Associate lector ‘de leraar als ontwerper’ (0,8 fte)

Associate lector ‘de leraar als ontwerper’ (0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
22 dec 16 jan Arnhem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij een ervaren onderzoeker op het gebied van het ontwerpen van eigentijds onderwijs? Weet je met jouw onderzoek samen met enthousiaste collega’s bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief onderwijs en ben je in staat de transfer te maken naar studenten, lerarenopleiders en leraren in de beroepspraktijk? Dan ben jij wellicht onze nieuwe associate lector op het thema ‘de leraar als ontwerper’!

Functieomschrijving

 • Je werkt als associate lector bij de Academie Educatie van de HAN onder supervisie van de lector meervoudige professionaliteit van leraren. Dat lectoraat vormt samen met het lectoraat eigentijds beoordelen en beslissen het onderzoeksteam kwaliteiten van leraren
 • Je bent het gezicht van het onderzoeksthema van het associate lectoraat, je coördineert de onderzoeksprojecten van het associate lectoraat waarbij je collega’s uit het team betrekt en begeleidt bij de uitvoering van het onderzoek
 • Je werkt daarbij vanuit verbindingen van het associate lectoraat binnen de HAN en in de academie, zoals met andere (associate) lectoraten, met de (leraren)opleidingen en met de relaties in het werkveld
 • Je draagt met je onderzoek bij aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief onderwijs en bent in staat in dit verband de transfer te maken naar docenten en opleiders in de beroepspraktijk
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en positionering van de Academie Educatie en treedt naar buiten als ambassadeur van de academie
 • Je verwerft (acquireert) geschikte projecten gericht op werken in de driehoek onderzoek, onderwijs en werkveld waarbij het uitgangspunt is dat die drie elkaar versterken
 • Je genereert in- en externe zichtbaarheid door onder andere publicaties en producten
 • Je speelt als associate lector een actieve rol in de ontwikkeling van het onderzoeksteam kwaliteiten van leraren tot een resultaat verantwoordelijk team binnen de Academie Educatie

Specificaties

HAN University of Applied Sciences

Functie-eisen

Je hebt een relevante academische masteropleiding en bent gepromoveerd. Je bent een ervaren praktijkgerichte onderzoeker op het domein van het associate lectoraat en bent vertrouwd met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken. Ervaring met ontwerponderzoek is een pre.

Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen het educatieve domein en de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek, bent hierin enthousiasmerend en inspirerend naar studenten, opleiders, promovendi en leraren. Je bent in staat vraaggericht en interdisciplinair te werken en werkt vanuit de intentie om te verbinden met stakeholders van zowel binnen als buiten de academie. In je communicatie schakel je effectief tussen inhoud, procedure en proces. Naar je collega’s ben je mensgericht en ondersteunend, geef je ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en stuur je vanuit een gezamenlijke visie op resultaat.

Je hebt aantoonbare ervaring met het aanvragen van subsidies en andere externe vormen van projectfinanciering. Tevens heb je ervaring met het publiceren over praktijkgericht onderzoek in het domein van het associate lectoraat wat bijvoorbeeld blijkt uit publicaties in vaktijdschriften en van peer-reviewed artikelen in relevante internationale tijdschriften.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Tijdelijke aanstelling; met mogelijkheid tot verlenging.

 • Een afwisselende functie in een dynamische en informele werkomgeving
 • Een academie met een groot netwerk en partnerschappen in alle diverse sectoren van het educatieve domein
 • Een benoeming in de functie Associate Lector niveau 2
 • In eerste instantie een tijdelijke aanstelling; verlenging behoort tot de mogelijkheden
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.326,17 bruto per maand (cao-hbo schaal 13, salarispeil per 1-2-2022) bij een volledige betrekkingsomvang
 • 8% vakantietoeslag en een 13e maand (8,3%)
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering via het ABP, collectieve ziektekostenverzekering, (betaald) ouderschapsverlof en onbeperkte sportmogelijkheden voor een kleine bijdrage
 • Een eigen HAN Academy zodat je volop kunt investeren in je loopbaan en persoonlijke ontwikkeling

Werkgever

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

De Academie Educatie is één van de veertien academies binnen de HAN. Bijna 5.000 studenten volgen bij de academie een vol- of deeltijdopleiding. De academie biedt studies op zowel bachelor-, associate degree als masterniveau. De academie is een belangrijke kennispartner in de regio Arnhem en Nijmegen voor ons werkveld. Scholen, schoolbesturen en educatieve instellingen zijn onze partners in de regio met wie we samen opleiden, kwalificeren en professionaliseren. Dit doen we door samen te werken aan een goed professionaliseringsaanbod, een gesprekspartner te zijn aangaande diverse onderwijsvraagstukken én door praktijkgericht onderzoek in het educatie domein.

Afdeling

Associate Lectoraat

Positionering van het associate lectoraat
Het associate lectoraat is gepositioneerd onder het lectoraat meervoudige professionaliteit van leraren. Dat lectoraat vormt samen met het lectoraat eigentijds beoordelen en beslissen het onderzoeksteam kwaliteiten van leraren. Het onderzoeksteam bestaat uit 10 onderzoekers en heeft een brede focus op de professionalisering van leraren en lerarenopleiders en het directe raakvlak met het werkveld en (leraren)opleidingen. De onderzoekers en lectoren van het team kennen de opleidings- en onderwijspraktijk en zetten hun expertise en netwerk in voor onderzoek, advies en ontwikkeling. Daarnaast wordt binnen de academie Educatie nauw samengewerkt met het lectoraat responsief beroepsonderwijs, met het lectoraat leren met ict dat onderdeel vormt van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict en met het lectoraat leren tijdens de beroepsloopbaan.

Inhoudelijke focus van het associate lectoraat
In aansluiting op de vragen vanuit de onderwijspraktijk, de opleidingspraktijk en de wetenschap, richt het associate lectoraat richt zich specifiek op een van de kerntaken van de leraar, namelijk het ontwerpen van eigentijds onderwijs op zowel micro- als mesoniveau. Bij het microniveau staat het bewust (her)ontwerpen van een les of lessenreeks in een klas/groep vanuit de verschillende curriculumcomponenten centraal. Daarnaast is het relevant om ontwerpen te benaderen op mesoniveau waar leraren nadenken over de opbouw van de leerstof en de samenhang in de leerinhouden verkennen en deze beredeneerd aanbieden in leerlijnen.

Zowel het ontwerpen als het herontwerpen van eigentijds onderwijs vraagt een bewustzijn van doelen die centraal staan, en van de waarden en opvattingen die daaraan ten grondslag liggen. Op basis van die doelen kunnen ontwerpkeuzes gemaakt voor leertrajecten die leerlingen ondersteunen om de beoogde kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen. Daarbij hebben leraren kennis nodig over ontwerpprincipes, leerlingen, vakinhoud, werkvormen, toetsing etc., maar ook het vermogen om te reflecteren op de afstemming tussen doelen, onderwijs-leeractiviteiten en toetsing. Het vraagt van leraren (vak)didactische kennis en vaardigheden om onderwijsgerichte activiteiten te plannen in een leergerichte omgeving en zij moeten over de expertise beschikken om vakinhoudelijke, pedagogische, didactische, organisatorische en technische overwegingen af te stemmen op de eigen onderwijscontext.

Het ontwerpen van eigentijds onderwijs vraagt daarnaast aandacht voor co-creatie van het onderwijs (zowel met leerlingen als met bijvoorbeeld werkveld en andere stakeholders). Het betekent dat de leraar bijvoorbeeld leerlingen ruimte geeft en ze ondersteunt in de wereld van nu en ze voorbereidt op het leven in de wereld van morgen, en ze begeleidt in de ontwikkeling van hun eigen stuurkracht. Dit is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs van de toekomst waarin van leerlingen in toenemende mate zelfsturing wordt gevraagd, bijvoorbeeld door ruimte te maken in het ontwerp voor vormen van formatief evalueren waarmee leerlingen tussentijds inzicht krijgen in hun voortgang.

Kortom: in het associate lectoraat ligt de nadruk op het gezamenlijk (in teams) ontwerpen van eigentijds onderwijs vanuit een didactisch perspectief waarbij de stuurkracht van leerlingen het uitgangspunt is.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Marketing en communicatie; Management
 • Gedrag en maatschappij; Economie
 • max. 32 uur per week
 • max. €6326 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT Associate lector

Werkgever

HAN University of Applied Sciences

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Ruitenberglaan 31, 6826 CC, Arnhem

Bekijk op Google Maps

Interesting for you