Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, bestaat per 1 februari 2022 (start opleidingsgroep per 1 september 2022) een vacature voor een: Docent-2: Huisartsbegeleider (HAB), jaar 3, in Eindhoven, 0,4 fte.

Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, bestaat per 1 februari 2022 (start opleidingsgroep per 1 september 2022) een vacature voor een: Docent-2: Huisartsbegeleider (HAB), jaar 3, in Eindhoven, 0,4 fte.

Geplaatst Deadline Locatie
23 nov 8 dec Maastricht
Doel van de functie:
Het begeleiden van en het geven van onderwijs aan artsen in opleiding tot huisarts (Aios-H) en huisartsopleiders alsmede het ontwikkelen van onderwijs in de driejarige opleiding tot huisarts. De vacante functie heeft betrekking op begeleiden van aios die in het derde, afrondende jaar van de opleiding gedurende een jaar stagelopen in een huisartspraktijk. De aios onderwijs terugkomdag voor deze functie is de dinsdag en vindt plaats in Eindhoven. De tweede beoogde werkdag van de begeleider is bij voorkeur op donderdag.

Plaats in de organisatie:
De Huisartsopleiding maakt onderdeel uit van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht. De Huisartsopleiding is een driejarige opleiding na het artsexamen en bereidt de arts in opleiding tot specialist (aios) voor op het veelzijdige beroep van huisarts. Het eerste en het derde jaar bestaan regulier uit huisartsstages, het tweede jaar bestaat uit externe stages die gevolgd worden in ziekenhuizen, verpleeghuizen of bij geestelijke gezondheidzorg (GGZ) instellingen. De docent werkt samen met de Gedragswetenschappers en andere Huisartsbegeleiders (HAB’s) in de begeleiding van aios en huisartsopleiders. De docent wordt begeleid door een ervaren collega met wie regelmatig alle aspecten ten aanzien van inhoud, programma en opzet van het betreffende opleidingsdeel van het aios-curriculum worden doorgesproken. Daarnaast vinden maandelijks werkbesprekingen (zgn. MOM-besprekingen) van alle stafleden van het betreffende opleidingsjaar plaats. De formele werkbaas t.a.v. verloven, ziekte/ARBO is één van de adjunct-hoofden.

Functieomschrijving

U verzorgt de vastgestelde en specifieke onderwijsprogramma's, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van toetsing en voortgangsadvisering en begeleidt de aios en het koppel aios-huisartsopleider. U werkt als huisartsbegeleider samen met een gedragswetenschappelijk docent. Daarnaast ontwikkelt, organiseert en verbetert u het onderwijs en neemt, afhankelijk van omvang aanstelling, deel aan werkgroepen en commissies.

Beschrijving kernactiviteiten:
1) Onderwijsuitvoering
Het verzorgen van onderwijs aan aios en huisartsopleiders.
De docent: 

 • Verzorgt, evt. samen met de gedragswetenschapper of externe docenten het - deels zelf ontwikkelde - onderwijs aan aios met betrekking tot de o.b.v. het Landelijke Opleidingsplan ontwikkelde leerlijnen;
 • Integreert nieuwe vakinhoudelijke en onderwijskundige “evidence” in het onderwijs;
 • Bereidt onderwijsbijeenkomsten met aios voor en voert deze uit;
 • Creëert een krachtige leeromgeving en past daarbij verschillende didactische werkvormen toe;
 • Coacht en beoordeelt aios en huisartsopleiders t.a.v. hun leerproces en competentieontwikkeling op individueel-, koppel- en groepsniveau (supervisie en intervisie);
 • Begeleidt en beoordeelt aios en huisartsopleiders t.a.v. het uitvoeren van praktijkopdrachten.

2) Onderwijsevaluatie
Het evalueren van het onderwijs op het niveau van proces en uitkomsten.
De docent:

 • Verdiept zich in het e-portfolio van de aios;
 • Evalueert de vorderingen van de aios en huisartsopleiders, signaleert stagnaties in hun ontwikkeling en stemt wat aios betreft zn. af met de coördinator begeleiding en beoordeling;
 • Adviseert de coördinator begeleiding en beoordeling en het hoofd van de huisartsopleiding ten behoeve van de beslissing over de voortgang van aios conform de lokale procedure toetsing en beoordeling;
 • Adviseert de huisartsopleider-coördinator met betrekking tot diens beslissing over de inzet en ontwikkeling van de huisartsopleider;
 • Bezoekt periodiek de opleidingspraktijken t.b.v. begeleiding van aios en huisartsopleiders;
 • Neemt deel aan interne werkgroepen en besprekingen inzake onderwijsevaluaties;
 • Analyseert de uitvoering van onderwijsonderdelen met aios, opleiders en andere docenten en levert een bijdrage aan de rapportage daarvan en stemt evaluatiegegevens af met de kwaliteitscoördinator;
 • Levert desgevraagd informatie aan t.b.v. visitaties, audits etc.

3) Onderwijsontwikkeling
Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en materialen t.b.v. aios en huisartsopleiders. Het formuleren van diverse vormen van opdrachten, zowel vakinhoudelijk als didactisch.
De docent:

 • Signaleert benodigde aanvullingen en verbeteringen van het curriculum i.h.a. en onderwijsprogramma’s in het bijzonder i.s.m. de andere staf van het betreffende jaar en zo nodig de kwaliteitscoördinator;
 • Ontwikkelt nieuwe programma’s;
 • Expliciteert de functionele eisen vastgelegd in het Competentieprofiel van de Huisarts en de thema’s en kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) van het landelijke opleidingsplan voor de toegewezen delen van het aios- curriculum;
 • Stemt deze eisen af met andere delen van het aios-curriculum en het curriculum voor de huisartsopleiders;
 • Stelt een plan van aanpak op voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s inclusief onderwijsmateriaal en voert het uit;
 • Publiceert onderwijsmateriaal t.b.v. de onderwijs-WIKI.

4) Organisatie
De docent is verantwoordelijk voor zijn competentieontwikkeling en draagt bij aan het goed functioneren van de organisatie.
De docent:

 • Neemt deel aan deskundigheidsbevordering en intervisie voor docenten (docentprofessionalisering) gegeven het competentieprofiel van de docent en het UFO-profiel’;
 • Neemt deel aan werkgroepen, commissies, projectteams en reguliere overlegvormen (MOM-overleg, stafoverleg, stafdagen, bijeenkomsten met huisartsopleiders) binnen de afdeling en z.n. aan werkgroepen op landelijk niveau.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij vragen een RGS geregistreerde huisarts met minimaal 3 jaar ervaring als praktiserend huisarts en minimaal nog 1,5 dag per week werkzaam in de huisartspraktijk.

Ervaring met onderwijs aan professionals (bijvoorbeeld als huisartsopleider, supervisor en/of een gevolgde kaderopleiding) strekt tot aanbeveling. De kandidaat moet aantoonbaar kunnen samenwerken, leidinggeven en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met uitzicht op vast dienstverband.

Het betreft een functie voor 0,4 fte (38-urige werkweek). De aanstelling is tijdelijk voor 13 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.
Het salaris bedraagt maximaal € 5.922,- bruto per maand (schaal 12 CAO NU) en een arbeidsmarkttoelage (AMT maximaal € 1.589,-). Beide zijn afhankelijk van opleiding, een eventuele promotie en (praktijk-)ervaring en bij een volledige aanstelling. Voor inschaling in schaal 12 moet worden voldaan aan de promotieeis dan wel aan de criteria ten aanzien van ontheffing promotie-eis.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

Additionele informatie

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij:

Drs. Matthijs Limpens, hoofd van de huisartsopleiding te Maastricht,
email: matthijs.limpens@maastrichtuniversity.nl of 043-3882340 / 06-39199972.

Dr. Merijn van de Laar, adjunct-hoofd/curriculum-coördinator Eindhoven, merijn.vandelaar@maastrichtuniversity.nl of 040-7116082.

Reageren op deze vacature kan door op de button "solliciteer nu" te klikken. U komt dan bij de sollicitatieprocedure. 

Specificaties

 • Lector
 • Gezondheid
 • max. 15.2 uur per week
 • max. €5922 per maand
 • Universitair
 • AT2021.458

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyeplein 1, 6229 HA, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2021.458 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

U kunt op deze vacature reageren door uw motivatiebrief en CV toe te zenden aan:
hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl.

Vermeld a.u.b. ook het vacaturenummer (AT2021.458) in uw sollicitatie.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt op deze vacature reageren door uw motivatiebrief en CV toe te zenden aan:
hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl.

Vermeld a.u.b. ook het vacaturenummer (AT2021.458) in uw sollicitatie.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 8 dec. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).