Saxion

Saxion Living Technology

This text is only available in Dutch.

Saxion Living Technology: Kennistransfer Academie Mens en Arbeid en innovatieve technologie

Mens, arbeid en innovatieve technologie. Werken aan de toekomst!

De wereld is veranderd. De uitdagingen waar wij voor staan zijn vele malen groter dan die van de afgelopen generaties. Om oplossingen te vinden moeten we anders gaan leven en denken. Technologie gaat ook op het gebied van mens en arbeid een doorslaggevende rol spelen. Samen met ondernemers, docenten, studenten en cursisten bevordert Kennistransfer van de Saxion Academie Mens en Arbeid de uitwisseling van kennis en ervaring, door onder andere bij- en nascholing te bieden, onderzoek te doen en producten te ontwikkelen. Samen werken zij aan de toekomst: 'We leggen de relatie tussen arbeidsprocessen, menselijk gedrag en technologie. We benutten de mogelijkheden die op ons pad komen!'.

Saxion Living Technology: smart textiles

Om te kunnen innoveren is samenwerken met andere vakgebieden cruciaal. Bijvoorbeeld slimme materialen, textiel en technologie.Samen breng je ideeën verder dan alleen.

Saxion Living Technology: ruimtelijke omgeving

Om ruimtelijke omgeving innovatief te kunnen ontwikkelen is samenwerking tussen verschillende vakgebieden cruciaal. Samen breng je ideeën verder. Door samen te werken met burgers, gemeenten, ondernemers en belangenorganisaties kom je tot een oplossing waarbij je functies creatief combineert.

Saxion Living Technology: mens, zorg en technologie

Om te kunnen innoveren is samenwerking tussen verschillende vakgebieden cruciaal. Bijvoorbeeld op het snijvlak van mens, zorg en technologie. Samen breng je ideeën verder dan alleen.

Saxion Living Technology: gaming in zorg en welzijn

Om te kunnen innoveren is samenwerking tussen verschillende vakgebieden cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan gaming in zorg en welzijn. Samen breng je ideeën verder dan alleen.

Saxion Living Technology: duurzame economie en technologie

Om te kunnen innoveren is samenwerking tussen verschillende vakgebieden cruciaal. Bijvoorbeeld op het snijvlak van duurzaamheid, economie en technologie. Samen breng je ideeën verder dan alleen.

Saxion Living Technology: (fab)lab en innovatie

Om te kunnen innoveren en technische ontwikkelingen succesvol toe te passen is samenwerking tussen verschillende vakgebieden cruciaal. Samen breng je ideeën verder!