Associate lector Duurzaamheidstransities

Associate lector Duurzaamheidstransities

Geplaatst Deadline Locatie
24 mei 22 jul Amsterdam
Wil jij als associate lector Duurzaamheidstransities een bijdrage leveren aan de ontwikkeling naar een duurzame leefomgeving en vind je het een leuke uitdaging om studenten daarin te betrekken?
Ben jij in staat een brug te slaan tussen het werkveld, onderzoek en onderwijs? Lees dan verder!

Functieomschrijving

Als associate lector Duurzaamheidstransities houd je je bezig met de versnelling van duurzaamheidstransities en systeeminnovaties (op het vlak van klimaat, voedsel, water, natuur en ruimtelijke ordening) richting een duurzame, gezond en eerlijke samenleving. 

Het onderzoek richt zich op sociale en maatschappelijke innovaties die de impact (kunnen) hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie gericht op de transitie naar een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving. 

Actueel onderzoek richt zich onder andere op:

 • de voedseltransitie;
 • de energietransitie;
 • de transitie naar de stad van de toekomst;
 • de transitie van een lineaire naar een circulaire en regeneratieve economie

Samenwerking is gericht op gezamenlijke kennisontwikkeling over maatschappelijke innovaties en deze kennis inzichtelijk en toegankelijk te maken en toe te passen in de beroepspraktijk en onderwijs. 

Jij als associate lector draagt o.a. bij aan een aantal nationale onderzoeksprogramma’s, waaronder de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), Transitie naar een Duurzaam Voedselsysteem en het  SIA-RAAK project Natuurinclusieve Landbouw. De associate lector werkt samen met het Centre of Expertise Groen en met lectoren binnen Inholland?. Op het vlak van onderwijsvernieuwing is de associate lector onder andere betrokken bij de Transdisciplinaire Minor Samenwerken aan de Stad van de Toekomst en de nieuwe Master Navigeren van Duurzaamheidstransities. 

Waar ga jij je mee bezig houden?  Jouw rol

 • Je voert zelfstandig toegepast onderzoek uit (uitgaande van bestaande gesubsidieerde projecten) in samenwerking met beroepspraktijk en je verbindt dit aan het onderwijs;
 • Je schrijft actief mee aan onderzoeksvoorstellen gericht op het binnenhalen van financiering voor het praktijkgerichte onderzoek; 
 • Je hebt een actieve rol in het inbrengen van vraagstukken binnen het onderwijs binnen een of meerdere opleidingen van Inholland.  
 • Je kunt de koppeling maken naar onderwijsvernieuwing, je deelt je kennis uit de onderzoeken met je collega’s in het onderwijs 
 • Je kijkt over de grenzen van jouw vak heen en onderhoudt contacten met het werkveld vanuit de onderzoeken waar je actief in bent. 

Dit doe je binnen de onderzoeksprogramma’s van het Domein Agri, Food & Life Sciences. Wij zetten in deze programma’s in op het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving. Een vitale Randstad waar brede welvaart voor nu en later voorop staat. Bedrijven zijn belangrijke spelers. Wij werken hierbij aan 4 proposities:

 • Smart productie: inzet en ontwikkeling van technologie ten behoeve van verbetering en verduurzaming van productie- en ketenprocessen in de agrofood.
 • Circulaire stad en kwaliteit van de leefomgeving: inzet en ontwikkeling van kennis voor het gezonder, duurzamer, socialer, aantrekkelijker en veerkrachtiger maken van de stedelijke omgeving
 • Ondernemen en innovatie: inzet en ontwikkeling van concepten en methoden voor de transitie klassiek economische naar duurzaam en waarde gedreven ondernemerschap binnen agrofoodketens. 
 • Food Science & gezond voedsel: inzet en ontwikkeling van concepten, producten en technologieën (waaronder biotechnologie) ten behoeve van gezonde en duurzame voedsel voor de consument.

Met ons onderzoek maken we impact samen met interne en externe stakeholders en dragen we bij aan een duurzame, gezonde, creatieve en inclusieve samenleving.

Studenten en docenten (domein overstijgend) zijn betrokken bij het onderzoek en benutten de meerwaarde hiervan. De uitvoering gebeurt veelal in een omgeving waarin studenten, docenten en de beroepspraktijk samenwerken en in nauwe samenwerking met stakeholders.

Nieuwsgierig naar nieuwe kennis en inzichten, zijn onze docenten, betrokken als projectleider van innovatietrajecten, als docent- onderzoeker of vanuit hun rol om het curriculum up-to-date te houden.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

Wij willen natuurlijk dat jij succesvol wordt in deze baan. Om ons in staat te stellen jou bij ons een passende rol aan te bieden, zien wij in jouw CV en motivatie in ieder geval terug dat jij:  

 • In het bezit bent van een afgeronde masteropleiding en hebt kennis en ervaring in het doen van onderzoek.  
 • Een bekend rolmodel binnen het netwerk bent en gewend bent te werken met ondernemers, overheid, docenten en studenten.
 • Kennis hebt van duurzaamheidstransities, bij voorkeur met aantoonbare kennis van transitiekunde, innovatiestudies, sociale wetenschappen of milieuwetenschappen . Daardoor ben je in staat de stakeholders en ondernemers mee te krijgen in het nieuwe denken.
 • Gericht bent op samenwerking met collegae uit onderwijs en bijdraagt aan (interprofessionele) professionalisering via onderzoek- en onderwijsontwikkeling
 • Naast het ontwerpen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, de resultaten ook direct kunt toepassen in de praktijk.
 • Gewend bent studenten te betrekken in jouw onderzoek 
 • De Nederlandse en Engelse taal goed beheerst. 

Daarnaast vinden we het fijn als jij:

een omdenker bent en wars bent van de klassieke denkwereld van de vorige generaties.

vernieuwend bent en werkt vanuit een open innovatie aanpak en genereert impact.

transdisciplinair werkt, zodat het hele systeem toekomstbestendig ontwikkeld wordt.

nieuwe technieken kunt toepassen en direct een verbinder bent tussen techniek, markt en burger/consument. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 12 maanden. Afhankelijk van de situatie is een hernieuwd contract wellicht mogelijk.
 • Een salaris van minimaal €5.401,60 en maximaal €6.579,22 bruto per maand, schaal 13, bij een fulltime dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van jouw werkpakket, ontwikkelde vaardigheden en opleiding.
 • Een goed te bereiken werkplek in Delft en/of Amsterdam. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Je ontvangt een NS Businesscard. Reis je met eigen vervoer, weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een thuiswerkvergoeding van €3,15,- per thuisgewerkte dag van minimaal 4 uur en een vaste (aanvullende) internetvergoeding van € 10,- netto per maand
 • Een goede pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen, inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een persoonlijk sportbudget ter waarde van maximaal € 240 euro per jaar
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
 • Je bent bij ons verzekerd tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Onze hogeschool volgt de cao hbo, een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk hier de volledige arbeidsvoorwaarden van Inholland.

Werkgever

Werken bij Hogeschool Inholland: ontwikkelen met een open blik

Samen met jouw collega’s moedig je studenten aan om uit te groeien tot zelfstandig denkende professionals die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de inclusieve wereld van morgen. Tegelijkertijd draag je bij aan de ontwikkeling van onze hogeschool, het onderwijs en ook ons praktijkgericht onderzoek.  

 

Interdisciplinair werken we samen met het werkveld aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook maken we werk van flexibilisering. Trots kijken we om ons heen, zien kansen en durven deze op te pakken. We verrijken ons werk en voelen ons thuis in meerdere rollen. Je krijgt bij ons de ruimte om je talenten verder te ontwikkelen, om te blijven groeien als professional én als mens. Want we weten elkaar te vinden, hebben aandacht voor elkaar.  

Onze hogeschool voelt als thuis, een plek waar je jezelf kunt zijn, gekend en gewaardeerd wordt om wie je bent. We kennen elkaar en durven van elkaar te leren. Iedereen mag er zijn. Want studenten staan centraal, maar onze collega’s zijn net zo belangrijk! Samen werken we aan één Inholland. Of je nu aan de slag gaat als docent (onderzoeker), ICT-er of manager, werken bij onze hogeschool is samen ontwikkelen met een open blik! 

Nieuwsgierig naar jouw toekomstige collega's? Ontdek hier hoe zij het werken bij onze hogeschool ervaren! Zij vertellen jou meer over onze cultuur, bijzondere samenwerkingen binnen en buiten de hogeschool, de ruimte om te experimenteren en hun eigen ontwikkeling.

Afdeling

Jouw werkomgeving

Voor jou vormt de natuur een bron van inspiratie. Van agrarisch natuurbeheer en innovatieve stadslandbouw tot circulaire oplossingen voor de chemie: op zo veel vlakken zie je kansen voor de transitie naar een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. Dat wil je meegeven aan de komende generatie. Want jouw hart klopt ook voor onderwijs en onderzoek. 

 Of je nu volledig kiest voor een carrière in het hoger beroepsonderwijs of je baan voor de klas combineert met een andere baan in de beroepspraktijk als hybride (parttime) docent, jij leidt onze studenten graag op tot onderzoekende, ondernemende en kritische professionals die in staat zijn de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vorm te geven. 

 Bij Agri, Food & Life Sciences verzet jij de bakens door de buitenwereld binnen te halen. Want naast docent ben je vooral kennismakelaar en procesmanager. Jij organiseert netwerken van studenten, docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld om samen actuele vraagstukken op te lossen. Stel jezelf continu de vraag: wat gebeurt er buiten en hoe vertalen we dat naar ons onderwijsprogramma? Dat maakt van Agri, Food & Life Sciences een altijd lerende, uitdagende organisatie waarin ook jij je blijft ontwikkelen. Benader je omgeving met een open blik en laat je verrassen en uitdagen. Volg je nieuwsgierigheid, onderzoek, probeer dingen uit, stel vragen en zoek de samenwerking op. Wees daarin een rolmodel voor je studenten én je collega’s. Laat zien wie je bent. We staan open voor elkaars wereld en hechten grote waarde aan diversiteit, want door veelzijdigheid ontstaan betere oplossingen. Bij ons mag én kun je echt jezelf zijn en voel je je gewaardeerd, uitgedaagd en vitaal.

Additionele informatie

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet via de sollicitatieknop. Je kunt tot en met zondag 11 juni 2023 reageren op deze vacature. 

In de week van 12 juni kun je een eerste terugkoppeling verwachten 

In de week van 12 juni plannen we de eerste (live) kennismakingen.

Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team. 

Heb je vragen of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar onze werkomgeving? Neem dan eens contact op met Pieter Pot, Manager Markt & Onderzoek AFL. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11878732 en kan al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden. 

Algemene vragen? Neem dan contact op met Yvonne Matze, adviseur werving, 06-29691997

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair hoofddocent; Lector
 • Gedrag en maatschappij; Landbouw; Natuurwetenschappen; Techniek; Economie; Voeding
 • 16—24 uur per week
 • €5401—€6579 per maand
 • Universitair
 • AT HVA 20230524

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1109, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Inholland). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet via de sollicitatieknop. Je kunt tot en met zondag 11 juni 2023 reageren op deze vacature. 

In de week van 12 juni kun je een eerste terugkoppeling verwachten 

In de week van 12 juni plannen we de eerste (live) kennismakingen.

Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet via de sollicitatieknop. Je kunt tot en met zondag 11 juni 2023 reageren op deze vacature. 

In de week van 12 juni kun je een eerste terugkoppeling verwachten 

In de week van 12 juni plannen we de eerste (live) kennismakingen.

Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 22 jul. 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).