Lector Stedelijke Voedselvraagstukken

Lector Stedelijke Voedselvraagstukken

Geplaatst Deadline Locatie
5 feb morgen Almere

Functieomschrijving

Aeres Hogeschool heeft haar wortels in het groen en educatief hoger onderwijs. In haar onderzoeksprogramma 2019-2022 heeft Hogeschool Almere een missie geformuleerd: 'Wij willen de stad en haar inwoners gezonder en duurzamer maken'. Binnen dit onderzoeksteam ontstaat per medio maart 2021 een vacature voor de functie van Lector Stedelijke Voedselvraagstukken.

Wat u gaat doen

Inhoud van het lectoraat
Het lectoraat van Aeres Hogeschool Almere is nauw verbonden met de eerder genoemde Flevo Campus en draagt bij aan het realiseren van de dynamische innovatieagenda rond dit thema. De lector speelt daarin een sleutelrol en verbindt onderzoek en onderwijs van Aeres Hogeschool aan de agenda van de Flevo Campus. Het lectoraat werkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van stedelijke voedselvoorziening, richting een duurzaam en gezond voedselsysteem. En de toepassing van die kennis in de praktijk. Zo ontstaat meerwaarde voor het lokale en regionale voedselbeleid en voor de positionering van Flevo Campus.

Speerpunten Flevo Campus:

 1. Gedrag voedselconsument (gezonder en duurzamer eten).
 2. Korte ketens stad (Almere) en platteland (Flevoland).
 3. Innovatief vermogen van voedselondernemers en -ontwikkelaars.

Speerpunten Aeres Hogeschool:

 1. Verbinder Onderwijs en Onderzoek.
 2. Samenwerken met Aeres lectoraten en andere kennisinstellingen.
 3. Boegbeeld van het masteronderwijs van Aeres Hogeschool Almere.

De functie
De lector Stedelijke Voedselvraagstukken: 

 • Is in staat zich in het eerste jaar breed te oriënteren op genoemde vraagstukken en een visie over de lectoraatsopdracht te formuleren. Dit in afstemming met partners van de Flevo Campus, relevante instellingen en bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de hogeschool;
 • Ontwikkelt nieuwe kennis en integrale concepten door samen met het onderwijs (docenten en studenten), regionale, nationale en internationale bedrijven en kennisinstituten, praktijkgericht onderzoek uit te voeren;
 • Werkt de komende jaren samen met de programmadirecteur van de Flevo Campus aan 'thought leadership' op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken;
 • Verbindt onderzoeksresultaten met het onderwijs via inbreng in onderwijsactiviteiten en via een bijdrage aan curriculumontwikkeling c.q. - aanpassing;
 • Publiceert over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis;
 • Initieert nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat en is succesvol in de acquisitie;
 • Onderhoudt een relevant netwerk van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland en werkt aan uitbreiding daarvan.

Specificaties

Aeres Hogeschool

Functie-eisen

Uw kwaliteiten
Talent voor groei

 • U bent een gepromoveerd academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op de lectoraatsthema's (stedelijk voedsel, consumentengedrag, voedselketens, ondernemers, duurzaamheid en governance), u heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden;
 • U bent een breed georiënteerde verbinder, aanjager, onderzoeker en netwerker, maar u kunt ook focus aanbrengen;
 • U heeft aantoonbare onderzoekservaring en relevante ervaring in het aanvragen van externe financiering;
 • U heeft een interessant en vernieuwend netwerk dat aansluit bij de lectoraatsthema's, ruime ervaring in het hoger beroepsonderwijs en een frisse blik op maatschappelijke grootstedelijke voedselvraagstukken;
 • U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid om nieuwe ontwikkelingen te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve, vaak complexe, projecten;
 • U beschikt over zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en u staat open voor nieuwe ontwikkelingen;
 • U bent in staat om relevante, praktijkgerichte onderzoeksvraagstukken te articuleren en die door onderzoek te beantwoorden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar. Een vervolgaanstelling behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden.

Aan de functie lector is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo (maximaal € 7.485,19 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep. Voor deze vacature is een aanstelling van 4 jaar voorzien. Een vervolgaanstelling behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden.

Werkgever

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen; grenzen verleggen; innovatief ondernemen; contextueel leren en duurzaam handelen: dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.700 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

Afdeling

Aeres Hogeschool Almere en de Flevo Campus

De faculteit Almere richt zich op opleidingen en praktijkonderzoek waarmee de verbinding wordt gelegd tussen het groene kennisdomein en de stedelijke leefomgeving. Het motto is: Laat de stad leven! Belangrijke aandachtsgebieden zijn ecologie & natuur, biologie, voedsel, gezondheid, circulaire economie, duurzaamheid en innovatieve groene gebiedsinrichting. Aeres Hogeschool Almere is partner in de Flevo Campus, een kenniscluster rond stedelijke voedselvraagstukken. Binnen de Flevo Campus vinden onderwijs, onderzoek, overheden en bedrijfsleven elkaar en wordt gewerkt aan innovaties m.b.t. stedelijke voedselvraagstukken. De Flevo Campus, met daarin deelnemende partijen, vestigt zich op het terrein van de Floriade in Almere.

Onderzoek bij Aeres Hogeschool Almere
Aeres Hogeschool Almere heeft haar onderzoeksactiviteiten ondergebracht bij het Team Praktijkgericht Onderzoek. In haar onderzoeksprogramma 2019-2022 heeft ze als missie geformuleerd 'Wij willen de stad en haar inwoners gezonder en duurzamer maken'. Het onderzoek levert daaraan vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage: kwaliteit van de leefomgeving en het water, voedsel, circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en inclusiviteit. Het onderzoeksteam werkt met veel en diverse partners samen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, andere hogescholen en universiteiten, bedrijfsleven, ondernemers en ngo's.

Additionele informatie

Interesse?
Hebt u vragen? Neem dan contact op met dr. Ir. D. Ekkel, Teamleider Praktijkgericht Onderzoek Almere en tevens lector Groene & Vitale Stad, telefonisch te bereiken via het telefoonnummer 088 020 5782. Solliciteren kan tot en met vrijdag 26 februari a.s. via de 'Solliciteer' button. De sollicitatiegesprekken vinden online plaats op vrijdag 5 maart 2021 tussen 09:00-13:00 uur. Een tweede ronde volgt zo snel mogelijk daarna. Geselecteerde kandidaten verzorgen dan een presentatie voor een panel van deskundigen. We streven ernaar de functie op zo kort mogelijke termijn te vervullen.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Beleid- en staf; Marketing en communicatie; Financiën; Onderwijs
 • Economie; Voeding; Gedrag en maatschappij
 • 36—40 uur per week
 • max. €7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 00030867

Werkgever

Locatie

Stadhuisstraat 18, 1315 HC, Almere

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Aeres Hogeschool). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 26 feb. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).