Academiedirecteur Toegepaste Biowetenschappen en Chemie (1,0 fte)

Academiedirecteur Toegepaste Biowetenschappen en Chemie (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
8 jun 30 jun Arnhem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ambitie
De HAN heeft de afgelopen jaren zeer goede onderwijs- en onderzoeksvisitaties gerealiseerd, overwegend stijgende tevredenheidscores ontvangen, een gezonde groei doorgemaakt en een sterkere binding met de omgeving gekregen. Samen met de studenten en het werkveld heeft de HAN de ambitie om uit te blinken in de onlosmakelijke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk: ‘werken in de driehoek’. Men wil ook uitblinken in de wijze waarop zij dit doen, namelijk vanuit het principe van ‘kwaliteitscultuur’. Ook hierin heeft de HAN de afgelopen jaren grote stappen gezet, zoals blijkt uit het lovende panelrapport in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (juli 2019).

Om deze ambitie verder te realiseren gaat de HAN werken in een organisatiestructuur met 14 academies, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld rond een bepaald domein samenkomen. Resultaatverantwoordelijke teams gaan het hart van deze academies vormen. De ondersteuning geven we vorm in drie dimensies: directe ondersteuning (m.n. van onderwijs en onderzoek) binnen de academies, een centrale staf en de HAN-generieke services.

Ter ondersteuning van het realiseren van deze ambitie zoekt de HAN een Academiedirecteur Toegepaste Biowetenschappen en Chemie.

De opgave
De opgave van de Academiedirecteur is gericht op het doorontwikkelen en realiseren van de ambities en de ingezette strategische koers van de HAN. De Academie leidt studenten op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en geëquipeerd zijn de beroepspraktijk te innoveren. De Academie draagt bij aan de toekomst van het domein en maatschappelijke vraagstukken.

De Academiedirecteur is in samenwerking met de overige leden van het MT, zijnde de 2 Academiemanagers en de lector, verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen en uitdragen van een heldere en krachtige visie voor de academie afgeleid van het Instellingsplan van de HAN.
 • Het handelen vanuit herkenbaar eigenaarschap van de HAN ambities.
 • Het ontwikkelen van een ‘krachtige’ driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld.
 • Het in- en extern vertegenwoordigen van de academie in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. De Academiedirecteur is hierin de verbindende kracht en vervult de rol van boegbeeld.
 • Het behouden van de stevige positie van de academie onder andere op het gebied van kwaliteit, studenten- stakeholders- en medewerkerstevredenheid.
 • Een cultuur die een nieuwsgierige, ondernemende, onderzoekende en open houding stimuleert, primair ontwikkelingsgericht is en waar eigenaarschap op individueel- en teamniveau wordt gestimuleerd vanuit onder andere het werken met resultaatverantwoordelijke teams.
 • Het sturen op samenwerking tussen en binnen de organisatieonderdelen, zodat verschillende onderdelen en niveaus binnen de organisatie optimaal kunnen bijdragen aan maximaal resultaat voor de HAN als geheel.
 • Het sturing geven aan een academie in ontwikkeling.
 • Het verbinden van de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie vanuit haar maatschappelijke opdracht met haar omgeving.

De Academiedirecteur rapporteert aan het College van Bestuur en maakt deel uit van het HAN-beraad, dat adviserend is voor de besluitvorming van het College van Bestuur. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de HAN als geheel en ben je betrokken bij hogeschoolbrede beleidsvorming. Hij/zij voert het overleg met de medezeggenschap op academieniveau en ziet toe op het functioneren van opleidings- en examencommissie.

Specificaties

HAN University of Applied Sciences

Functie-eisen

De Academiedirecteur:

 • Heeft een voor de academie relevante afgeronde academische opleiding of beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft relevante werkervaring in het domein Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. Kent en begrijpt dit domein.
 • Heeft passie voor en verbinding met het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.
 • Heeft een visie op wat de academie binnen het specifieke werkveld de komende jaren nodig heeft en draagt deze visie uit.
 • Toont ondernemerschap, heeft een externe oriëntatie, weet kansen te benutten en heeft impact.
 • Heeft bewezen management kwaliteiten (10+), bij voorkeur in een context met hoogopgeleide professionals.
 • Is een stevige manager/directeur die op authentieke wijze richting geeft, inspireert en weet te verbinden.
 • Is ontwikkelingsgericht en conceptueel sterk.
 • Is organisatiesensitief, open, duidelijk en communicatief sterk.
 • Heeft een leiderschapsstijl die past bij de besturingsfilosofie van de HAN: sturing op basis van onderling vertrouwen in professionaliteit en waarbij verantwoordelijkheden en verantwoording afleggen laag in de organisatie ligt.
 • Geeft situationeel leiding, is gericht op samenwerken, creëert draagvlak en weet (cultuur)veranderingen te initiëren en realiseren.
 • Is bekend en vertrouwd met de regio waarbinnen de academie en de HAN opereren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De Han biedt:

 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische, informele en plezierige werkomgeving.
 • Een aanstelling in de functie van Academiedirecteur niveau 2, in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.
 • Een bruto maandsalaris, afhankelijk van je ervaring, van maximaal €6.631,23 (cao-hbo schaal 14) bij een fulltime aanstelling.
 • 8% vakantietoeslag en een 13e maand (8,3%).
 • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering via het ABP, collectieve ziektekostenverzekering, (betaald) ouderschapsverlof.

Werkgever

HAN University of Applied Sciences

HAN University of Applied Sciences (HAN) is een veelzijdige, brede hogeschool die met ruim 35.000 studenten en 3.700 medewerkers behoort tot de grootste en meest toonaangevende hogescholen van Nederland. Vanaf de campussen in Arnhem en Nijmegen verzorgen we 83 bachelor-, Associate degree- en masteropleidingen in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet. Daarnaast richten we ons met advies, nascholing, ruim 300 cursussen, trainingen, en (post-hbo-)opleidingen op werkenden in bedrijven, instellingen en organisaties. We beschikken over 50 lectoraten en 7 centres of expertise (CoE), waarin wij met onze partners werken aan praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en -valorisatie.

De Academie voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie (ATBC) is één van de 14 academies binnen de HAN. Rond de 1300 studenten volgen bij de academie een vol- of deeltijdstudie op het gebied van biowetenschappen en chemie, studies op zowel bachelor- als masterniveau. De academie heeft twee lectoraten: Biodiscovery (ook wel bekend als het HAN BioCentre) en Bioinformatica. Daarnaast heeft de academie het Expertisecentrum Biotechnology & Analysis (CoE van de HAN). Bij de academie zijn ca. 100 fte werkzaam.

De academie onderscheidt zich ten opzichte van vergelijkbare opleidingen in het land op inhoud en vorm. Als het gaat om inhoud heeft de academie een unieke richting, te weten Moleculaire Plantenbiologie. Op het gebied van vorm is de academie uniek vanwege de deeltijdopleiding in Chemie en de Engelstalige varianten van de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie.

Met onderzoek draagt de academie bij aan voor de regio belangrijke thema’s zoals duurzame energie en health. In onderzoeksprojecten werkt de academie veel samen met andere onderzoeksinstellingen (RU, WUR) en bedrijven in de regio. In de academie worden faciliteiten gedeeld met het ROC RijnIJssel (mbo-opleidingen).

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management; Beleid- en staf; Onderwijs; Techniek / laboratorium
 • Natuurwetenschappen
 • max. 40 uur per week
 • max. €6631 per maand
 • Universitair
 • AT sollicitatie HAN Academiedirecteur Toegepaste Biowetenschappen en Chemie

Werkgever

HAN University of Applied Sciences

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Ruitenberglaan 31, 6826 CC, Arnhem

Bekijk op Google Maps