Gepromoveerd Onderzoeker & Docent Social Work

Gepromoveerd Onderzoeker & Docent Social Work

Geplaatst Deadline Locatie
17 dec 17 jan Haarlem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Sociaal werkers dragen bij aan het bevorderen van het welzijn en sociaal functioneren van mensen. Dat doen ze op grond van werkzame methoden en technieken en daar ga jij aan bijdragen! Het lectoraat voert praktijkgericht onderzoek uit naar wat werkt in het sociaal domein en draagt de verworven kennis tevens over naar het onderwijs. De kern van je takenpakket betreft het initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoek op het terrein van Social Work als ook het realiseren van de doorwerking van het onderzoek naar het onderwijs, de landelijke en decentrale overheden, de beroepspraktijk en de wetenschap. In deze functie ben je daarnaast inhoudelijk vakdocent waardoor je de mogelijkheid hebt om de sociaal werkers van de toekomst te vormen!

Achtergrondinformatie/Introductie functie
De praktijk van sociaal werk is weerbarstig, zo toont het recent verschenen SCP rapport Sociaal Domein op Koers aan. Verwachtingen ten aanzien van integraal werken, betere samenwerking en preventief bereiken van mensen in een kwetsbare positie blijken ondanks de inrichting van sociale wijkteams, de aansporingen tot ‘meedoen’ en zelfredzaamheid lastig in te lossen.
Sociaal werkers werken aan en in deze complexe en dynamische context. Het lectoraat Empowerment en Professionalisering werkt (net als het Social Work-onderwijs) vanuit de visie van empowerment omdat deze visie recht doet aan de verwevenheid van individuele, collectieve en politiek-maatschappelijke patronen.

Het lectoraat is aangehaakt bij de opleiding Social Work Haarlem en Alkmaar van Hogeschool Inholland en doet onderzoek in geheel Noord-Holland met uitzondering van de regio Amsterdam. Tevens is het lectoraat verbonden aan het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn van Inholland. In het team werken enthousiaste en kundige docent-onderzoekers met een grote mate van zelfstandigheid. Zij zijn deels in het onderwijs en deels bij het lectoraat aan de slag, om zo de kruisbestuiving tussen die twee zo optimaal mogelijk te benutten. Ons lectoraat is groeiende en we hebben behoefte aan een gezaghebbende gepromoveerd onderzoeker die in nauw samenspel met de lector en in goede samenwerking met de docent-onderzoekers actuele vraagstukken uit het werkveld ophaalt, subsidieaanvragen voorbereidt in samenwerking met netwerkpartners en waar nodig ondersteunt bij projecten. Deze projecten bewegen zich op het brede terrein van sociaal werk en soms over de randen ervan. Op het vlak van empowerment richt het onderzoek zich op thema's als samenlevingsopbouw, emancipatie, maatschappelijke participatie en het bevorderen van veerkracht: de capaciteit van burgers om tegenslagen te boven te komen en daarbij de juiste hulpbronnen aan te spreken. Het onderzoek draagt bij aan het zicht krijgen op het perspectief, de belevings- en leefwereld van kwetsbare burgers en het effect van interventies. Extra aandacht is gewenst voor effectief diversiteit-sensitief en -responsief helpen, zodat alle kwetsbare burgers (én hun omgeving) kunnen worden bereikt. De thema’s van ons praktijkonderzoek zijn divers, denk aan: integraal werken in sociale wijkteams, leefstijl, veerkracht van jongeren, nieuwe vormen van sociale reflexiviteit,  burgerinitiatieven, E-hulpverlening en het doorontwikkelen van (andere) transformatie-opgaven van gemeenten en instellingen.
Naast de werkzaamheden als gepromoveerd onderzoeker ben je tevens een docent in het onderwijs en ga je afstudeerders begeleiden of vakinhoudelijke colleges verzorgen.

Wat ga je precies doen als nieuwe collega
Je bent gepromoveerd onderzoeker – In deze rol werk je nauw samen met de lector, docent-onderzoekers en de (netwerk)partners van het lectoraat. Je draagt bij aan de verdieping van de onderzoeksagenda zoals geformuleerd in de lectorale rede van Lilian Linders. Deze thematiseert naar empowerment van sociaal en maatschappelijk kwetsbare burgers en de rol van professionals daarbij. Je onderhoudt en versterkt daarbij een netwerk van strategische relaties met kennisinstellingen (MBO, HBO, WO), onderzoeksinstellingen, overheden, en organisaties en slaat daarmee een brug tussen de beroepspraktijk en de opleidingen zodat door middel van onderzoek het onderwijs actueel en innovatief is.

Jouw werkzaamheden als gepromoveerd onderzoeker bestaan uit:

 • Je geeft in overleg met de opleidingen en beroepspraktijk invulling aan de onderzoeksthema’s van het lectoraat, programmeert de uitvoering daarvan en maakt de resultaten zichtbaar voor het onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving.
 • Je geeft invulling aan het programma van het lectoraat en het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland en legt de verbinding met de thema’s van het CoE Preventie in Zorg en Welzijn.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en de doorwerking van onderzoeksprojecten en verwerft hiervoor opdrachtgevers en financiers.
 • Je coördineert en monitort onderzoeksprogramma’s.
 • Je voert onderzoek uit en bent expert in één van de kernthema’s van het lectoraat
 • Je werkt samen met andere lectoraten in het domein GSW daar waar projecten een interdisciplinaire insteek vragen.
 • Je draagt actief bij aan kenniscreatie en kenniscirculatie en zorgt voor doorwerking van het onderzoek in samenwerking met praktijkpartners, naast meer traditionele kennisverspreiding van onderzoeksresultaten zoals artikelen, seminars, presentaties.
 • Je analyseert onderzoeksmogelijkheden en stelt een onderzoeksplan/ of programma op voor een onderzoeksproject.
 • Je verzorgt professionaliseringsactiviteiten voor/met docenten op het gebied van kennis en beroepsinnovaties.

Je bent inhoudelijk docent –  Je geeft inhoudelijke (online) hoorcolleges en trainingen,  in het verlengde van de thema’s van het lectoraat, voor de opleiding Social Work. Hierbij maak je gebruik van afwisselende en activerende werkvormen, waarbij de interactie tussen jou en de student belangrijk is. De inzet varieert per periode.
Je bent collega en inhoudsdeskundige - Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van Social Work is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met je collega’s draag je bij aan de vernieuwing van het curriculum en lever je vanuit jouw eigen vakgebied een bijdrage aan het behalen van het teamresultaat. In samenwerking met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit onderzoek en praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd in een voor Social Work relevant vakgebied, zoals Sociologie, (Sociale) Psychologie, Algemene Sociale Wetenschappen, Politicologie of Pedagogiek
 • Je beschikt over uitgebreide kennis van het brede sociale domein, waardoor je kritisch kunt reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de huidige politieke context
 • Je hebt ervaring in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek op een discipline-overstijgend of grensverleggend onderzoeksgebied dat gericht is op de integratie van innovatieve kennisontwikkeling in een bestaand of nieuwe curriculum
 • Je bent een regionaal een erkende autoriteit binnen het eigen onderzoeksgebied die regelmatig publiceert in vaktijdschriften. Het onderzoek is van belang voor de strategische positionering van een opleiding
 • Je hebt ervaring met werkplaatsen, labs, of communities of practice waarin de partners uit de driehoek gezamenlijk onderzoek doen
 • Je hebt ervaring met het participeren in regionale (Noord-Holland) en nationale netwerken in het vakgebied  met het oog op het ontwikkelen van vernieuwende kennis, producten en diensten
 • Je beschikt over aantoonbare expertise in het verwerven van externe middelen (RAAK- en ZonMw-subsidies of relevante fondsen).
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit en hebt ervaring in het bewegen op verschillende niveaus zoals bestuur, beleid en onderzoek.
 • Je werkt vanuit de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden voor de duur van de werkzaamheden. Hierna is er de mogelijkheid tot een hernieuwd arbeidscontract.

Wat bieden wij jou als nieuwe collega

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 12 maanden voor de duur van de werkzaamheden. Hierna is er de mogelijkheid tot een hernieuwd arbeidscontract.
 • Een salaris van maximaal €6.202,13 bruto per maand, schaal 13, bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week.
 • Een werkweek van 40 uur per week, maar weet dat alles vanaf 32 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een goed te bereiken werkplek in Haarlem. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.

Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.
Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.
Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Afdeling

Lectoraatsteam

Ons lectoraatsteam bestaat momenteel uit 10 docent-onderzoekers, een lector, een programma-coördinator en een teamondersteuner. Standplaats is Haarlem. We zijn een learning community. 
De opleidingsteams Social Work Haarlem en Alkmaar zijn zeer divers. We hebben vijf algemeen team ondersteuners, 45 docenten (verspreid over locatie Alkmaar en Haarlem) en twee teamleiders.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Beleid- en staf; Management; Lector
 • Gedrag en maatschappij; Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • max. €6202 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Onderzoeker & Docent SW

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijdorplaan 15, 2015 CE, Haarlem

Bekijk op Google Maps