Persoonlijk hoogleraar Specialisme Ouderengeneeskunde, met in het bijzonder aandacht voor de gepersonaliseerde zorg voor mensen met gevorderd chronisch orgaanfalen

Persoonlijk hoogleraar Specialisme Ouderengeneeskunde, met in het bijzonder aandacht voor de gepersonaliseerde zorg voor mensen met gevorderd chronisch orgaanfalen

Geplaatst Deadline Locatie
11 jun 27 jun Maastricht

Functieomschrijving

Universiteit Maastricht (UM)
De UM is een internationaal georiënteerde universiteit met zo’n 20.000 studenten en 4.400 medewerkers. De UM staat voor:

 • Een onderscheidend onderwijsaanbod van Europese topkwaliteit. Ons unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO) wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering.
 • Hoogstaand onderzoek rond geselecteerde thema’s. Dit vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools.
 • Een actieve samenwerking met bedrijven en instellingen.
 • Een bijdrage aan de ontwikkeling van de (Eu)regio, waarvan Limburg deel uitmaakt.

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)
Bij FHML draait alles om leven en gezondheid. FHML vormt samen met het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en verzorgt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen. Jaarlijks worden er meer dan 4.000 studenten opgeleid. Bijna 30% van de studenten en staf komen uit het buitenland en ook in de opleidingen wordt veel aandacht besteed aan het internationale aspect van het vakgebied.
Het multidisciplinaire onderzoek van FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in zes onderzoeksscholen/Graduate Schools.

De leerstoel wordt gepositioneerd binnen de onderzoeksschool CAPHRI en ondergebracht binnen de vakgroep Health Services Research (HSR).

Functiebeschrijving
De nieuw te benoemen hoogleraar zal binnen Maastricht UMC+ en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (FHML), verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de sectie Ouderengeneeskunde binnen de vakgroep HSR zowel op het gebied van onderzoek, onderwijs als opleiding. Voorts werkt de nieuwe hoogleraar nauw samen met collega-hoogleraren binnen en buiten de vakgroep.

Het betreft een persoonlijk hoogleraarschap.

De essentie van uw uitdaging is kort samengevat: verbinden, versterken en samenwerken.

U bent verantwoordelijk voor:

 • het verder uitbouwen en versterken van de reeds aanwezige multidisciplinaire onderzoekslijnen binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg-Limburg (AWO-L) en meer specifiek op het gebied van gepersonaliseerde zorg voor mensen met gevorderd chronisch orgaanfalen met tevens aandacht voor palliatieve zorg, revalidatie, proactieve zorgplanning en samen beslissen;
 • het verder uitbouwen van de positie van de AWO-L nationaal en internationaal;
 • het verder vormgeven en intensiveren van de samenwerking met en de uitwisseling van kennis binnen het MUMC+ de eerste lijn en ouderzorginstellingen;
 • het in nauwe samenwerking met andere onderzoekers en onderzoeksgroepen doen en mede aansturen van wetenschappelijk onderzoek zowel binnen de onderzoeksschool CAPHRI als binnen  andere onderzoeksscholen (MHeNs en Nutrim)van de FHML;
 • een actieve en intensieve deelname aan het ontwikkelen en geven van onderwijs aan de UM en het vergroten van de wetenschappelijke kennis en klinische vaardigheden op het terrein van de leerstoel bij deelnemers aan het bachelor- en masteronderwijs van de opleidingen geneeskunde en gezondheidswetenschappen, het onderwijs aan promovendi en in de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde, de huisartsenopleiding, opleidingen tot medisch specialist in het MUMC+, en in diverse postgraduate nascholingen.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

De te benoemen kandidaat dient:

 • U bent gepromoveerd op een onderwerp relevant voor het vakgebied en werkzaam als specialist ouderengeneeskunde in de directe klinische zorg en bij voorkeur ook als kaderarts palliatieve zorg werkzaam binnen een zorginstelling. U bent geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde en bij voorkeur ook als kaderarts palliatieve zorg;
 • U beschikt over aantoonbare expertise op het beschreven aandachtsgebied onder meer blijkend uit wetenschappelijke productiviteit en lidmaatschappen van internationale taskforces en/of editorial boards van wetenschappelijke tijdschriften en uitnodigingen voor lezingen op internationale congressen;
 • U heeft uitstekende (coachend en verbindend) leidinggevende en contactuele eigenschappen, bent een teamplayer, een teambuilder, bruggenbouwer en in staat veranderingsprocessen te initiëren en te implementeren.
 • U bent in staat om leiding te geven aan onderzoekers en hen te stimuleren en te begeleiden bij het verwerven van externe middelen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek zowel klinisch als basaal.
 • U heeft ervaring in het begeleiden van promovendi.
 • U heeft aantoonbare onderwijskwaliteiten en affiniteit met het Maastrichtse onderwijssysteem en heeft taken verricht op het gebied van onderwijs/opleiding en beschikt over de Basis Kwalificatie Onderwijs of bent bereid die te verwerven.
 • U heeft ervaring binnen een facultaire en ziekenhuisorganisatie en bent bereid bestuurlijke werkzaamheden te verrichten voor FHML en het MUMC+.
 • U spreekt vloeiend Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar, met uitzicht op vaste benoeming.

Wat bieden wij?

Aan u wordt in beginsel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (5 jaar) aangeboden. Daarna wordt bepaald of het persoonlijk hoogleraarschap wordt omgezet in een vaste benoeming.

Inschaling zal plaatsvinden in de HL2-schaal. De CAO Nederlandse Universiteiten is op deze functie van toepassing alsmede het benoemingbeleid hoogleraren van de Universiteit Maastricht. 

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Meer informatie op vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Additionele informatie

Additionele informatie over de inhoud van de vacature kan worden ingewonnen bij
Prof. dr Jan Hamers, Hoogleraar Ouderenzorg (jph.hamers@maastrichtuniversity.nl).

Reageren op deze vacature kan door op de button "solliciteer nu" te klikken. U komt dan bij de sollicitatieprocedure.

Specificaties

 • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Gezondheid
 • 36—40 uur per week
 • AT2021.235

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een recent CV en motivatiebrief, richten aan:
hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl.

Graag ook het vacaturenummer (AT2021.235) vermelden in uw sollicitatie.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt ​​aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusiviteit/di-organisaties/fem-female-empowerment-um;

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusiviteit/um-cares-voor-jou/pac-netwerk-voor-ouders-en-mantelzorgers;

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusiviteit/di-organisaties/unlimited-netwerk

 

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2021.235 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een recent CV en motivatiebrief, richten aan:
hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl.

Graag ook het vacaturenummer (AT2021.235) vermelden in uw sollicitatie.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt ​​aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusiviteit/di-organisaties/fem-female-empowerment-um;

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusiviteit/um-cares-voor-jou/pac-netwerk-voor-ouders-en-mantelzorgers;

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusiviteit/di-organisaties/unlimited-netwerk

 

Solliciteer uiterlijk op 27 jun. 2021 23:58 (Europe/Amsterdam).