Spierziekten Centrum Nederland

About Spierziekten Centrum Nederland

This text is only available in Dutch!

Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkingsverband van expertisecentra op het gebied van spierziekten in zes Universitaire Medische Centra. Het centrum werkt intensief aan de verbetering van diagnostiek, zorg en behandeling van mensen met spierziekten.

Activiteiten van het centrum zijn het organiseren van symposia, informatie verstrekking via de website, het stimuleren van jong talent, het opzetten en afstemmen van richtlijnen rondom diagnostiek, zorg en behandeling, en het centraliseren van patiënt registratie.

Location

Heidelberglaan 100, 3584 CX, Utrecht

View on Google Maps