Lector Health & Food

Lector Health & Food

Geplaatst Deadline Locatie
28 sep vandaag Delft

Functieomschrijving

“Kunnen we voeding(concepten) zo veranderen dat onze gezondheid wordt bevorderd, een duurzamere voedselketen ontstaat en wij op een kwalitatief goede manier oud(er) worden?”

Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag zijn wij op zoek naar een Lector Health & Food. Een leider in onderzoeker die vanuit ons onderwijsdomein Agri, Food en Life Sciences (AFL) de verbinding maakt met andere domeinen binnen de hogeschool en externe netwerken.

Achtergrond van de functie
Gezondheid staat centraal bij de opdracht voor de lector Health & Food: gezonde voeding speelt een belangrijke rol bij “langer gezond blijven” en de kwaliteit van leven. Gezond en duurzaam geproduceerde voeding kan ook lekker zijn. De lector besteed dan ook aandacht aan de aspecten beleving en smaak.  Wanneer voeding smakelijk is, wordt eenvoudiger om gezondheids- en duurzaamheidswinst te behalen. Gezonde burgers leveren een bijdrage aan de gezonde samenleving. Dit gaat niet vanzelf.

Door goedkope laagwaardige producten nóg lekkerder te maken pakken we obesitas niet aan. Om ondervoeding, met name bij kwetsbare ouderen te verminderen zijn innovaties nodig. De individualisering van de maatschappij vraagt om andere producten en concepten. Op DNA-kennis gebaseerd advies kan kansen bieden, maar druist tegelijk in tegen de maatschappelijke roep naar meer inclusiviteit, gezelligheid en sociale cohesie.

Wat gaat de nieuwe collega doen?
Als lector bouw je mee aan de doorontwikkeling van de onderzoeksgroep. De lector is lid van de onderzoeksgroep, reseacrh & Innoavtion Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) en heeft de opdracht om onderzoekslijnen op gebied van Health & Food te ontwikkelen. Met ons onderzoek maken we impact samen met interne en externe stakeholders en dragen we bij aan een duurzame, gezonde, creatieve en inclusieve samenleving. Studenten en docenten (domein overstijgend) zijn betrokken bij het onderzoek en benutten de meerwaarde hiervan. De uitvoering gebeurt veelal vanuit living labs en in nauwe samenwerking met stakeholders. Nieuwsgierig naar nieuwe kennis en inzichten, zijn onze docenten, betrokken als projectleider van innovatietrajecten, als docent-onderzoeker of vanuit hun rol om het curriculum up-to-date te houden.

Je draagt bij aan uitvoering en behalen van de strategie en doelen van het domein AFL en RIC-AFL:

 • Verdere kennisontwikkeling o.a. door het doen van praktijkgericht toegepast onderzoek;
 • Netwerkontwikkeling o.a. verbindingen in, met en vanuit Food, verbindingen met lectoren binnen en buiten de hogeschool en het Centre of Expertise Groen;
 • Externe gerichtheid van het domein;
 • Transitie van onderwijsinstelling naar kennisinstelling;
 • Versterking van de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs;
 • Professionalisering van docenten en studenten.

Als lector Health & Food sluit je aan bij de themalijnen van AFL: Voedsel voor de metropool; Gezondheid in de metropool en Leven in de metropool.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

 • Als lector ben je een bekend rolmodel binnen het netwerk en werk je samen met ondernemers, overheid, docenten en studenten.
 • Je bent een omdenker en wars van de klassieke denkwereld van de vorige generaties.
 • Je hebt kennis van de food-wereld, de cultuur en spreekt de taal. Daardoor ben je in staat de stakeholders en ondernemers mee te krijgen in het nieuwe denken.
 • Je bent een systeemdenker. Hierdoor kun je nieuwe technieken toepassen en direct een verbinder zijn tussen techniek, markt en burger/consument.
 • Naast het ontwerpen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek kun je de resultaten ook direct toepassen in de praktijk.
 • Je bent vernieuwend en werkt vanuit een open innovatie aanpak en genereert impact.
 • Je werkt transdisciplinair, zodat het hele systeem toekomstbestendig ontwikkeld wordt.

Extra informatie

 • De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten.
 • De lector is gericht op samenwerking met collegae uit onderwijs en draagt bij aan (interprofessionele) professionalisering via onderzoek- en onderwijsontwikkeling.
 • De lector bewerkstelligt duurzame samenwerking met andere lectoren, (docent)onderzoekers en opleidingsteams binnen onze hele hogeschool.
 • De lector is een verbinder en toont zich een initiatiefrijk en inspirerend, motiverend, bezielend en visionair persoon die energie weet vrij te maken en te richten.
 • Kenniscirculatie en valorisatie van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leiden tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering.
 • De lector hanteert de kaders van onderzoek bij Hogeschool Inholland.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Een tijdelijke aanstelling van 4 jaar.

Wat bieden wij jou als nieuwe collega

 • De onderzoeksagenda focust zich op een periode van vier jaar. Er wordt daarom een lector gezocht met een tijdelijke aanstelling van 4 jaar.
 • Een salaris van minimaal €5.797,43 en maximaal €8.225,67 bruto per maand, schaal 15 of 16, bij een volledig dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierin is jouw relevante (werk)ervaring leidend.
 • Een werkweek van maximaal 20 uur per week.
 • Een goed te bereiken werkplek in Delft en Amsterdam. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime-aanstelling en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.
 • Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Hogeschool Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.

Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Afdeling

Agri, Food & Life Sciences

Ons domein Agri, Food & Life Sciences leidt studenten op die bijdragen aan een groene, leefbare, gezonde en duurzame samenleving. Binnen ons cluster Agri & Food doen we dat vanuit onze passie voor plant, natuur, dier, voeding en omgeving. We leiden kundige foodprofessionals op in de voedselindustrie, creatieve innovators in de tuinbouw, denkers en doeners die zorgen voor groene en gezonde wijken, steden en gebieden. En binnen ons cluster Life Sciences & Chemistry leiden we onderzoekers op die op microniveau inzoomen op grote, vernieuwende thema's in biologie, voeding en chemie, zoals biopolymeren en gemodificeerd DNA voor betere gewassen.

‘’Bij Agri, Food en Life Sciences willen de wereld samen een beetje beter maken’’ – Dirk van der Bijl, domeindirecteur AFL .

Wat jouw expertise ook is, jij laat je studenten uitgroeien tot wendbare, zelfstuderende professionals met een eigen visie. Hoe? Door hun tanden te laten zetten in actuele vraagstukken uit de praktijk. Binnen leergemeenschappen van andere docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld daag jij studenten uit om tot oplossingen te komen die ook jou verrassen. Laat ze onderzoeken, experimenteren en co-creëren. En houd je deur open: voor vragen van studenten. Voor interessante ‘crossovers’ met andere opleidingen van Hogeschool Inholland. Voor nieuwe verzoeken en kansen uit het werkveld. Dat maakt het werk bij Agri, Food & Life Sciences ondernemend en creatief. En de sfeer persoonlijk, dichtbij én divers. Want bij ons kun je jezelf zijn en staan we open voor elkaar.   

Additionele informatie

Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen?
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving. Neem dan eens contact op met Pieter Pot (Manager Onderwijs & Onderzoek). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11878732 en kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?
Dan zien wij jouw sollicitatie graag vóór 26 oktober tegemoet. Je kunt een terugkoppeling op jouw sollicitatie verwachten in de week van 26 oktober. De eerste (online) selectiegesprekken staan gepland in de week van 2 november. Na een eerste (online) selectiegesprek volgt een tweede gesprek met collega’s van onderzoeksgroep: reseacrh & Innoavtion Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL). Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Beleid- en staf; Management
 • Gezondheid; Taal en cultuur; Voeding; Gedrag en maatschappij; Landbouw
 • max. 20 uur per week
 • €5797—€8225 per maand
 • Universitair
 • SP Lector Health & Food

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rotterdamseweg 141, 2628 AL, Delft

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Inholland). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 25 okt. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).