Promovendus Privaatrecht - Financieel zwakkere partij (0,8 - 1,0 fte)

Promovendus Privaatrecht - Financieel zwakkere partij (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
25 mei 30 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Binnen het department of Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School is een functie Promovendus Privaatrecht vacant, welke onderzoek zal doen binnen het onderzoeksprogramma “Connecting organizations in a Sustainable Society”. In dit onderzoeksprogramma onderzoeken we hoe het recht actoren en technologisch aangestuurde en georganiseerde activiteiten leidt, schraagt en uitdaagt in het streven naar een duurzame maatschappij. De mechanismen waarbij het recht het leggen van verbanden en het proces van het verbinden van organisaties faciliteert, maakt deel uit van dit onderzoeksplan alsmede de wijze waarop het recht hieraan kan bijdragen. 

 

Een van de hoofdpijlers van dit programma is duurzaamheid, wat zowel betrekking heeft op kwesties als klimaat, als op sociale rechtvaardigheid. In dit kader wordt onder meer onderzoek gedaan naar de rol van schulden bij individuen in de maatschappij, en de juridische en sociale gevolgen die dit heeft. Dit raakt met name de zwakkeren in de samenleving, en dit is de achtergrond van het beoogde promotieonderzoek. 

 

Een van de belangrijkste functies van het recht is het beschermen van de zwakke partij. Dat beginsel komt op tal van plekken terug in ons recht. In het civiele recht, waar in het merendeel van de zaken private partijen tegenover elkaar staan, is er ook regelmatig sprake van een sterkere en een zwakkere partij. Een consument die tegen een groot bedrijf moet procederen om haar gelijk te halen, staat op diverse punten met 1-0 achter. Voor een consument is procederen emotioneel en financieel meer belastend en de gemiddelde consument heeft bovendien weinig ervaring met procedures. Voor een deel kunnen die problemen worden weggenomen doordat het materiële recht consumenten en andere zwakkere partijen beter beschermt dan niet-consumenten. Als er geprocedeerd moet worden, kan het inschakelen van een advocaat ervoor zorgen dat de relatieve krachtverschillen tussen partijen worden weggenomen, althans verminderd. Ook de verplichting voor de rechter ambtshalve aan het consumentenrecht te toetsen, kan worden gezien als een middel om krachtsverschillen te nivelleren.

 

Voor mensen met een zo zwakke financiële positie dat feitelijk sprake is van insolventie (het onvermogen om aan opeisbare schulden te voldoen) of schuldenproblematiek (minder totaal vermogen dan schulden) bestaan er echter veel minder mogelijkheden om de krachtsverschillen weg te nemen door het inhuren van juridische bijstand. Het gaat daarbij om partijen die doorgaans (nog) niet in een formele insolventieprocedure, zoals de Wsnp, zitten. In theorie kunnen dergelijke zwakke partijen weliswaar onder omstandigheden aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand, maar de praktijk laat zien dat dit de problemen maar voor een deel wegneemt. De gefinancierde rechtsbijstand staat voortdurend onder druk, er zijn te weinig sociale advocaten en mensen weten lang niet altijd de weg te vinden naar gefinancierde rechtsbijstand. Over deze problematiek gaat dit onderzoeksvoorstel.
De vraag is of het burgerlijk procesrecht (waaronder het verhaalsrecht) zelf kan bijdragen aan het wegnemen van krachtsverschillen voor insolvente procespartijen.

 

Functiebeschrijving
De promovendus Privaatrecht zal onderzoek doen naar de wijze waarop de positie van de financieel zwakke partij in het procesrecht kan worden verstevigd.

Deze functie (waarvoor een minimum aanstellingsomvang van 0,8 fte geldt) is erop gericht dat onder begeleiding een PhD voorstel wordt opgesteld en binnen de aanstellingsduur van 4 jaar het PhD onderzoek wordt afgerond, waarbij het takenpakket qua onderwijs beperkt is om de benodigde onderzoektijd te waarborgen.  Als alternatief kan de functie ook als docent/onderzoeker worden ingevuld, waarbij het traject 6 jaar duurt en een groter deel van de tijd aan onderwijs wordt besteed.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

We zoeken een enthousiaste kandidaat met interesse in onderzoek. We zijn nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag een zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebied van het recht met specialisatie privaatrecht, althans interesse in het privaatrecht; ook als je bijna je opleiding hebt afgerond kun je al solliciteren;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden onderwijservaring is een plus;
 • Je hebt ervaring (en bij voorkeur affiniteit) met onderzoek, wat onder meer blijkt uit een (bijna) afgeronde masterscriptie en mogelijk één of meerdere publicaties; voor de functie Promovendus verwachten we (liefst aantoonbare) affiniteit met onderzoek;
 • Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, beheers je het Engels in woord en geschrift of ben je bereid je dat eigen te maken;
 • Verder ben je goed in staat om in teamverband te werken, beschik je over digitale vaardigheden die onderwijs en onderzoek op afstand mogelijk maken, en ben je flexibel.
 • Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. 
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

 

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

 • Een functie voor 0,8 – 1,0 fte (32 – 40 uur per week);
 • De totale duur van een promotietraject is 4 jaar (48 maanden). Je zult in eerste instantie worden benoemd voor een periode van 16 maanden. Na 12 maanden zal er een beoordeling plaatsvinden. Indien je positief beoordeeld wordt, zal het contract verlengd worden voor de resterende periode van 32 maanden.
 • Het salaris bedraagt minimaal € 2.541,= bruto (startsalaris) per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel en salarisschaal Promovendi van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%) van het bruto jaarinkomen.
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek).
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten.
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen specifiek voor promovendi, zoals Research Data Management, Confident Communication, Netwerken & Arbeidsmarktinspiratie, PhD Peer Support Groups, en andere trainingen op het gebied van work life balans, leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé;

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Afdeling

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business & Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Department of Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit bijna honderd onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De groep is zeer gemengd, zowel wat man-vrouw verhouding betreft als wat nationaliteit, afkomst en leeftijd aangaat. We geven onderwijs en doen onderzoek in het Nederlands en in het Engels. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. 

 

Je maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die je wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Voor de functie van docent/onderzoeker geldt dat twee senior medewerkers zullen worden aangewezen als je promotoren en je zullen begeleiden bij het promotieonderzoek. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor je klaar om je te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek. 

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • Universitair
 • 21615

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you