedrijven en organisaties gelegd. Bij ons kunt u terecht met en voor een diversiteit aan nieuwe ideeën, concepten en onderzoeken in de stellige overtuiging dat dit zal bijdragen aan vakmanschap op het gebied van ondernemendheid, ondernemerschap en innovatie.

 • Kenniscentrum Leefomgeving
  Het kenniscentrum Leefomgeving doet onderzoek naar leefomgevingsvraagstukken. Daarbij is de stedelijke omgeving het centrale onderzoeksdomein van dit kenniscentrum. Steden zijn immers knooppunten in onze samenleving; niet alleen ruimtelijk-geografisch gezien, maar ook op het maatschappelijke vlak. Thema's van onderzoek zijn onder meer externe veiligheid, integratieproblematiek, de bouwopgave en geavanceerde energievoorzieningen.

 • Kenniscentrum Onderwijsinnovatie
  Vernieuwing en verbetering in het onderwijs staan centraal binnen dit kenniscentrum. Onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met diverse partners uit de onderwijssector. Vervolgens worden de resultaten van een onderzoek vertaalt naar oplossingen voor de onderwijs- en beroepspraktijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het uit laten voeren van onderzoek of heeft u een vraag voor een van onze lectoren of kenniscentra? Stuur dan een mail naar kennistransfer@saxion.nl of bel met het Saxion Informatie Centrum: 0570 - 603 011.